c S
Izbor dana

Zabilježba ugovora o doživotnom uzdržavanju

13.04.2022 07:28 Činjenica da je na svim nekretninama na kojima je određena ovrha, upisana zabilježba sklopljenog ugovora o doživotnom uzdržavanju prema kojem će nakon smrti ovršenice te nekretnine pripasti u vlasništvo primatelja uzdržavanja, sama za sebe, nije zapreka provođenju te ovrhe.