c S
Aktualnosti

SIJEČANJ 2021.

31. siječnja 2021.

Upute za pružatelje socijalne usluge smještaja za starije osobe/osobe s invaliditetom – Verzija 11. (većina dopuna/izmjena odnosi se na osobe koje su procijepljene ili preboljele COVID-19)


29. siječnja 2021.

- Stožer donio Odluku o izmjenama Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja („Narodne novine“ br. 8/21.)koja stupa na snagu 30. siječnja 2021., a kojom se mijenja Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja od 18. prosinca 2020. (izmjena od 3. siječnja 2021. i od 8. siječnja 2021.), pa je tako sada određeno da su nužne epidemiološke mjere koje se nalažu ovom Odlukom slijedeće:

– zabrana održavanja svih javnih događanja i okupljanja na kojima je prisutno više od 25 osoba na jednom mjestu

– na privatnim okupljanjima i svečanostima može biti prisutno najviše 10 osoba iz najviše 2 različita kućanstva

– javna događanja te okupljanja i svečanosti svih vrsta mogu trajati najdulje do 22,00 sata

– na pogrebima, posljednjim ispraćajima i polaganjima urni može biti prisutno najviše 25 osoba, sućut ožalošćenima se ne smije izražavati bliskim kontaktom, a uprave groblja obvezne su nadzirati pridržavanje protuepidemijskih mjera

– ograničenje radnog vremena za pekarnice i trgovine kruhom i pekarskim proizvodima do 22,00 sata

– zabrana prodaje alkoholnih pića u vremenu od 22,00 sata do 6,00 sati

– obustava rada ugostiteljskih objekata i pružanja ugostiteljskih usluga na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, osim za ugostiteljske objekte iz skupina »Hoteli«, »Kampovi« i vrste Učenički ili Studentski dom ili Akademis iz skupine »Ostali ugostiteljski objekti za smještaj«, a koji smiju usluživati samo goste koji u njima koriste uslugu smještaja, odnosno učenike ili studente

– obustava održavanja svadbenih svečanosti

– obustava rada casina, automat klubova i uplatnih mjesta za klađenje

– obustava rada teretana, fitness centara te sportskih i rekreacijskih centara u zatvorenim prostorima

– obustava održavanja dječjih i drugih radionica te organiziranih plesnih škola

– obustava održavanja svih amaterskih kulturno-umjetničkih izvedbi, programa i manifestacija te proba amaterskih sastava, družina i zborova, uključujući i crkvene zborove

– zabrana konzumacije hrane i pića tijekom kino projekcija

– obustava održavanja sajmova i drugih oblika gospodarskih i turističkih događanja ili priredbi gdje se prodaju, izlažu ili prikazuju proizvodi

– zabrana svih natjecanja osim za klubove koji se natječu u 1. i 2. rangu natjecanja u seniorskoj konkurenciji i u 1. rangu natjecanja u juniorskoj konkurenciji na nacionalnoj razini u ekipnim sportovima, kao i klubove koji se u individualnim (pojedinačnim) sportovima natječu u seniorskoj konkurenciji u ekipnim klupskim natjecanjima na nacionalnom nivou u najvišem rangu u liga sustavu natjecanja te natjecanja kategoriziranih sportaša u individualnim sportovima (pojedinačnim) i sportaša nacionalne razine koji se pripremaju za europska i svjetska natjecanja sukladno popisu koji, na prijedlog Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora i Hrvatskog sportskog saveza gluhih, odobri Ministarstvo turizma i sporta

– zabrana svih treninga u zatvorenim prostorima osim za klubove koji se natječu u 1. i 2. rangu natjecanja u seniorskoj konkurenciji i u 1. rangu natjecanja u juniorskoj konkurenciji na nacionalnoj razini u ekipnim sportovima, kao i klubove koji se u individualnim (pojedinačnim) sportovima natječu u seniorskoj konkurenciji u ekipnim klupskim natjecanjima na nacionalnom nivou u najvišem rangu u liga sustavu natjecanja te treninga i natjecanja kategoriziranih sportaša u individualnim sportovima (pojedinačnim) i sportaša nacionalne razine koji se pripremaju za europska i svjetska natjecanja sukladno popisu koji, na prijedlog Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora i Hrvatskog sportskog saveza gluhih, odobri Ministarstvo turizma i sporta  (ne odnosi se na vodene sportove i na beskontakne pojedinačne sportove u prostorima sportskih balona)

– sportska natjecanja i treninzi koji su dopušteni mogu se održavati samo bez gledatelja i uz strogo pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa HZJZ, a organizatori su obvezni osigurati da se svi sportaši i nužno tehničko osoblje koje je prisutno pridržavaju propisanih epidemioloških mjera te da se sportski objekti u zatvorenim prostorima iznimno koriste samo za potrebe dopuštenih aktivnosti

– škole stranih jezika mogu svoju djelatnost obavljati samo online ili na drugi način za održavanje kontakta na daljinu

