c S
Izbor dana

Razvrgnuće suvlasničke zajednice

12.11.2010 07:33 Ukoliko su tužitelji smatrali da im prilikom zaključenja sudske nagodbe a koja je zaključena u postupku razvrgnuća suvlasničke zajednice pripada u samovlasništvo i dio nekretnine a za što nisu postojali zakonski uvjeti obzirom bi isto bilo protivno zakonskim propisima i neizvršivo te bez obzira na zaključenu sudsku nagodbu takvog sadržaja neprovedivo, tada su isti bili u zabludi glede prava, odnosno neispričivoj zabludi, obzirom da nepoznavanje propisa nikoga ne ispričava.