c S
Izbor dana

Kamata na kamatu

27.04.2011 07:30 Štedno kreditne zadruge nisu banke, već financijske institucije zadrugara u čijem poslovanju sudjeluje svaki zadrugar po načelu uzajamne pomoći. Stoga se zabrana anatocizma - zabrana ugovaranja i dosuđivanja kamata na kamate na iste odnosi.