c S
Izbor dana

Šutnja uprave

03.02.2023 06:07 Tužitelj nema pravo na naknadu troškova spora jer je u postupku radi šutnje uprave tuženik naknadno donio rješenje i tužitelj je imao mogućnost proširiti tužbeni zahtjev i na to rješenje koje pravo nije iskoristio, već je podnio posebnu upravnu tužbu protiv tog rješenja. Stoga traženi trošak nije opravdan jer nije u skladu s načelom učinkovitosti upravnog spora.