– auto škole teorijski dio mogu održavati samo online ili na drugi način za održavanje kontakata na daljinu, satovi vožnje mogu trajati najviše 45 minuta uz obvezno mjerenje tjelesne temperature prije ulaska u automobil, pauza između dva kandidata mora biti minimalno 10 minuta za prozračivanje i dezinfekciju automobila te se mora voditi evidencija svih polaznika na satovima vožnje

– obvezno korištenje maski za lice ili medicinskih maski na otvorenom prostoru kada nije moguće održavati fizičku distancu od najmanje 1,5 metar

– obaveza stanara, upravitelja zgrada, poslodavaca i predstavnika javnih ustanova redovito dezinficiranje svih zajedničkih površina (rukohvati, liftovi, radne površine, sanitarni čvorovi i slično)

– preporuka da se vjerski obredi kad god je to moguće prenose putem radio, tv programa ili na drugi način koji će omogućiti vjernicima da prisustvuju vjerskom obredu bez dolaska u vjerske objekte.

Međutim, iznimno od protuepidemijske mjere „- obustava rada ugostiteljskih objekata i pružanja ugostiteljskih usluga na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima…“, ugostiteljskim objektima iz skupine »Restorani« , skupine »Catering objekti« i vrste kavana, pivnica, buffet, krčma, konoba i klet iz skupine »Barovi« dozvoljena je priprema i dostava hrane i pića. Takvi ugostiteljski objekti dostavu, odnosno isporuku hrane mogu vršiti uz pridržavanje svih protuepidemijskih mjera na jedan od sljedećih načina:

– osobnim preuzimanjem pred ulazom u ugostiteljski objekt bez ulaska u isti

– dostavom hrane iz ugostiteljskog objekta vlastitim dostavnim vozilom

– dostavom hrane iz ugostiteljskog objekta temeljem ugovora o poslovnoj suradnji sklopljenim između ugostitelja i treće osobe (pravne ili fizičke-obrtnici), koji su registrirani i upisani u Upisnik subjekata u poslovanju s hranom

– takozvanim »drive in« načinom.

K tome, nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke određuju se u trajanju do 15. veljače 2021.

- Stožer donio Odluku o izmjeni Odluke o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19 („Narodne novine“ br. 8/21.)koja stupa na snagu 30. siječnja 2021., akojom se u Odluci o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19 od 22. prosinca 2020. (izmjena od 8. siječnja 2021.) mijenja (produžuje) rok određivanja nužnih epidemioloških mjera iz ove Odluke, a koji je ranije bio određen u trajanju do 31. siječnja 2021., pa je tako sada određeno da se nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke određuju u trajanju do 15 veljače 2021.  

- Stožer donio Odluku o izmjeni Odluke o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima („Narodne novine“ br. 8/21.)koja stupa na snagu 30. siječnja 2021., a kojom se u Odluci o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrimaod 10. prosinca 2020. (izmjene od 8. siječnja 2021.) mijenja (produžuje) rok određivanja nužnih epidemioloških mjera iz ove Odluke, a koji je ranije bio određen u trajanju do 31. siječnja 2021., pa je tako sada određeno da se nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke određuju u trajanju do 15 veljače 2021.  

- Stožer donio Odluku o izmjeni Odluke o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 8/21.)koja stupa na snagu 30. siječnja 2021., a kojom se u Odluci o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatskeod 13. siječnja 2021. (izmjene i dopune od 15. siječnja 2021.) mijenja (produžuje) rok određivanja privremene zabrane, odnosno ograničavanja prelaska preko graničnih prijelaza RH iz ove Odluke, a koja je ranije bila određen u trajanju do 31. siječnja 2021., pa je tako sada određeno da se privremena zabrana, odnosno ograničavanje prelaska preko graničnih prijelaza RH iz ove Odluke određuje u trajanju do 15 veljače 2021.  

- Stožer donio Odluku o izmjeni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Zagreba („Narodne novine“ br. 8/21.)koja stupa na snagu 30. siječnja 2021.,a kojom se na prijedlog lokalnog stožera civilne zaštitemijenja Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Zagreba od 16. listopada 2020. (izmjena od 29. listopada 2020., izmjene i dopuna od 27. studenoga 2020. i izmjena od 30. prosinca 2020.), pa je tako sada određeno da su nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke slijedeće:

– obavezno korištenje maski za lice ili medicinskih maski u svim zatvorenim prostorima u kojima se obavljaju javne ili gospodarske djelatnosti te odvijaju manifestacije, kulturni ili drugi programi, vjerska ili druga društvena okupljanja, ako nije moguće održavanje fizičke distance od najmanje 2 metra

– na svim društvenim i javnim okupljanjima (manifestacije, priredbe, mise, obredi, sportska natjecanja i druga društvena i javna okupljanja) obavezno je pridržavanje epidemioloških mjera te uputa i preporuka HZJZ

