c S
Aktualnosti

LIPANJ 2021.

30. lipnja 2021.

- Stožer donio Odluku o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 73/21.), koja stupa na snagu 1. srpnja 2021. godine, kojom se radi zaštite pučanstva RH od bolesti COVID-19, privremeno zabranjuje odnosno ograničava prelazak osoba preko svih graničnih prijelaza RH. Međutim, točkom II. ove Odluke određeno je da se takva zabrana ne odnosi na osobe koje dolaze neposredno iz država i/ili regija članica Europske unije odnosno država i/ili regija članica schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru koje posjeduju važeću i valjanu EU digitalnu COVID potvrdu, a ako su takve osobe do graničnih prijelaza RH tranzitirale preko drugih država/regija bez zadržavanja, na graničnom prijelazu trebaju dokazati da se nisu zadržavale na područjima tranzita, te se u tom slučaju na njih ne primjenjuje predmetna zabrana. EU digitalna COVID potvrda je potvrda koja se izdaje sukladno Uredbi (EU) 2021/953 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 14. lipnja 2021. o okviru za izdavanje, provjeru i prihvaćanje interoperabilnih potvrda o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 (EU digitalna COVID potvrda) radi olakšavanja slobodnog kretanja tijekom pandemije bolesti COVID-19.

Nadalje, prema točki III. stavku 1. ove Odluke osobama koje dolaze neposredno iz država i/ili regija članica Europske unije odnosno država i/ili regija članica schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru navedenih u točki II. stavku I. ove Odluke, a još ne posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu ulazak u RH omogućit će se, iznimno, uz:

– predočenje potvrde o negativnom PCR testu koji nije stariji od 72 sata od trenutka testiranja ili brzom antigenskom testu na SARS-CoV-2 koji je naveden na Zajedničkoj listi brzih antigenskih testova koje međusobno priznaju države članice Europske unije, a koju objavljuje Europska komisija, ako nalaz testa nije stariji od 48 sati od trenutka testiranja do dolaska na granični prijelaz

– predočenje potvrde ne starije od 210 dana o primitku dvije doze cjepiva koje se koristi u državama članicama EU (Pfizer, Moderna, AstaZeneca, Gamaleya, Sinopharm) ili predočenje potvrde ne starije od 210 dana o primitku jedne doze cjepiva koje se prima u jednoj dozi (Janssen/Johnson&Johnson) ako je prošlo 14 dana od primitka te jedne doze

– predočenje potvrde o preboljenju bolesti COVID-19 i primitku jedne doze cjepiva unutar šest mjeseci od početka bolesti COVID-19, a cijepljenje je provedeno prije manje od 210 dana

– osobe koje su cijepljene cjepivom Pfizer, Moderna, ili Gamaleya, u Republiku Hrvatsku mogu ući u razdoblju od 22. do najviše 42. dana od primitka prve doze cjepiva Pfizer, Moderna, Gamaleya, odnosno od 22. do najviše 84. dana od primitka prve doze cjepiva AstraZeneca.

– predočenje pozitivnog PCR ili brzog antigenskog testa, iz podstavka 1. ovog stavka, kojim se potvrđuje da se osoba oporavila od infekcije virusom SARS-CoV-2, pri čemu je taj test napravljen unazad 180 dana, a stariji je od 11 dana od dana dolaska na granični prijelaz ili uz predočenje potvrde o preboljenoj bolesti COVID-19, izdane od liječnika

– određivanje samoizolacije po dolasku u Republiku Hrvatsku uz mogućnost PCR ili brzog antigenskog testiranja na SARS-CoV-2, a u slučaju nemogućnosti testiranja samoizolacija traje 10 dana.

