c S
U središtu

Minimalni novčani iznosi za uzdržavanje te tablica o prosječnim mjesečnim potrebama maloljetnog djeteta za 2020. godinu

19.11.2020 Roditelji su dužni uzdržavati svoje maloljetno dijete (članak 288. stavak 1. Obiteljskog zakona, „Narodne novine“ broj: 103/15. i 98/19. – dalje u tekstu Zakon). Ukoliko roditelj ne uzdržava maloljetno dijete, dužni su ga uzdržavati baka i djed po tom roditelju (članka 288. stavak 2.). Odlukom o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno uzdržavanje djeteta propisuju se novčani iznosi koji predstavljaju minimum iznosa ukupnih materijalnih potreba za mjesečno uzdržavanje maloljetnog djeteta u Republici Hrvatskoj koje je dužan platiti roditelj koji ne stanuje s djetetom.

Uzdržavanje se određuje odlukom suda, sporazumom koji potvrđuje sud ili planom o zajedničkoj roditeljskoj skrbi. Dijete može podnijeti zahtjev za uzdržavanje u izvanparničnom pojednostavnjenom postupku za određivanje uzdržavanja u kojem slučaju se stranke u postupku dijete i roditelj koji ne stanuje s djetetom te dijete u postupku zastupa roditelj s kojim stanuje (članak 474.). Uzdržavanje za dijete uvijek se određuje u novčanom iznosu (članak 309.).

Članak 314. stavak 1. Zakona, propisuje da je ministar nadležan za poslove socijalne skrbi dužan najkasnije do 01. travnja tekuće godine odrediti minimalne novčane iznose koji predstavljaju minimum iznosa ukupnih materijalnih potreba za mjesečno uzdržavanje maloljetnog djeteta u Republici Hrvatskoj, koje je dužan platiti roditelj koji ne stanuje s djetetom.

Sukladno navedenoj odredbi, dana 2. travnja 2020. godine na snagu je stupila Odluka o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno uzdržavanje djeteta („Narodne novine“ broj: 39/20.).

Predmetnom Odlukom propisuju se minimalni novčani iznosi koji predstavljaju minimum iznosa ukupnih materijalnih potreba za mjesečno uzdržavanje maloljetnog djeteta u Republici Hrvatskoj koje je dužan platiti roditelj koji ne stanuje s djetetom, određuju se u postotku od prosječne mjesečne isplaćene neto plaće po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske, koja za razdoblje od siječnja do prosinca 2019. iznosi 6.457 kn, prema Priopćenju Državnog zavoda za statistiku Broj: 9.1./12. od 19. veljače 2020. godine iznose:

– za dijete do 6 godina 17% prosječne plaće 1.098 kn,

– za dijete od 7 do 12 godina 20% prosječne plaće 1.291 kn,

– za dijete od 13 do 18 godina 22% prosječne plaće 1.420 kn.

Međutim, člankom 314. stavkom 2., potrebe maloljetnog djeteta za uzdržavanje, mogu se utvrditi i u iznosu nižem od Odlukom propisanog zakonskog minimuma, ali ne manje od jedne polovice, u sljedečim slučajevima

-           ako je obveznik uzdržavanja dužan uzdržavati dvoje ili više djece ili

-           ako dijete vlastitim prihodima pridonosi svojem uzdržavanju.

Roditelj s kojim dijete stanuje ispunjava svoj udio u obvezi uzdržavanja djeteta kroz svakodnevnu skrb o djetetu, a roditelj koji ne stanuje s djetetom obvezu uzdržavanja djeteta ispunjava zadovoljavanjem materijalnih potreba djeteta u obliku novčanog uzdržavanja, te se svakodnevna skrb o djetetu smatra jednakovrijednom zadovoljavanju materijalnih potreba djeteta u obliku novčanog uzdržavanja (članak 310. Zakona). Ukupne materijalne potrebe djeteta odnose se na troškove stanovanja, prehrane, odijevanja, higijene, odgoja, obrazovanja, skrbi o djetetovu zdravlju i druge slične troškove djeteta (članak 311. Zakona).

