c S
Izbor dana

Odgovornost nasljednika za dugove ostavitelja

02.03.2010 07:27 Glede svoje odgovornosti za namirenje potraživanja, nasljednici glavnog dužnika ne mogu se pozivati na činjenicu da je za namirenje obveze ugovoreno osiguranje, budući njihova obveza predstavlja glavnu obvezu, dok obveza jamca može biti sporedna ili izjednačena s obvezom glavnog dužnika odnosno pravnih njegovih nasljednika.