c S
Izbor dana

Pisani postupak i diskrecijsko odlučivanje u sporovima male vrijednosti

30.11.2022 06:41 Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku od 19. srpnja 2022. je u hrvatski pravni sustav uvedena mogućnost donošenja presude bez održavanja usmene rasprave u sporovima male vrijednosti. Kako procijeniti koji predmet je pogodan za odlučivanje bez održavanja usmene rasprave i kako smisleno obrazložiti takvu presudu, ključna su pitanja koja autori razmatraju u ovom radu.