c S
Izbor dana

Sporan datum dostave

03.05.2011 07:30 Ako postoji dvojba je li žalitelj pobijanu odluku primio datuma koji je slovima upisan na dostavnici ili datuma navedenog u pečatu pošte, sud je datum primitka dužan provjeriti putem pošte. Ako se na taj način ne može utvrditi datum primitka sudske odluke koja se pobija žalbom, sud kao datum primitka mora uzeti kasniji datum.