Nadalje, prema točki III. stavku 2. ove Odluke izuzeci od primjene posjedovanja važeće i valjane EU digitalne COVID potvrde i ispunjavanja uvjeta iz stavka 1. ove točke (mogu provjeriti ispunjavaju li uvjete za izuzeće od primjene ove Odluke putem web-stranice https://mup.gov.hr/uzg-covid/286210 ili na samom graničnom prijelazu) odnose se na: 

– radnike ili samozaposlene osobe koje obavljaju ključne poslove, uključujući zdravstvene djelatnike, pogranične i upućene radnike te sezonske radnike kako su navedeni u Smjernicama o ostvarivanju slobodnog kretanja radnika tijekom pandemije bolesti COVID-19

– učenike, studente i stažiste

– pomorce i radnike u sektoru prometa ili pružatelja usluga prijevoza, uključujući vozače teretnih vozila koji prevoze robu za uporabu na državnom području i one koji su samo u tranzitu

– diplomate, osoblje međunarodnih organizacija i osobe koje dolaze uz poziv međunarodnih organizacija i čija je fizička prisutnost potrebna za funkcioniranje tih organizacija te vojno osoblje, policijske službenike, osoblje civilne zaštite i humanitarne djelatnike, pri obavljanju svojih dužnosti

– osobe koje putuju iz obiteljskih ili poslovnih razloga, uključujući novinare u obavljanju njihove dužnosti

– putnike u tranzitu, uz obavezu da napuste Republiku Hrvatsku u roku od 12 sati od ulaska

– pacijente koji putuju iz zdravstvenih razloga.

Ukoliko posjeduju važeću i valjanu EU digitalnu COVID potvrdu ili ispunjavaju prethodno navedene uvjete iz točke III. stavka 1. ove Odluke ulazak u RH odobrit će se državljanima država članica Europske unije odnosno država članica schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru kao i članovima njihovih obitelji te državljanima trećih zemalja koji su osobe s dugotrajnim boravištem na temelju Direktive Vijeća 2003/109/EZ od 25. studenoga 2003. godine o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem i osobama koje imaju pravo boravka temeljem drugih direktiva EU ili nacionalnog prava ili koje imaju nacionalne dugoročne vize, ako dolaze iz trećih zemalja, a iznimno za takve osobe prilikom ulaska u RH neće se zahtijevati posjedovanje važeće i valjane EU digitalne COVID potvrde ili ispunjavanje uvjeta iz točke III. stavka 1. ove Odluke, ako su:

– zdravstveni djelatnici, istraživači u zdravstvu i djelatnici u skrbi za starije osobe

– pogranični radnici

– osoblje u prometnom sektoru

– diplomati, osoblje međunarodnih organizacija i osobe koji dolaze uz poziv međunarodnih organizacija i čija je fizička prisutnost potrebna za dobro funkcioniranje tih organizacija, vojno i policijsko osoblje, humanitarni djelatnici i osoblje civilne zaštite pri obavljanju svojih dužnosti

– putnici u tranzitu, uz obavezu da napuste RH u roku od 12 sati

– osobe koje putuju radi školovanja

– osobe koje putuju zbog osobnih/obiteljskih razloga, poslovnih razloga ili koje imaju drugi gospodarski interes, a ne zadržavaju se u RH ili izvan RH duže od 12 sati.

Prema točki V. stavku 1. Odluke državljanima trećih zemalja, koji nisu članovi obitelji državljana država članica schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru, niti su osobe s dugotrajnim boravištem na temelju Direktive Vijeća 2003/109/EZ od 25. studenoga 2003. godine o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem i osobama koje imaju pravo boravka temeljem drugih direktiva EU ili nacionalnog prava ili koje imaju nacionalne dugoročne vize, ulazak u RH odobrit će se samo u slučaju nužnih putovanja.

