c S
Izbor dana

Ako je koja odluka skupštine vjerovnika u suprotnosti sa zajedničkim interesom stečajnih vjerovnika, dužnost je stečajnog suca da tu odluku ukine na zahtjev kojeg razlučnog vjerovnika, stečajnog vjerovnika koji nije nižega isplatnog reda, stečajnog upravitelja ili iznimno po službenoj dužnosti.

02.12.2009 08:14 Ukratko, iz spisa proizlazi da je rješenjem suda od 14. travnja 2003. godine otvoren stečajni postupak nad dužnikom...