c S
Izbor dana

Prestanak obveze multilateralnim prijebojem

12.05.2011 07:30 Kod multilateralne kompenzacije obveza ne prestaje kad su se međusobna potraživanja vjerovnika i dužnika srela jer se niti ne radi o njihovim uzajamnim potraživanjima, već kada je ta kompenzacija provedena od strane banke. Ako je novčano potraživanje vjerovnika dužnik podmirio multilateralnom kompenzacijom, vjerovnik ima pravo potraživati zateznu kamatu od trenutka dospijeća svog potraživanja do trenutka kada je multilateralna kompenzacija provedena.