c S
Izbor dana

Pravna pomoć suda, parnične radnje i podnesci stranaka u postupku

26.11.2020 08:23 U članku se ukazuje na permanentnu dužnost suda da stranku i ostale sudionike u postupku koji se iz neznanja ne koriste svojim procesnim ovlastima upozori na parnične radnje koje u postupku mogu poduzeti kao i na garancije koje im pruža hrvatski procesni sustav u zaštiti njihovih prava. Građansko parnično procesno pravo određuje uvjete za poduzimanje i osporavanje parničnih radnji, pa je potrebno ukazati koje su to parnične radnje i u kojem se obliku one poduzimaju, kao i na pravne posljedice njihovog propuštanja.