c S
Izbor dana

Platni nalog

09.05.2011 07:30 U odluci o glavnoj stvari sud će odlučiti da li se platni nalog i u dijelu kojim je tim nalogom odlučeno o troškovima postupka i kamatama na trošak postupka izdavanja platnog naloga (rješenja o ovrsi) održava na snazi ili ukida.