– preporuka povećanja broja vozila (tramvaja i autobusa) u javnom gradskom prijevozu u opsegu koji je moguć, s obzirom na kapacitete ZET-a

– preporuka pojačanog nadzora neformalnih okupljanja u gradu Zagrebu

– organizatori društvenih okupljanja koja su dopuštena obvezni su kontrolirati provođenje epidemioloških mjera na tim okupljanjima

– omogućavanje korisnicima usluga smještaja u sustavu socijalne skrbi (domovi za starije i dr.) odlazak u obitelj na vrijeme duže od 5 dana, uz obvezu dostave negativnog nalaza na SARS-CoV-2 te provođenje dodatnih mjera opreza prilikom povratka kod pružatelja usluge (izbjegavanje kontakta s ostalim korisnicima u trajanju od 14 dana ili sl.) – (ne odnosi se na udomiteljske obitelji)

– izlasci korisnika usluga smještaja u sustavu socijalne skrbi u vanjski prostor pružatelja usluga (okućnica, terasa i sl.) dopušteni su uz obvezno nošenje maski za lice te pridržavanja fizičke distance od najmanje 1,5 metra (ne odnosi se na udomiteljske obitelji)

– provođenje dodatnih mjera opreza prilikom povratka korisnika usluga smještaja u sustavu socijalne skrbi s bolničkog liječenja (izbjegavanje kontakta s ostalim korisnicima u trajanju od 14 dana ili sl.) – (ne odnosi se na udomiteljske obitelji te na odlazak u dnevnu bolnicu, hemodijalizu i specijalističko-konzilijarne preglede)

– posjete korisnicima pružatelja usluga smještaja u sustavu socijalne skrbi dopušteni su samo u vanjskim prostorima pružatelja usluga, s time je trajanje posjeta vremenski ograničeno i organizirano prema unaprijed utvrđenom rasporedu, uz uvjet da su i korisnici i posjetitelji obvezni koristiti maske za lice ili medicinske maske i održavati fizičku distancu od najmanje 1,5 metar

– posjete korisnicima pružatelja usluga smještaja u sustavu socijalne skrbi dopušteni su u unutarnjim prostorijama iznimno, kada iz objektivnih razloga posjet nije moguće organizirati u vanjskim prostorima (npr. nepokretnim korisnicima), s time je trajanje posjeta vremenski ograničeno i organizirano prema unaprijed utvrđenom rasporedu, uz uvjet da su posjetitelji obvezni koristiti maske za lice ili medicinske maske i jednokratne ogrtače i nazuvke

– izlazak izvan prostora pružatelja usluga smještaja u sustavu socijalne skrbi dopušten je iznimno samo kada postoje epidemiološki prihvatljivi razlozi ili kada je izlazak uvjetovan medicinskim razlozima (ne odnosi se na udomiteljske obitelji)

– obveza za zakupce prostora kod pružatelja usluge smještaja u sustavu socijalne skrbi, koji obavljaju djelatnosti koje nisu obustavljene, da organiziraju svoj rad na način da se odredi vrijeme kada su usluge dostupne isključivo korisnicima, uz obveznu prethodnu dezinfekciju prostora i opreme.

Nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke određuju se u trajanju do 28. veljače 2021.

- Stožer donio Odluku o izmjeni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Šibensko-kninske županije („Narodne novine“ br. 8/21.)koja stupa na snagu 30. siječnja 2021.,a kojom se na prijedlog lokalnog stožera civilne zaštite u Odluci o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Šibensko-kninske županije od 27. studenoga 2020. (izmjena od 31. prosinca 2020.) godine mijenja (produžuje) rok određivanja nužnih epidemioloških mjera iz ove Odluke, a koji je ranije bio određen u trajanju do 31. siječnja 2021., pa je tako sada određeno da se nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke određuju u trajanju do 15. veljače 2021.  

- Stožer donio Odluku o izmjeni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Zagrebačke županije („Narodne novine“ br. 8/21.)koja stupa na snagu 30. siječnja 2021.,a kojom se na prijedlog lokalnog stožera civilne zaštite u Odluci o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Zagrebačke županije od 23. studenoga 2020. (izmjene od 30. prosinca 2020.) godine mijenja (produžuje) rok određivanja nužnih epidemioloških mjera iz ove Odluke, a koji je ranije bio određen u trajanju do 31. siječnja 2021., pa je tako sada određeno da se nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke određuju u trajanju do 28. veljače 2021. 

- Stožer donio Odluku o izmjeni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Karlovačke županije („Narodne novine“ br. 8/21.)koja stupa na snagu 30. siječnja 2021., a kojom se na prijedlog lokalnog stožera civilne zaštite u Odluci o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Karlovačke županije od 4. studenoga 2020. (izmjene od 27. studenoga 2020. i izmjena od 30. prosinca 2020.) godine mijenja (produžuje) rok određivanja nužnih epidemioloških mjera iz ove Odluke, a koji je ranije bio određen u trajanju do 31. siječnja 2021., pa je tako sada određeno da se nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke određuju u trajanju do 28. veljače 2021.28. siječnja 2021.

