c S
Izbor dana

Za odlučivanje o naknadi za ekspropirane nekretnine stvarno je nadležan Županijski sud.

31.12.2009 08:00 „Kako je dakle, za rješavanje o predmetima u svezi eksproprijacije nekretnina odnosno određivanja naknade za...