c S
U središtu

Pravne norme o pisanju kratica akademskih naziva i akademskog stupnja (ili: zašto je pogrešno kratice pisati spojeno)

21.10.2019 Jednu od najraširenijih pogrešaka u javnom komuniciranju, uključujući ono službeno, čini spojeno pisanje kratica akademskih i drugih naziva, bez uporišta u pravnim i jezičnim normama.

Treba li, po važećoj pravnoj regulaciji, pisati „mag.iur.“ ili „mag. iur.“? „Dr.sc.“ ili „dr. sc.“? Podsjećamo da „magistar prava“ nije jedna riječ, kao što to nije ni „doktor znanosti“.

Glavni pravni izvor na ovome području jest Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“, br. 107/07. i 118/12.). Odredbama toga Zakona dosljedno je propisano razdvojeno pisanje kratica. Evo nekoliko primjera iz zakonskog teksta: univ. bacc. arh.; univ. bacc. ing. geod.; mag. oec.; dr. med.; dr. sc.; mag. oec. univ. spec. soc. polit.; bacc. med. rad.

Na temelju članka 7. navedenog Zakona, donesen je Integrirani popis akademskih naziva i akademskih stupnjeva te njihovih kratica („Narodne novine“, br.  50/15., 37/17., 58/18. i 55/19.). Članak 11. Zakona osnova je na kojoj je donesen Popis odgovarajućih stručnih naziva i njihovih kratica s kojima se izjednačava stručni naziv stečen završetkom stručnoga dodiplomskoga studija u trajanju kraćem od tri godine („Narodne novine“, br. 45/08., 87/09., 88/11. i 103/16.). Sukladno zakonskim normama, obama spomenutim podzakonskim propisima određeno je razdvojeno pisanje kratica.

Jednak normativan pristup ima Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15., 131/17. i 96/18.). Odredbama ovog Zakona propisane su, između ostalih, kratice dr. sc., dr. art., doc. dr. sc., prof. dr. sc.

Prethodno navedeno u skladu je s općim jezičnim normama (primjerice, po internetskoj verziji Hrvatskog pravopisa, u izdanju Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje: http://pravopis.hr/pravilo/kratice/49/ ).

Stoga, koliko god u praksi bilo rašireno, spojeno pisanje kratica akademskih naziva, akademskog stupnja te znanstveno-nastavnih i drugih zvanja nema uporišta ni u pravnim, ni u jezičnim pravilima.

doc. dr. sc. Alen Rajko