c S
Aktualnosti

Redakcijski pročišćeni tekst: Zakon o porezu na dobit

Izmjenama Zakona propisuje se isključivanje iz porezne osnovice prihoda od potpora primljenih radi ublažavanja negativnih posljedica izazvanih posebnim okolnostima koje su za porezne svrhe propisane općim poreznim propisom. Također, iznos te potpore ne utječe na pragove utvrđene za primjenu snižene porezne stope, obveze plaćanja poreza na dobit za fizičke osobe, utvrđivanje porezne osnovice prema novčanom načelu ili u paušalnom iznosu. 

Najnovije izmjene Zakona označene su crvenom bojom i stupile su na snagu 20. ožujka 2020.

Zakon o porezu na dobit