c S
U središtu

Zaštita zdravlja radnika koji rade s računalom

08.10.2020 Ovim tekstom obrađujemo problematiku koja se odnosi sigurnost i zaštitu zdravlja te na obvezu provedbe preventivnog pregleda vida za radnike koji rade s računalom, sukladno odredbama Pravilnika o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom koji je objavljen u "Narodnim novinama", broj 69/05.

Uvod

Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom je donesen na temelju Zakona o zaštiti na radu i njime se utvrđuju zahtjevi glede sigurnosti i zaštite zdravlja pri radu s računalom i to bez obzira da li se navedeni rad obavlja kod kuće radnika ili u nekom drugom prostoru, koji nije prostor poslodavca.

Osnovni pojmovi

Što se tiče osnovnih pojmova oni imaju značenje kako slijedi:

a) radnik je osoba koja pri obavljanju poslova koristi računalo sa zaslonom ukupno 4 ili više sati tijekom radnog dana.

b) radno mjesto s računalom obuhvaća:

– računalo sa zaslonom, tipkovnicu i/ili napravu za unošenje i/ili programsku opremu, koja predstavlja  

   vezu između uređaja i radnika,

– dodatnu opremu

– vanjske jedinice koje imaju disketni ili drugi pogon, telefon, modem, pisač itd.,

– držač za predloške,

– radni stolac,

– radni stol ili radnu površinu,

– okruženje koje ima neposredni utjecaj na radno mjesto,

– radne zadatke radnika.

Obveze poslodavca

Prema odredbi članka 3. Pravilnika o izradi procjene rizika ("Narodne novine", broj 112/14. i 129/19.), procjenu mogu izrađivati osobe ovlaštene za izradu procjene rizika, s time da procjenu rizika za vlastite potrebe može izrađivati i sam poslodavac.

Stoga je on dužan izraditi procjenu rizika za sva radna mjesta s računalom te na osnovu nje provesti mjere za otklanjanje utvrđenih nedostataka, s time da mora osigurati da radnici budu upoznati sa svim okolnostima i zahtjevima glede sigurnosti i zaštite zdravlja pri radu s računalom.

Poslodavac mora osigurati i osposobljavanje radnika za rad na siguran način i to prilikom prvog raspoređivanja na propisano radno mjesto, te prije provedbe svake promjene koja bi mogla utjecati na sigurnost i zdravlje na tom radnom mjestu.

Također, kako bi se smanjilo opterećenje pri radu sa zaslonom poslodavac mora planirati aktivnosti radnika na takav način da se rad sa zaslonom tijekom rada periodički izmjenjuje s drugim aktivnostima.

Međutim, ukoliko ne postoji mogućnost promjene aktivnosti radnika, odnosno radnik nema spontanih prekida tijekom rada, poslodavac mu ovisno o težini radnih zadataka i posljedičnog vidnog i statodinamičnog napora tijekom svakog sata rada mora osigurati odmore u trajanju od najmanje 5 minuta i organizirati vježbe rasterećenja.

Obveza informiranja o sigurnosti i zdravlju pri radu na radnom mjestu

Poslodavac mora radnicima ili njihovim predstavnicima osigurati sve potrebne informacije o sigurnosti i zdravlju pri radu na radnom mjestu, uključujući i važnost promjene aktivnosti odnosno odmora, te njegovo odvijanje, s posebnim naglaskom na specifične opasnosti tog radnog mjesta.

Osim informiranja radnika, poslodavac se mora savjetovati s radnicima o svim važnim pitanjima u svezi sa sigurnosti i zdravljem na radnom mjestu, na način i u opsegu koji su utvrđeni Zakonom o zaštiti na radu.

Pregled vida radnika kod specijalista medicine rada

U okviru preventivnih pregleda poslodavac mora osigurati pregled vida radnika kod specijalista medicine rada:

– prije početka zapošljavanja na radnom mjestu s računalom,

– najmanje svake dvije godine za radnike koji koriste korekcijska pomagala,

– na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom.

Radnici imaju pravo na pregled vida kod specijalista oftalmologa ukoliko se pri navedenom pregledu iz utvrdi da je specijalistički pregled potreban, s time da potrebna financijska sredstva za provedbu ovih mjera ne smije biti na teret radnika.

Alan Vajda, mag. iur