Iznimke koje se odnose na nužna putovanja iz stavka 1. ove točke, su:

– zdravstveni djelatnici, istraživači u zdravstvu i djelatnici u skrbi za starije osobe

– pogranični radnici

– osoblje u prometnom sektoru

– diplomati, osoblje međunarodnih organizacija i osobe koje dolaze uz poziv međunarodnih organizacija i čija je fizička prisutnost potrebna za dobro funkcioniranje tih organizacija, vojno i policijsko osoblje, humanitarni djelatnici i osoblje civilne zaštite pri obavljanju svojih dužnosti

– putnici u tranzitu, uz obavezu da napuste RH u roku od 12 sati

– osobe koje putuju radi školovanja

– pomorci

– osobe koje putuju iz turističkih razloga te imaju potvrdu o uplaćenom smještaju u hotelu, kampu, kod privatnog iznajmljivača ili unajmljenom plovilu te drugom obliku turističkog smještaja ili su vlasnici kuća ili plovila u RH

– osobe koje putuju zbog osobnih/obiteljskih razloga, poslovnih razloga ili koje imaju drugi gospodarski interes

– osobe koje su podnijele zahtjev za boravak i rad, uključujući i digitalne nomade, uz uvjet da je nadležno tijelo donijelo pozitivnu odluku temeljem njihova zahtjeva.

Prema točki V. stavku 3. Odluke osobama iz stavka 2. podstavka 7. (pomorci), 8. (osobe koje putuju iz turističkih razloga…) i 10. (osobe koje su podnijele zahtjev za boravak i rad, uključujući i digitalne nomade …) točke V., te osobama iz stavka 2. podstavka 9. (osobe koje putuju zbog neodgodivih osobnih/obiteljskih razloga, poslovnih razloga…) točke V. koje se u RH zadržavaju duže od 12 sati, ulaz u Republiku Hrvatsku omogućit će se uz:

– predočenje potvrde o negativnom PCR testu koji nije stariji od 72 sata od trenutka testiranja ili brzom antigenskom testu na SARS-CoV-2 koji je naveden na Zajedničkoj listi brzih antigenskih testova koje međusobno priznaju države članice Europske unije, a koju objavljuje Europska komisija, ako nalaz testa nije stariji od 48 sati od trenutka testiranja do dolaska na granični prijelaz

– predočenje potvrde ne starije od 210 dana o primitku dvije doze cjepiva koje se koristi u državama članicama EU ako je prošlo 14 dana od primitka druge doze cjepiva ili predočenje potvrde ne starije od 210 dana o primitku jedne doze cjepiva koje se prima u jednoj dozi (Janssen/Johnson&Johnson) ako je prošlo 14 dana od primitka te jedne doze

– predočenje potvrde o preboljenju bolesti COVID-19 i primitku jedne doze cjepiva unutar šest mjeseci od početka bolesti ­COVID-19, a cijepljenje je provedeno prije manje od 210 dana

– predočenje pozitivnog PCR ili brzog antigenskog testa, iz točke III. stavka 1. podstavka 1 ove Odluke, kojim se potvrđuje da se osoba oporavila od infekcije virusom SARS-CoV-2, pri čemu je taj test napravljen unazad 180 dana, a stariji je od 11 dana od dana dolaska na granični prijelaz ili uz predočenje potvrde o preboljenoj bolesti COVID-19, izdane od liječnika

– određivanje samoizolacije po dolasku u RH uz mogućnost PCR ili brzog antigenskog testiranje na SARS-CoV-2, a u slučaju nemogućnosti testiranja samoizolacija traje 10 dana.

Osobe koje dolaze neposredno iz država koje su navedene u Prilogu I. Preporuke Vijeća (EU) 2020/912 o privremenom ograničenju neobveznih putovanja u EU i mogućem ukidanju takvog ograničenja, sukladno važećim izmjenama navedenog Priloga, mogu ući u RH bez potrebe dokazivanja nužnosti njihovog putovanja, ali uz predočenje jednog od dokaza iz točke V. stavka 3. podstavaka 1. – 5., s tim da takve osobe koje se ubrajaju u jednu od iznimaka navedenih u stavku 2. točke V., u RH mogu ući pod istim uvjetima kao i ostale iznimke iz stavka 2. ove točke.