Izvješće HZJZ-a za prethodnih 7 dana i dnevno izvješće za RH na dan 25. siječnja 2021.


27. siječnja 2021.

- Stožer donio Odluku o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Sisačko-moslavačke županije, koja stupa na snagu 28. siječnja 2021. godine, a kojom se na prijedlog lokalnog stožera civilne zaštite uvode nužne epidemiološke mjere za  područje Sisačko-moslavačke županije. Takve nužne epidemiološke mjere iz Ove Odluke su:

zabranjuju se posjete u bolnicama, domovima za starije i nemoćne, te drugim ustanovama u sustavu socijalne skrbi koje pružaju usluge smještaja

- prilikom ulaska i boravka u javnim ustanovama stranke su obvezne pravilno nositi masku za lice ili medicinsku masku te dezinficirati ruke

- lovačkim udrugama nije dopušteno organizirati skupni lov

preporuka bolnicama, domovima za starije i nemoćne te drugim ustanovama u sustavu socijalne skrbi da organiziraju rad u smjenama, kad god je to moguće.

Navedene nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke određuju se u trajanju do 10. veljače 2021.

- Stožer donio Odluku o izmjenama Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Osječko-baranjske županije, koja stupa na snagu 28. siječnja 2021., a kojom se na prijedlog lokalnog stožera civilne zaštite mijenja Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Osječko-baranjske županije od 9. listopada 2020. (dopune od 20. studenoga 2020. i izmjene od 16. prosinca 2020.), pa je tako sada određeno da su nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke slijedeće:

zabrana posjeta korisnicima domova za starije i nemoćne osobe, osim u iznimnim slučajevima kada je ravnatelj ili druga ovlaštena osoba obvezan napraviti procjenu rizika

- provođenje stroge kontrole prilikom ulaska i izlaska iz domova za starije i nemoćne osobe

prijem novih korisnika u domove za starije i nemoćne osobe sukladno uputama županijske epidemiološke službe

provođenje dodatnih mjera opreza kod pružatelja usluga socijalne usluge smještaja prilikom privremenog smještaja korisnika u kriznim situacijama te prilikom realizacije dugotrajnog smještaja kada kod korisnika koji se primaju postoji sumnja na razvoj bolesti COVID-19 (izbjegavanje kontakta s ostalim korisnicima u trajanju od 14 dana i sl.)

prilikom povratka korisnika socijalne usluge smještaja nakon kratkotrajnog izbivanja obvezno je izbjegavanje kontakta s ostalim korisnicima u trajanju od 14 dana ili do  primitka negativnog nalaza na SARS-CoV-2

omogućavanje izlaska starijim i nemoćnim osobama izvan prostora pružatelja socijalne usluge smještaja radi višednevnog odlaska u obitelj (u trajanju od 5 ili više dana) samo u iznimnim slučajevima i uz procjenu rizika koju je obvezan napraviti ravnatelj ili druga ovlaštena osoba

preporuka jedinicama lokalne samouprave s područja Osječko-baranjske županije da obustave iznajmljivanje i drugo korištenje domova u svojem vlasništvu za sve vrste okupljanja.

Nužne epidemiološke mjere iz Ove Odluke određuju se u trajanju do 15. veljače 2021.

- Stožer donio Odluku o izmjeni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Brodsko-posavske županije, koja stupa na snagu 28. siječnja 2021., a kojom se na prijedlog lokalnog stožera civilne zaštite u Odluci o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Brodsko-posavske županije od 29. listopada 2020. (izmjena od 17. studenoga 2020., izmjene od 27. studenoga 2020. i izmjena od 30. prosinca 2020.) mijenja (produžuje) rok trajanja nužnih epidemioloških mjera iz ove Odluke, a koji je ranije bio određen u trajanju do 31. siječnja 2021., pa je tako sada određeno da se nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke određuju u trajanju do 28. veljače 2021.


24. siječnja 2021.

Informacije o cijepljenju protiv bolesti COVID-19 u RH


22. siječnja 2021.

- u dnevni red aktualne sjednice Hrvatskog sabora uvršteno Izvješće o učincima provedbe mjera iz Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti tijekom epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u Republici Hrvatskoj, za razdoblje od 11. ožujka 2020. do 15. siječnja 2021. (poveznica), koje je Vlada RH podnijela u skladu sa Zaključkom Hrvatskog sabora, Klasa: 022-03/20-01/145, donesenim na 4. sjednici, održanoj 4. prosinca 2020. Ovo Izvješće obuhvaća aktivnosti koje je poduzimala Vlada, Stožer civilne zaštite RH, državna tijela, jedinice područne (regionalne) samouprave, jedinice lokalne samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima, radi zaštite javnozdravstvenog interesa, odnosno provedbu mjera i postupaka koji su usmjereni na zaštitu zdravlja pučanstva na području RH uslijed epidemije bolesti COVID-19. Inače, Zaključkom je zadužena Vlada RH da Hrvatskom saboru 3 puta godišnje, i to na početku i na kraju svojeg redovitog zasjedanja između 15. siječnja i 15. srpnja i na početku svojeg redovitog zasjedanja između 15. rujna i 15. prosinca, dostavlja izvješće o učincima provedbe mjera iz Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, i to dok je na snazi Odluka o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u RH od 11. ožujka 2020.


