c S
Izbor dana

Dospijeće naknade radi povećanja vrijednosti nekretnine zbog tužiteljevog ulaganja u tuženikovu nekretninu

02.02.2023 06:37 Zastara potraživanja na ime stjecanja bez osnove do kojeg je došlo ulaganjem tuđeg rada i sredstava, počinje teći od prestanka korištenja tog rada i sredstava, odnosno od dana kada je neosnovano obogaćen, dakle tuženik, stekao mogućnost ubirati koristi od izvršenih ulaganja. Dok je posjednik koji je obavio radove i dalje u posjedu nekretnini, odnosno dok nekretnina nije vraćena vlasniku u posjed, zastara nije počela ni teći jer tražbina nije ni dospjela.