c S
Izbor dana

Mirno rješenje spora s Republikom Hrvatskom

15.02.2021 07:32 Svaki tužitelj, koji namjerava pokrenuti parnicu protiv Republike Hrvatske, dužan se prije toga obratiti nadležnom Državnom odvjetništvu sa zahtjevom za mirno rješenje spora, pa tek ako taj zahtjev bude odbijen ili protekne rok od tri mjeseca od podnošenja zahtjeva - tužitelj će biti ovlašten podnijeti tužbu. No, tužitelj nije po podnošenju zahtjeva za mirno rješenje spora dužan po uputi Državnog odvjetništva pokrenuti postupak osiguranja dokaza, nego će biti ovlašten protekom zakonskog roka od 3 mjeseca podnijeti tužbu nadležnom sudu.