20. siječnja 2021.

- Stožer donio Odluku o izmjeni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Primorsko-goranske županije, koja stupa na snagu 21. siječnja 2021., a kojom se na prijedlog lokalnog stožera civilne zaštiteu Odluci o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Primorsko-goranske županije od 4. prosinca 2020. (izmjena od 18. prosinca 2020.) mijenja (produžuje) rok određivanja nužnih epidemioloških mjera iz ove Odluke, a koji je ranije bio određen u trajanju do 21. siječnja 2021., pa je tako sada određeno da se nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke određuju u trajanju do 18. veljače 2021.

Izvješće HZJZ-a za prethodnih 7 dana i dnevno izvješće za RH na dan 18. siječnja 2021.


19. siječnja 2021.

Nošenje maski za lice nakon preboljele bolesti COVID-19 ili nakon cijepljenja


17. siječnja 2021.

Popis epidemioloških mjera kojih se putnici koji dolaze iz RH trebaju pridržavati prilikom prelaska državnih granica


15. siječnja 2021.

- Stožer donio Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 4/21.)koja stupa na snagu 16. siječnja 2021. godine, a kojom se u Odluci o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske od 13. siječnja 2021. u točki IV. stavku 3. dopunjuje podstavak 7., pa tako isti podstavak sada glasi: „– osobe koje putuju zbog neodgodivih osobnih/obiteljskih razloga, poslovnih razloga ili koje imaju drugi gospodarski interes, a ne zadržavaju se u Republici Hrvatskoj ili izvan Republike Hrvatske duže od 12 sati.“. Nadalje u točki VI. predmetne Odluke brišu se stavak 3. („Na osobe iz stavka 1. ove točke koje dolaze iz država koje su na Popisu država za dolazak iz kojih se primjenjuju posebne epidemiološke mjere prilikom prelaska granice Republike Hrvatske, kojeg na svojim mrežnim stranicama objavljuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo, primjenjuju se posebne epidemiološke mjere:

– prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku obvezne su predočiti negativni PCR test na SARS-CoV-2 koji nije stariji od 48 sati i

– određuje im se nužna mjera obvezne samoizolacije u trajanju od 14 dana.“) i stavak 4. („Osobe iz stavka 3. ove točke mogu skratiti vrijeme trajanja samoizolacije ako, najranije sedmi dan samoizolacije, o svom trošku obave PCR testiranje na SARS-CoV-2 u ustanovi ovlaštenoj za provedbu testiranja PCR metodom te je nalaz negativan.“)

Konačno, a vezano uz prethodno opisano brisanje stavaka 3. i 4. iz točke VI. Odluke, dodaje se točka VI.a kojom je određeno da osobe koje dolaze iz država koje su na Popisu država za dolazak iz kojih se primjenjuju posebne epidemiološke mjere prilikom prelaska granice Republike Hrvatske, kojeg na svojim mrežnim stranicama objavljuje HZJZ, obvezni su predočiti negativan PCR nalaz koji nije stariji od 48 sati i određuje im se nužna mjera obvezne samoizolacije u trajanju od 14 dana, s time da mogu skratiti vrijeme trajanja samoizolacije ako, najranije sedmi dan samoizolacije, o svom trošku obave PCR testiranje na SARS-CoV-2 u ustanovi ovlaštenoj za provedbu testiranja PCR metodom te je nalaz negativan.

- Stožer donio Odluku o izmjeni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Bjelovarsko-bilogorske županije („Narodne novine“ br. 4/21.)koja stupa na snagu 16. siječnja 2021., a kojom se na prijedlog lokalnog stožera civilne zaštite u Odluci o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Bjelovarsko-bilogorske županije od 14. prosinca 2020. (izmjena od 30. prosinca 2020.) mijenja (produžuje) rok određivanja nužnih epidemioloških mjera iz ove Odluke, a koji je ranije bio određen u trajanju do 15. siječnja 2021., pa je tako sada određeno da se nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke određuju u trajanju do 6. veljače 2021.


14. siječnja 2021.

Izvješće HZJZ-a za prethodnih 7 dana i dnevno izvješće za RH na dan 11. siječnja 2021.

Preporuke – bazenska kupališta i vodeni parkovi


13. siječnja 2021.

