c S
Izbor dana

Izvanredna revizija

15.03.2010 07:39 Ukoliko revident nije konkretizirao razloge zbog kojih smatra da je postavljeno pitanje važno za osiguranje jedinstvene primjene zakona i ravnopravnosti građana, tada se takva revizija smatra nedopuštenom iz razloga što Vrhovni sud po njoj ne može meritorno postupiti niti može ocijeniti ima li pravno pitanje važnost za osiguranje primjene zakona.