c S
Izbor dana

Zabluda

06.09.2010 07:36 Prema odredbi članka 280. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05) ne zahtijeva se da zabluda bude skrivljena već je dovoljno da ista bude bitna.