- Stožer donio Odluku o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 3/21.)koja stupa na snagu 14. siječnja 2021. godine, a kojom se radi zaštite pučanstva RH od bolesti COVID-19, privremeno zabranjuje odnosno ograničava prelazak osoba preko svih graničnih prijelaza RH. Međutim, točkom II. ove Odluke određeno je da se takva zabrana ne odnosi na osobe koje dolaze neposredno iz država i/ili regija članica Europske unije odnosno država i/ili regija članica schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru, a koje su na zelenoj listi Europskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti (web stranica), s tim da takve osobe u slučaju da su do graničnih prijelaza RH tranzitirale preko drugih država/regija bez zadržavanja, na graničnom prijelazu trebaju dokazati da se nisu zadržavali na područjima tranzita te se u tom slučaju na njih ne primjenjuje predmetna zabrana. K tome, prema točki III. ove Odluke izuzeci od primjene ove Odluke odnose se na osobe iz točke II. ove Odluke koje ne dolaze neposredno iz država i/ili regija koje su na zelenoj listi Europskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti (mogu provjeriti ispunjavaju li uvjete za izuzeće od primjene ove Odluke putem web-stranice ili na samom graničnom prijelazu), i to na:

– radnike ili samozaposlene osobe koje obavljaju ključne poslove, uključujući zdravstvene djelatnike, pogranične i upućene radnike te sezonske radnike kako su navedeni u Smjernicama o ostvarivanju slobodnog kretanja radnika tijekom pandemije bolesti COVID-19 uz uvjet da ne borave u RH ili izvan RH duže od 12 sati

– učenike, studente i stažiste koji svakodnevno putuju u inozemstvo uz uvjet da ne borave u RH ili izvan RH duže od 12 sati

– pomorce i radnike u sektoru prometa ili pružatelja usluga prijevoza, uključujući vozače teretnih vozila koji prevoze robu za uporabu na državnom području i one koji su samo u tranzitu

– diplomate, osoblje međunarodnih organizacija i osoba koje primaju poziv međunarodnih organizacija i čija je fizička prisutnost potrebna za funkcioniranje tih organizacija te vojnog osoblja, policijskih službenika, osoblja civilne zaštite i humanitarnih djelatnika, pri obavljanju svojih dužnosti

– osobe koje putuju iz nužnih obiteljskih ili poslovnih razloga, uključujući novinare u obavljanju njihove dužnosti

– putnike u tranzitu, uz obavezu da napuste RH u roku od 12 sati od ulaska

– pacijente koji putuju iz neophodnih zdravstvenih razloga.

Nadalje, prema točki IV. stavku 1. ove Odluke osobama koje dolaze neposredno iz država i/ili regija članica Europske unije odnosno država i/ili regija članica schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru, koje nisu obuhvaćene točkama II. i III. ove Odluke, ulazak u RH omogućit će se uz:

– predočenje negativnog PCR testa na SARS-CoV-2 koji nije stariji od 48 sati

ili

– PCR testiranjem na SARS-CoV-2 po dolasku u RH i samoizolacijom do prispijeća negativnog nalaza (u slučaju nemogućnosti testiranja samoizolacija traje 10 dana).

Ukoliko ispunjavaju prethodno navedene uvjete (predočenje negativnog PCR testa ili testiranje po dolasku u RH), ulazak u RH odobrit će se državljanima država članica Europske unije odnosno država članica schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru kao i članovima njihovih obitelji te državljanima trećih zemalja koji su osobe s dugotrajnim boravištem na temelju Direktive Vijeća 2003/109/EZ od 25. studenoga 2003. godine o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem i osobama koje imaju pravo boravka temeljem drugih direktiva EU ili nacionalnog prava ili koje imaju nacionalne dugoročne vize, ako dolaze iz trećih zemalja, a iznimno za takve osobe prilikom ulaska u RH neće se zahtijevati predočenje negativnog PCR testa na SARS-CoV-2 koji nije stariji od 48 sati ili PCR testiranje na SARS – CoV-2 po dolasku u RH i samoizolacija do prispijeća negativnog nalaza, ako su:

– zdravstveni djelatnici, istraživači u zdravstvu i djelatnici u skrbi za starije osobe

– pogranični radnici

– osoblje u prometnom sektoru

– diplomati, osoblje međunarodnih organizacija i osobe koje primaju poziv međunarodnih organizacija i čija je fizička prisutnost potrebna za dobro funkcioniranje tih organizacija, vojno i policijsko osoblje, humanitarni djelatnici i osoblje civilne zaštite pri obavljanju svojih dužnosti

– putnici u tranzitu, uz obavezu da napuste RH u roku od 12 sati

– osobe koje putuju radi školovanja

– osobe koje putuju zbog neodgodivih osobnih/obiteljskih razloga, poslovnih razloga ili koje imaju drugi gospodarski interes, a ne zadržavaju se u RH duže od 12 sati

