c S
U središtu

Probni rad

07.04.2010 Prilikom zasnivanja radnog odnosa poslodavac ima mogućnost ugovoriti s radnikom probni rad, kojeg se može definirati kao razdoblje pokusa za radnika, u kojem poslodavcu treba pokazati svo znanje, stručnost i sposobnost na radnom mjestu, nakon čega će, ovisno o zalaganju radnika, poslodavac odlučiti hoće li radnika zadržati u radnom odnosu ili ne.
Probni rad regulira članak 35. Zakona o radu, prema kojem se prilikom sklapanja ugovora o radu može ugovoriti probni rad. Tim je člankom također propisano da probni rad ne smije trajati duže od šest mjeseci.

Probni rad moguće je ugovoriti kako kod sklapanja ugovora o radu na neodređeno vrijeme tako i kod sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme. Ako radnik prođe razdoblje pokusa uspješno, nastavlja raditi u skladu s ugovorom o radu. Pritom se misli na duljinu trajanja radnog odnosa. No, ako radnik ne zadovolji na probnom radu, uslijedit će prestanak ugovora o radu.

Nezadovoljenje na probnom radu nije sam za sebe temelj (način) prestanka radnog odnosa, u smislu članka 104. Zakona o radu. Ono je zapravo posebna vrsta redovitog otkaza ugovora o radu. Naime, člankom 35. stavkom 3. Zakona o radu propisano je da ako je ugovoren probni rad, da je otkazni rok najmanje sedam dana, što dakle podrazumijeva da ako radnik ne zadovolji na probnom radu da će poslodavac donijeti odluku o otkazu. Dakle, u tom slučaju će način prestanka ugovora o radu biti otkaz.

U slučaju otkaza zbog nezadovoljenja na probnom radu radnik neće imati pravo na otpremninu, budući da nije bio više od 6 mjeseci u radnom odnosu kod poslodavca (u probnom roku više niti ne smije provesti), što je nedovoljno za stjecanje prava na otpremninu, budući da se otpremnina stječe nakon minimalno dvije godine neprekidnog rada kod istog poslodavca.

Moguće je, doduše, da radnik počne raditi u probnom radu na nekom novom radnom mjestu kod istog poslodavca, pa ako ne zadovolji na probom radu i dobije otkaz, a radio je ukupno neprekidno (i na starom i novom radnom mjestu) dulje od 2 godine, imat će pravo na otpremninu.

Sklapanje ugovora o radu s probnim radom duljeg trajanja od dopuštenog (6 mjeseci) predstavlja prekršaj u smislu članka 292. Zakona o radu, te poslodavac pravna osoba zbog toga može biti kažnjen novčanom kaznom od 10.000,00 do 30.000,00 kuna, dok novčanom kaznom od 1.000,00 do 3.000,00 kuna za navedeni prekršaj može biti kažnjen poslodavac fizička osoba i odgovorna osoba pravne osobe.