c S
Izbor dana

Susjedi mogu za postojanje lokacijske dozvole doznati i posredno, na temelju opažanja da je započela gradnja objekta.

17.11.2009 07:36 Imajući u vidu navedeno pravno shvaćanje ovog Suda da subjektivni rok za podnošenje zahtjeva za obnovu postupka teče...