Osobe koje dolaze neposredno iz država koje su navedene u Prilogu I. Preporuke Vijeća (EU) 2020/912 o privremenom ograničenju neobveznih putovanja u EU i mogućem ukidanju takvog ograničenja, sukladno važećim izmjenama navedenog Priloga (Australija, Japan, Novi Zeland, Ruanda, Singapur, Južna Koreja, Tajland, Kina te posebna upravna područja NR Kine – Hong Kong i Makao), oslobađaju se obveze iz točke IV. stavka 1. ove Odluke (predočenje negativnog PCR testa ili testiranje po dolasku u RH) ukoliko ne pokazuju znakove bolesti te nisu bile u bliskom kontaktu s oboljelom osobom, no ukoliko su takve osobe do graničnih prijelaza RH tranzitirale preko drugih država/regija bez zadržavanja, na graničnom prijelazu trebaju dokazati da se nisu zadržavali na područjima tranzita te se u tom slučaju na njih ne primjenjuje obveza iz stavka točke IV. stavka 1. ove Odluke.

Prema točki VI. stavku 1. ove Odluke državljani trećih zemalja koji nisu obuhvaćeni ranije navedenim točkama ove Odluke, u RH mogu ući jedino ako su:

– zdravstveni djelatnici, istraživači u zdravstvu i djelatnici u skrbi za starije osobe

– pogranični radnici

– osoblje u prometnom sektoru

– diplomati, osoblje međunarodnih organizacija i osobe koje primaju poziv međunarodnih organizacija i čija je fizička prisutnost potrebna za dobro funkcioniranje tih organizacija, vojno i policijsko osoblje, humanitarni djelatnici i osoblje civilne zaštite pri obavljanju svojih dužnosti

– putnici u tranzitu, uz obavezu da napuste RH u roku od 12 sati

– osobe koje putuju radi školovanja

– pomorci (ako se zadržavaju duže od 12 sati omogućit će se uz: predočenje negativnog PCR testa na SARS-CoV-2 koji nije stariji od 48 sati ili PCR testiranjem na SARS-CoV-2 po dolasku u RH i samoizolacijom do prispijeća negativnog nalaza)

– osobe koje putuju zbog neodgodivih osobnih/obiteljskih razloga, poslovnih razloga ili koje imaju drugi gospodarski interes (ako se zadržavaju duže od 12 sati omogućit će se uz: predočenje negativnog PCR testa na SARS-CoV-2 koji nije stariji od 48 sati ili PCR testiranjem na SARS-CoV-2 po dolasku u RH i samoizolacijom do prispijeća negativnog nalaza).

Na osobe iz točke VI. stavka 1. ove Odluke (državljani trećih zemalja) koje dolaze iz država koje su na popisu država za dolazak iz kojih se primjenjuju posebne epidemiološke mjere prilikom prelaska granice RH, kojeg na svojim mrežnim stranicama objavljuje HZJZ, primjenjuju se posebne epidemiološke mjere:

-  prilikom ulaska u RH obvezne su predočiti negativni PCR test na SARS-CoV-2 koji nije stariji od 48 sati i

-  određuje im se nužna mjera obvezne samoizolacije u trajanju od 14 dana (mogu skratiti vrijeme samoizolacije ako, najranije sedmi dan samoizolacije, o svom trošku obave PCR testiranje na SARS-CoV-2 u ustanovi ovlaštenoj za provedbu testiranja PCR metodom te je nalaz negativan).

Konačno, vezano uz aktualnu situaciju koja se odnosi na posljedice potresa uvode se posebna pravila za osobe koje dolaze u RH zbog humanitarnih razloga povezanih uz pomoć područjima pogođenim potresom (Sisačko-moslavačka županija, Zagrebačka županija i Karlovačka županija), pa je tako određeno da takve osobe mogu ući u RH temeljem prethodne suglasnosti Stožera civilne zaštite RH, ali bez predočenja negativnog PCR testa na SARS-CoV-2  ili PCR testiranja na SARS-CoV-2 po dolasku u RH i samoizolacije do prispijeća negativnog nalaza

Preporučuje se svim stranim putnicima ukoliko ispunjavaju uvjete ulaska u RH prethodna najava ulaska korištenjem aplikacije entercroatia.

Privremena zabrana, odnosno ograničavanje prelaska preko graničnih prijelaza RH iz ove Odluke određuje se u trajanju do 31. siječnja 2021.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske od 30. studenoga 2020. (izmjena od 14. prosinca 2020.).

- Stožer donio Odluku o izmjeni Odluke o uvođenju nužne epidemiološke mjere zabrane posjete korisnicima domova za starije i nemoćne osobe te korisnicima drugih ustanova koje pružaju usluge smještaja u sustavu socijalne skrbi na području Zadarske županije („Narodne novine“ br. 3/21.)koja stupa na snagu 14. siječnja 2021., a kojom se na prijedlog lokalnog stožera civilne zaštite u Odluci o uvođenju nužne epidemiološke mjere zabrane posjete korisnicima domova za starije i nemoćne osobe te korisnicima drugih ustanova koje pružaju usluge smještaja u sustavu socijalne skrbi na području Zadarske županije od 2. studenoga 2020. (izmjena od 27. studenoga 2020. i izmjena od 30. prosinca 2020.) mijenja (produžuje) rok određivanja nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke, a koji je ranije bio određen u trajanju do 15. siječnja 2021., pa je tako sada određeno da se nužna epidemiološka mjere iz ove Odluke određuju u trajanju do 31. siječnja 2021.