Ako je osoba preboljela COVID-19 i ima valjanu i važeću EU digitalnu COVID potvrdu ili drugu potvrdu o preboljenoj bolesti te se nakon što je preboljela COVID-19 unutar šest mjeseci od pojave bolesti COVID-19 cijepila najmanje jednom dozom cjepiva, izuzeće od obveze predočenja negativnog PCR ili brzog antigenskog testa ili karantene produžava se do isteka sedam mjeseci od cijepljenja.

Nadalje, prema točki VII. Odluke sve osobe koje dolaze iz država koje su na Popisu država za dolazak iz kojih se primjenjuju posebne epidemiološke mjere prilikom prelaska granice Republike Hrvatske, a kojeg na svojim mrežnim stranicama objavljuje HZJZ (https://www.hzjz.hr/ravnateljstvo/popis-drzava-za-koje-se-pri-dolasku-u-republiku-hrvatsku-primjenjuju-posebne-epidemioloske-mjere-prilikom-prelaska-granice/), obvezne su predočiti negativan nalaz PCR testa koji nije stariji od 48 sati i određuje im se nužna mjera obvezne samoizolacije u trajanju od 14 dana, s tim da se ta odredba odnosi i na države i/ili regije članice schengenskog prostora i države pridružene schengenskom prostoru, a koje su na crvenoj ili tamno crvenoj listi Europskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti, ukoliko ih je HZJZ uvrstio na popis država na koje se primjenjuju posebne epidemiološke mjere. Takve osobe mogu skratiti vrijeme trajanja samoizolacije ako, najranije sedmi dan samoizolacije, o svom trošku obave PCR testiranje na SARS-CoV-2 u ustanovi ovlaštenoj za provedbu testiranja te ako je nalaz testa negativan.

Vezano uz aktualnu situaciju koja se odnosi na posljedice potresa i nadalje se određuju posebna pravila za osobe koje dolaze u RH zbog humanitarnih razloga povezanih uz pomoć područjima pogođenim potresom (Sisačko-moslavačka županija, Zagrebačka županija i Karlovačka županija), pa je tako određeno da takve osobe mogu ući u RH temeljem prethodne suglasnosti Stožera civilne zaštite RH bez ispunjavanja epidemioloških uvjeta.

U odnosu na djecu mlađu od dvanaest godina koja putuju u pratnji roditelja/skrbnika određeno je da su ista izuzeta od obveze predočenja negativnog rezultata testa i samoizolacije ako roditelji/skrbnici posjeduju valjanu i važeću EU digitalnu COVID potvrdu odnosno negativni PCR ili brzi antigenski test, odnosno potvrdu o cijepljenju ili preboljenoj bolesti COVID-19, kako je to navedeno u točkama III. i V. ove Odluke.

Preporučuje se svim stranim putnicima ukoliko ispunjavaju uvjete ulaska u RH prethodna najava ulaska korištenjem aplikacije https://entercroatia.mup.hr/.

Putnicima u tranzitu, uključujući osoblje u prometnom sektoru, ako ne napuste RH u roku od 12 sati od trenutka ulaska u RH, automatizmom se određuje nužna epidemiološka mjera samoizolacije  (točka XII.).

Privremena zabrana, odnosno ograničavanje prelaska preko graničnih prijelaza RH iz ove Odluke određuje se u trajanju do 15. srpnja 2021.

-Stožer donio Odluku o izmjeni Odluke o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19 („Narodne novine“ br. 73/21.), koja stupa na snagu 1. srpnja 2021., a kojom se u Odluci o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19 od 22. prosinca 2020. (izmjena od 8. siječnja 2021., izmjena od 29. siječnja 2021., izmjena od 12. veljače 2021., izmjena od 26. veljače 2021., izmjena od 12. ožujka 2021., izmjena od 31. ožujka 2021., izmjena od 15. travnja 2021., izmjena od 30. travnja 2021., izmjena od 14. svibnja 2021., izmjene od 26. svibnja 2021. i izmjena od 11. lipnja 2021.) mijenja (produžuje) rok određivanja nužnih epidemioloških mjera iz ove Odluke, a koji je ranije bio određen u trajanju do 30. lipnja 2021., pa je tako sada određeno da se nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke određuju u trajanju do 15. srpnja 2021.

