c S
Izbor dana

Pravo na posjed

26.05.2010 07:15 Ukoliko je tuženik tijekom postupka dokazao da su nekretnine koje su predmet spora njegovo vlasništvo time da iste u posjedu drži tužitelj na temelju nedokazane tvrdnje da su iste njegovo vlasništvo, tada je isti dužan predmetne nekretnine vratiti tuženiku.