c S
Izbor dana

Neovlašteno korištenje električne energije

28.07.2010 07:26 Vlasnik stana ima status kupca u odnosu na operatera distribucijskog sustava zbog čega je u obvezi platiti neovlašteno korištenje električne energije bez obzira što su plombu sa mjerila skinule treće osobe koje koriste njegov stan.