c S
Izbor dana

Sud će po službenoj dužnosti, bez vođenja postupka za ispravak pogrešnog upisa, brisati odnosno ispraviti zabilježbu spora upisanu temeljem rješenja, kao pogrešku u upisu, a koju je opazio nakon provođenja rješenja.

27.01.2010 08:10 „Prema odredbi čl. 118. st. 1. ZZK pogrešku u upisu koja se opazi nakon provedenog upisa može ispraviti prvostupanjski sud po službenoj dužnosti...