c S
Aktualnosti

Redakcijski pročišćeni tekst: Zakon o porezu na dohodak

Kako bi se olakšalo poslovanje poduzetnicima koji mogu doći u poteškoće te prevenirala moguća gospodarska šteta Zakon propisuje da se primicima po osnovi samostalne djelatnosti ne smatraju primici koje fizičke osobe ostvaruju po osnovi potpora primljenih radi ublažavanja posebnih okolnosti propisanih propisom kojim je uređen opći porezni postupak.

Najnovije izmjene Zakona označene su crvenom bojom i stupile su na snagu 20. ožujka 2020.

Zakon o porezu na dohodak