- Stožer donio Odluku o izmjenama Odluke o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima („Narodne novine“ br. 73/21.), koja stupa na snagu 1. srpnja 2021., kojom se u Odluci o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrimaod 10. prosinca 2020. (izmjene od 8. siječnja 2021., izmjena od 29. siječnja 2021., izmjena od 12. veljače 2021., izmjena od 26. veljače 2021., izmjena od 12. ožujka 2021. i izmjene od 31. ožujka 2021., izmjena od 15. travnja 2021., izmjena od 30. travnja 2021., izmjena od 14. svibnja 2021., izmjena od 26. svibnja 2021. i izmjena od 11. lipnja 2021.) u točki VII. stavku 1. podstavku 3. brišu riječi: „te uklanjanje ili onemogućavanje korištenja aparata za zabavu“. K tome, mijenja (produžuje) se rok određivanja nužnih epidemioloških mjera iz ove Odluke, a koji je ranije bio određen u trajanju do 30. lipnja 2021., pa je tako sada određeno da se nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke određuju u trajanju do 15. srpnja 2021.


- U RH zabilježene 359.872 osobe zaražene novim koronavirusom (136 novih slučajeva zaraze, ukupno 496 aktivnih slučajeva (78 više nego prethodnog dana), 159 pacijenata na bolničkom liječenju (22 manje nego prethodnog dana), 351.170 osoba se oporavilo - od toga 57 u posljednja 24 sata, dosad testirano ukupno 2.148.554 osobe - od toga 4954 u posljednja 24 sata, u samoizolaciji trenutno 3475 osoba (204 manje nego prethodnog dana)).

- Ukupno u svijetu potvrđeno 182.593.083 oboljele osobe, od toga se oporavilo 167.206.810 osoba.

Radi usporedbe podsjećamo na podatke od:

23. lipnja 2021. (prije tjedan dana):

- 43 nova slučaja zaraze, ukupno 517 aktivnih slučajeva, 251 pacijent na bolničkom liječenju, 350.595 osoba se oporavilo - od toga 56 u posljednja 24 sata, testirano ukupno 2.119.459 osoba - od toga 1992 u posljednja 24 sata, u samoizolaciji 3916 osoba.

30. svibnja 2021. (prije mjesec dana):

186 novih slučajeva zaraze, ukupno 2304 aktivnih slučajeva, 809 pacijenata na bolničkom liječenju, 345.823 osobe se oporavile - od toga 427 u posljednja 24 sata, testirano ukupno 2.011.339 osoba - od toga 5550 u posljednja 24 sata, u samoizolaciji 10604 osobe.

PODSJETNIK:

30. lipnja 2020. (prije godinu dana)

- U RH potvrđeno 2777 oboljelih osoba (52 novooboljele osobe, 2155 osoba se oporavilo, testirano ukupno 79.104 osobe)


29. lipnja 2021.

- U RH zabilježeno 359.736 osoba zaraženih novim koronavirusom (70 novih slučajeva zaraze, ukupno 418 aktivnih slučajeva (manje nego prethodnog dana), 181 pacijent na bolničkom liječenju (14 manje nego prethodnog dana), 351.113 osoba se oporavilo - od toga 74 u posljednja 24 sata, dosad testirano ukupno 2.143.600 osoba - od toga 5506 u posljednja 24 sata, u samoizolaciji trenutno 3679 osoba (459 manje nego prethodnog dana)).

- Ukupno u svijetu potvrđeno 182.202.398 oboljelih osoba, od toga se oporavilo 166.764.096 osoba.

