c S
Izbor dana

Sud neće prihvatiti obranu optuženika ukoliko je istu tijekom postupka modificirao i usklađivao s iskazima svjedoka, opravdavajući navedeno da je prvi puta pred sudom kao i da je njegova obrana nepotpuna iz razloga što ju je davao bez branitelja, budući obranu uvijek daje sam optuženik, time optuženiku nije bilo potrebno pravno znanje da bi ispričao sporni događaj za kojega se tereti.

20.01.2010 08:07 „U dijelu žalbe zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja optuženik ponavlja obranu da je drogu našao i zadržao za vlastite potrebe...