c S
Izbor dana

Opoziv punomoći

01.12.2010 07:37 Opozivanje punomoći proizvodi pravni učinak od kada je priopćeno sudu pred kojim se vodi postupak pa nakon toga punomoćnik više nije ovlašten za zastupanje. Sve parnične radnje koje je punomoćnik poduzeo u granicama punomoći u razdoblju od opoziva punomoći do priopćenja tog opoziva sudu smatraju se radnjama poduzetim od za to ovlaštene osobe.