c S
U središtu

Promet na cesti – jeste li znali? (vuča priključnih i zaprežnih vozila)

17.05.2022

U odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama predviđeno je mnoštvo prekršaja koji se vrlo rijetko procesuiraju i s kojima vjerojatno veliki broj sudionika u prometu nije niti upoznat, pa ćemo u nastavku dati ukratko prikaz jednog od takvih prekršaja s pitanjem- Jeste li znali za takav prekršaj?

 

Vuča priključnih i zaprežnih vozila uređena je u člancima 90. do 93. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ br. 67/08., 48/10., 74/11., 80/13., 92/14., 64/15., 108/17., 70/19. i 42/20. – dalje: ZSPC).

Tako je u članku 90. ZSPC-a propisano da u prometu na javnoj cesti, motornom vozilu mogu biti pridodana najviše dva priključna vozila za prijevoz tereta, odnosno jedno priključno vozilo za prijevoz osoba, no ako je u pitanju promet na autocesti, brzoj cesti i cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila tada može biti pridodano samo jedno priključno vozilo (stavak 1.), s tim da se motornim vozilom smije vući samo priključno vozilo koje ne smanjuje njegovu stabilnost (stavak 2.).

Posebno je interesantan stavak 3. navedenog članka koji propisuje da motorno vozilo koje je opremljeno zglobno rastavljivim vučnim uređajem za vuču priključnog vozila (EURO kuka), u situaciji kada ne vuče priključno vozilo ne smije sudjelovati u prometu s postavljenim vučnim uređajem.

Dakle, takva kuka se mora svaki puta skidati s motornog vozila kada se njime ne vuče priključno vozilo (prikolica). Kao razlog se navodi dodatna sigurnost u prometu jer postoji mogućnost da se prilikom sudara kuka zabije u drugo vozilo u prometnoj nesreći a što bi u konačnici izvjesno imalo za posljedicu veću materijalnu štetu nego u situaciji da kuka nije bila postavljena na motorno vozilo.

U tom kontekstu napominjemo da je EURO kuka rastavljiva kuka za vuču priključnog vozila, te je stoga njena prednost brzo postavljanje i brzo skidanje s vozila (primjerice tzv. klik-klak tehnikom).

U slučaju da motorno vozilo sudjeluje u prometu s postavljenim takvim vučnim uređajem, a da pri tome ne vuče priključno vozilo, tada su ostvarena obilježja prekršaja za kojega je za pravnu osobu ili fizičku osobu obrtnika zapriječena novčana kazna u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna, odnosno za odgovornu osobu u pravnoj osobi u iznosu od 1.500,00 do 5.000,00 kuna, te za vozača u iznosu od 300,00 kuna.

K tome u članku 6. stavku 1. Pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe („Narodne novine“ br. 50/18., 56/19., 107/20., 127/21. i 147/21.), donesenom na temelju članka 13. stavka 7. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“ br. 41/18., 98/19., 30/21. i 89/21.) propisano je da osobni automobil kategorije M1 kapaciteta sedam + jedno ili osam + jedno putničko mjesto kojim se obavlja shuttle prijevoz, javni linijski prijevoz, posebni linijski prijevoz, povremeni prijevoz te mikroprijevoz, mora ispunjavati, uz ostale, i poseban uvjet da ako je vozilo opremljeno vučnom kukom, ista mora biti EURO izvedbe.

Međutim, ako prijevoznik obavlja javni prijevoz vozilima koja ne zadovoljavaju posebne uvjete propisane pravilnikom iz članka 13. stavka 7. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, dakle prethodno navedenim Pravilnikom o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe, tada čini prekršaj iz članka 113. stavka 1. podstavka 1. navedenog Zakona, za koji je za pravnu osobu zapriječena novčana kazna u iznosu od 15.000,00 do 50.000,00 kuna (stavak 2.), odnosno za odgovornu osobu u pravnoj osobi u iznosu od 7000,00 do 15.000,00 kuna (stavak 4.), te za fizičku osobu-obrtnika u iznosu od 15.000,00 do 50.000,00 kuna (stavak 3.).

Željko Kudrić, dipl. iur.