c S
U središtu

Promet na cesti – jeste li znali? (korištenje slušalica od strane vozača bicikla ili električnih romobila)

04.10.2022 U odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama predviđeno je mnoštvo prekršaja koji se vrlo rijetko procesuiraju i s kojima vjerojatno veliki broj sudionika u prometu nije niti upoznat, pa ćemo u nastavku dati ukratko prikaz nekih takvih prekršaja s pitanjem - Jeste li znali za takav prekršaj?

Nerijetko na ulicama viđamo vozače bicikla ili električnih romobila kako tijekom upravljanja vozilom koriste slušalice na ušima, pri tome se možda pitajući kako će takvi vozači reagirati na  zvukove drugih vozila te je li takvo ponašanje u prometu dopušteno.

Naime, ranijim  odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ br. 67/08., 48/10., 74/11., 80/13., 92/14., 64/15., 108/17., 70/19. i 42/20. – dalje: ZSPC) nije bilo regulirano korištenje slušalica od strane vozača bicikla ili električnih romobila tijekom upravljanja vozilom.

Međutim, takva praznina ispravljena je donošenjem najnovijih izmjena i dopuna ZSPC-a („Narodne novine“ br. 85/22., stupio na snagu 30. srpnja 2022.).

Dakle, dopunjenim stavkom 4. u članku 196. ZSPC-a sada je izrijekom propisano da vozač bicikla i osobnog prijevoznog sredstva ne smije upravljati vozilom koristeći slušalice na ili u oba uha čime bi umanjio mogućnost reagiranja i sigurnog upravljanja vozilom.

Ako stavimo naglasak na formulaciju „na ili u oba uha“ implicite proizlazi zaključak da je takvim vozačima ipak dopušteno da upravljajući vozilom koriste slušalice na ili u jednom uhu.

Dakako, potrebno je i naglasiti da prethodna odredba koristi pojam „osobno prijevozno sredstvo“ te u tom kontekstu ističemo da je u pitanju novi pojam u odredbama ZSPC-a, pod kojim podrazumijevamo i prethodno spomenuti električni romobil, odnosno odredbom članka 2. stavka 1. točke 104. ZSPC-a „osobno prijevozno sredstvo“ se definira kao vozilo koje nije razvrstano ni u jednu kategoriju vozila sukladno posebnim propisima, bez sjedećeg mjesta, čiji radni obujam motora nije veći od 25 cm³ ili čija trajna snaga elektromotora nije jača od 0,6 kW i koje na ravnoj cesti ne može razviti brzinu veću od 25 km/h, odnosno čija najveća konstrukcijska brzina ne prelazi 25 km/h (vozilo koje se može samo uravnotežiti, monocikl s motornim ili električnim pogonom, romobil s motornim ili električnim pogonom i sl.).

Prema tome, korištenje slušalica na ili u oba uha od strane vozača bicikla i osobnog prijevoznog sredstva (u pravilu električnog romobila) tijekom upravljanja vozilom predstavlja svojevrsnu distrakciju u prometu koja sasvim izvjesno može pridonijeti izazivanju prometnih nesreća uslijed umanjenih mogućnosti reagiranja. Naime, kada takav vozač sudjeluje u prometu sa slušalicama (primjerice za slušanje glazbe) na ili u oba uha u znatnoj mjeri je onemogućen u primanju zvukovnih podražaja iz okoline, konkretno o onome što se događa u prometu (primjerice ne čuje zvučni znak upozorenja koje ga upotrebljava vozač nekog drugoga vozila ili zvučni znak što ga daje vozilo s prednosti prolaska) i što može utjecati na njegovu sigurnost uslijed čega može neoprezno postupiti u određenoj prometnoj situaciji i stradati.

Konačno, za postupanje protivno prethodno opisanoj zabrani korištenja slušalica na ili u oba uha propisana je za vozača bicikla i osobnog prijevoznog sredstva novčana kazna u iznosu od 300,00 kuna (članak 196. stavak 8.).

Željko Kudrić, dipl. iur.