c S
Izbor dana

Valuta obveze

05.02.2021 08:30

Ukoliko je u ovršnom prijedlogu valuta obveza istovjetna onoj iz ovršne isprave, a valutu plaćanja navede u kunama, tada isto nema značaj jednostranog konvertiranja tražbine u stranoj valuti u domaću valutu.