Radi usporedbe podsjećamo na podatke od:

22. lipnja 2021. (prije tjedan dana):

- 75 novih slučajeva zaraze, ukupno 532 aktivnih slučajeva, 253 pacijenta na bolničkom liječenju, 350.539 osoba se oporavilo - od toga 72 u posljednja 24 sata, testirano ukupno 2.117.467 osoba - od toga 5308 u posljednja 24 sata, u samoizolaciji 3792 osobe.

29. svibnja 2021. (prije mjesec dana):

338 novih slučajeva zaraze, ukupno 2557 aktivnih slučajeva, 819 pacijenata na bolničkom liječenju, 345.396 osoba se oporavilo - od toga 497 u posljednja 24 sata, testirano ukupno 2.005.789 osoba - od toga 5971 u posljednja 24 sata, u samoizolaciji 11510 osoba.


28. lipnja 2021.

- U RH zabilježene 359.666 osoba zaraženih novim koronavirusom (14 novih slučajeva zaraze, ukupno 425 aktivnih slučajeva (89 manje nego prethodnog dana), 195 pacijenata na bolničkom liječenju (1 manje nego prethodnog dana), 351.039 osoba se oporavilo - od toga 101 u posljednja 24 sata, dosad testirano ukupno 2.138.094 osobe - od toga 2236 u posljednja 24 sata, u samoizolaciji trenutno 4138 osoba (788 više nego prethodnog dana)).

- Ukupno u svijetu potvrđeno 181.871.502 oboljele osobe, od toga se oporavilo 166.388.228 osoba.

Radi usporedbe podsjećamo na podatke od:

21. lipnja 2021. (prije tjedan dana):

- 11 novih slučajeva zaraze, ukupno 535 aktivnih slučajeva, 282 pacijenta na bolničkom liječenju, 350.467 osoba se oporavilo - od toga 65 u posljednja 24 sata, testirano ukupno 2.112.159 osoba - od toga 1674 u posljednja 24 sata, u samoizolaciji 4129 osoba.

28. svibnja 2021. (prije mjesec dana):

321 novi slučaj zaraze, ukupno 2726 aktivnih slučajeva, 904 pacijenta na bolničkom liječenju, 344.899 osoba se oporavilo - od toga 552 u posljednja 24 sata, testirano ukupno 1.999.818 osoba - od toga 5273 u posljednja 24 sata, u samoizolaciji 11723 osobe.

- Postupanje s osobama koje prelaze granične prijelaze RH – zdravstveni nadzor nad putnicima  – Verzija 22.


27. lipnja 2021.

- U RH zabilježene 359.652 osobe zaražene novim koronavirusom (45 novih slučajeva zaraze, ukupno 514 aktivnih slučajeva (46 manje nego prethodnog dana), 196 pacijenata na bolničkom liječenju (12 manje nego prethodnog dana), 350.938 osoba se oporavilo - od toga 88 u posljednja 24 sata, dosad testirano ukupno 2.135.858 osoba - od toga 3505 u posljednja 24 sata, u samoizolaciji trenutno 3350 osoba (275 manje nego prethodnog dana)).

- Ukupno u svijetu potvrđeno 181.559.092 oboljele osobe, od toga se oporavilo 166.088.524 osobe.

Radi usporedbe podsjećamo na podatke od:

20. lipnja 2021. (prije tjedan dana):

- 58 novih slučajeva zaraze, ukupno 597 aktivnih slučajeva, 288 pacijenata na bolničkom liječenju, 350.402 osobe se oporavile - od toga 122 u posljednja 24 sata, testirano ukupno 2.110.485 osoba - od toga 4340 u posljednja 24 sata, u samoizolaciji 3868 osoba.

27. svibnja 2021. (prije mjesec dana):

375 novih slučajeva zaraze, ukupno 2968 aktivnih slučajeva, 968 pacijenata na bolničkom liječenju, 344.347 osoba se oporavilo - od toga 509 u posljednja 24 sata, testirano ukupno 1.994.545 osoba - od toga 6319 u posljednja 24 sata, u samoizolaciji 12259 osoba.

