c S
Izbor dana

Utvrđenje visine imovinske štete s osnova izgubljene zarade radnika

20.09.2022 07:25 Iznos razlike između ostvarene invalidske mirovine i plaće koju bi radnik ostvarivao radom jest upravo iznos visine štete koja je radniku nastala s osnove izgubljene zarade u slučaju kada je radnik uslijed ozljede umirovljen.