c S
Izbor dana

Privođenje namjeni

08.03.2011 07:30 Ne vraća se zemljište koje je privedeno namjeni, ali u postupku treba dokazati da je privedeno upravo onoj namjeni radi koje je oduzeto.