c S
Izbor dana

Bračna stečevina

10.02.2010 07:53 Radi se o imovini koju su stranke kao bračni drugovi stekli radom za vrijeme trajanja njihove bračne zajednice, pa činjenica da se na njihovu imovinu uknjižio tuženik kao vlasnik u 1/1 dijela ne dovodi u pitanje pravno svojstvo ove imovine niti dovodi u pitanje suvlasnički udjel tužiteljice na toj imovini, osim ako stranke nisu drugačije ugovorile.