Preporuke i upute za prelazak državne granice12. siječnja 2021.

Uputa/priprema za cijepljenje protiv COVID-19 


8. siječnja 2021.

- Stožer donio Odluku o izmjeni Odluke o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19 („Narodne novine“, br. 2/21.)koja stupa na snagu 9. siječnja 2021., a kojom se  u Odluci o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19 od 22. prosinca 2020. godine mijenja (produžuje) rok trajanja nužnih epidemioloških mjera iz ove Odluke, a koji je ranije bio određen u trajanju do 10. siječnja 2021., pa je tako sada određeno da se nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke određuju u trajanju do 31. siječnja 2021.

- Stožer donio Odluku o izmjeni Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja („Narodne novine“, br. 2/21.)koja stupa na snagu 9. siječnja 2021., a kojom se  u Odluci o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja od 18. prosinca 2020. (izmjena od 3. siječnja 23021.) mijenja (produžuje) rok trajanja nužnih epidemioloških mjera iz ove Odluke, a koji je ranije bio određen u trajanju do 10. siječnja 2021., pa je tako sada određeno da se nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke određuju u trajanju do 31. siječnja 2021.

- Stožer donio Odluku o izmjenama Odluke o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima („Narodne novine“, br. 2/21.)koja stupa na snagu 9. siječnja 2021., a kojom se  u Odluci o  uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima od 10. prosinca 2020. godine mijenja (produžuje) rok trajanja nužnih epidemioloških mjera iz ove Odluke, a koji je ranije bio određen u trajanju do 10. siječnja 2021., pa je tako sada određeno da se nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke određuju u trajanju do 31. siječnja 2021.

- Stožer donio Odluku o izmjeni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Varaždinske županije („Narodne novine“, br. 2/21.)koja stupa na snagu 9. siječnja 2021., a kojom se na prijedlog lokalnog stožera civilne zaštite u Odluci o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Varaždinske županije od 4. prosinca 2020. (izmjene od 18. prosinca 2020.) mijenja (produžuje) rok trajanja nužnih epidemioloških mjera iz ove Odluke, a koji je ranije bio određen u trajanju do 8. siječnja 2021., pa je tako sada određeno da se nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke određuju u trajanju do 31. siječnja 2021.

7. siječnja 2021.

Izvješće HZJZ-a za prethodnih 7 dana i dnevno izvješće za RH na dan 4. siječnja 2021.

Preporuka o cijepljenju nakon preboljenja bolesti3. siječnja 2021.

-Stožer donio Odluku o izmjeni Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja („Narodne novine“, br. 1/21.)koja stupa na snagu 5. siječnja 2021. godine, a kojom se u Odluci o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja od 18. prosinca 2020. godine u točki III. stavku 1. mijenja podstavak 21. koji sada glasi: „- preporuka da se vjerski obredi kad god je to moguće prenose putem radio, tv programa ili na drugi način koji će omogućiti vjernicima da prisustvuju vjerskom obredu bez dolaska u vjerske objekte, a na dane 06. i 07. siječnja 2021. godine, iznimno od podstavka 1. ovog stavka, vjerski obredi će se održavati sukladno posebnim preporukama i uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.“.


2. siječnja 2021.

- Stožer donio Odluku o iznimnom prestanku primjene pojedinih nužnih epidemioloških mjera za područje Sisačko-moslavačke županije („Narodne novine“, br. 1/21.)koja stupa na snagu 2. siječnja 2021., a kojom iznimno, zbog okolnosti izazvanih potresom s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije, prestaje primjena pojedinih nužnih epidemioloških mjera iz Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja od 18. prosinca 2020. za područje Sisačko-moslavačke županije, i to:

– zabrana održavanja svih javnih događanja i okupljanja na kojima je prisutno više od 25 osoba na jednom mjestu

– na privatnim okupljanjima i svečanostima može biti prisutno najviše 10 osoba iz najviše 2 različita kućanstva.

Nadalje, ovom Odlukom je određeno da su sve osobe na području Sisačko-moslavačke županije obvezne se pridržavati svih općih protuepidemijskih mjera, a osobito mjere korištenja medicinskih maski ili maski za lice u zatvorenim prostorima, te na otvorenom prostoru kada nije moguće održavati fizičku distancu od najmanje 1,5 metar.

K tome, danom stupanja na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage:

- Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Sisačko-moslavačke županije od 23. rujna 2020. godine (izmjena i dopuna od 7. listopada 2020. i od 19. listopada 2020.).