Temeljem članka 314. stavka 4. Zakona, ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, donijela je Odluku o tablici o prosječnim potrebama maloljetnog djeteta („Narodne novine“ broj: 39/20.), koja je stupila na snagu dana 2. travnja 2020. godine. Navedenom Odlukom određuju se iznosi uzdržavanja prema prosječnim potrebama maloljetnog djeteta u skladu s dobi djeteta, prihodima roditelja obveznika uzdržavanja prema platnim razredima i prosječnim troškovima života u Republici Hrvatskoj.

Platni razredi prihoda obveznika uzdržavanja 

Mjesečni iznosi uzdržavanja prema dobi djeteta 

Zajamčeni preostali dio prihoda 

0-6 g. 

7-12g. 

13-

18 g. 

1 

2 

3 

do 2.500

1.098

1.291

1.420

800

2.501 - 3.500

1.140

1.337

1.468

1.000

3.501 - 4.500

1.181

1.383

1.517

1.350

4.501 - 5.500

1.223

1.428

1.565

1.700

5.501 - 6.500

1.264

1.474

1.613

2.050

6.501 - 7.500

1.310

1.524

1.666

2.400

7.501 - 8.500

1.430

1.657

1.806

2.750

8.501 - 9.500

1.550

1.789

1.947

3.100

9.501 - 10.500

1.680

1.933

2.101

3.450

10.501 - 11.500

1.785

2.100

2.310

3.800

11.501 - 13.000

1.955

2.300

2.530

4.200

13.001 - 14.500

2.210

2.600

2.860

4.700

14.501 - 16.000

2.465

2.900

3.190

5.200

16.001 - 18.000

2.720

3.200

3.520

5.800

18.001 - 20.000

3.060

3.600

3.960

6.500

20.001 - 22.000

3.400

4.000

4.400

7.000

22.001 - 25.000

3.740

4.400

4.840

8.000

25.001 - 30.000

4.250

5.000

5.500

9.000

30.001 - 35.000

5.100

6.000

6.600

11.000

Ukupan iznos uzdržavanja koji je dužan plaćati roditelj obveznik uzdržavanja može se odrediti u ukupnom mjesečnom iznosu koji omogućava da obvezniku uzdržavanja nakon namirenja obveze uzdržavanja preostane iznos prihoda najmanje u visini zajamčenog preostalog dijela prihoda propisanog u stupcu 3. Tablice iz stavka 1. ove točke. Ako ukupan mjesečni iznos uzdržavanja ne omogućava da obvezniku uzdržavanja nakon namirenja obveze uzdržavanja, preostane iznos prihoda najmanje u visini zajamčenog preostalog dijela prihoda propisanog u stupcu 3. Tablice iz stavka 1. ove točke, prilikom izračuna ukupnog mjesečnog iznosa uzdržavanja primjenjuju se iznosi uzdržavanja određeni u prvom sljedećem nižem platnom razredu prihoda obveznika uzdržavanja.

Međutim, ukoliko roditelj koji ne stanuje s djetetom ima prihode koji premašuju prihod iz najvišega platnog razreda prema tablicama za uzdržavanje, sud može u parničnom postupku odrediti uzdržavanje u iznosu višem od najvišeg iznosa predviđenog tablicama zbog posebno opravdanih okolnosti, vodeći računa da uzdržavanje djeteta ne smije povećati životni standard drugog roditelja. Također, ako su roditelji razvedeni i dalje žive zajedno s djetetom, roditelji se mogu sporazumjeti ili sud može u parničnom postupku, s obzirom na okolnosti slučaja, donijeti odluku prema kojoj se roditelji zajednički svakodnevno skrbe o djetetu, a materijalne potrebe djeteta zadovoljavaju u skladu s prihodima svakoga od njih (članak 315. Zakona). 

Za napomenuti je da roditelj koji ne stanuje s maloljetnim djetetom i nije plaćao uzdržavanje za svoje maloljetno dijete dužan je isplatiti naknadu za uskraćeno uzdržavanje od nastanka tog prava pa do podnošenja tužbe (članak 289. stavak 1. Zakona) te predmetna tražbina prema roditelju koji ga nije uzdržavao zastarijeva za vrijeme od pet godina od dana nastanka obveze (članak 289. stavak 3. Zakona).

Mirta Brkić-Gverieri, dipl. iur.