Postupanje s oboljelima, bliskim kontaktima oboljelih i prekid izolacije i karantene – Verzija 9.


19. lipnja 2021.
 

- U RH zabilježeno 359.115 osoba zaraženih novim koronavirusom (84 nova slučaja zaraze, ukupno 666 aktivnih slučajeva (34 manje nego prethodnog dana), 291 pacijent na bolničkom liječenju (22 manje nego prethodnog dana), 350.280 osoba se oporavilo - od toga 117 u posljednja 24 sata, dosad testirano ukupno 2.106.145 osoba - od toga 4316 u posljednja 24 sata, u samoizolaciji trenutno 4118 osoba (156 manje nego prethodnog dana)).

- Ukupno u svijetu potvrđeno 178.608.331 oboljela osoba, od toga se oporavilo 163.132.425 osoba.

Radi usporedbe podsjećamo na podatke od:

12. lipnja 2021. (prije tjedan dana):

- 125 novih slučajeva zaraze, ukupno 1128 aktivnih slučajeva, 408 pacijenata na bolničkom liječenju, 349.244 osobe se oporavile - od toga 195 u posljednja 24 sata, testirano ukupno 2.074.221 osoba - od toga 4701 u posljednja 24 sata, u samoizolaciji 6445 osoba.

19. svibnja 2021. (prije mjesec dana):

1000 novih slučajeva zaraze, ukupno 5223 aktivnih slučajeva, 1508 pacijenata na bolničkom liječenju, 338.982 osobe se oporavile - od toga 621 u posljednja 24 sata, testirano ukupno 1.946.021 osoba - od toga 8426 u posljednja 24 sata, u samoizolaciji 17102 osobe.

NAPOMENA:

- Odlukom Ustavnog suda RH od 8. lipnja 2021., broj: U-I-263/2021, odbijen je zahtjev za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 47. stavka 2. točke 11. i članaka 76.b, 76.c i 76.d Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine" broj 79/07., 113/08., 43/09., 130/17., 114/18., 47/20. i 134/20.). 

- Rješenjem Ustavnog suda RH od 8. lipnja 2021., broj: U-II-1024/2021, nije prihvaćen prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Odluke o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19 ("Narodne novine" broj 143/20., 2/21., 8/21., 14/21., 20/21., 26/21., 32/21., 40/21., 46/21. i 52/21.) točke II. u dijelu koji glasi "na način da u prijevoznim sredstvima bude popunjeno najviše 40 % raspoloživih mjesta" i točke III. stavka 2.

- Rješenjem Ustavnog suda RH od 8. lipnja 2021., broj: U-II-5708/2020 i dr., nisu prihvaćeni prijedlozi za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom točke III. stavka 1. alineje 11. Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja ("Narodne novine" broj 141/20., 1/21., 2/21., 8/21., 14/21., 20/21., 26/21., 32/21., 40/21., 46/21. i 52/21.) i točke III. stavka 1. alineje 10. Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja ("Narodne novine" broj 141/20., 1/21., 2/21. i 8/21.), te je odbačen prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom točke III. stavka 1. alineja 16., 17. i 18. Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja ("Narodne novine" broj 141/20., 1/21., 2/21., 8/21., 14/21., 20/21., 26/21., 32/21., 40/21., 46/21. i 52/21.).

- Rješenjem Ustavnog suda RH od 8. lipnja 2021., broj: U-II-1800/2021, odbačen je prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Odluke o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovana virusom SARSCoV-2 klasa: 011-02/20-01/143, ur. broj: 534-02-01-2/6-20-01 od 11. ožujka 2020.


18. lipnja 2021.
 

- Stožer donio Odluku o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja („Narodne novine“ br. 67/21.)koja stupa na snagu 1. srpnja 2021., a kojom je i nadalje određeno da su s obzirom na epidemiološku situaciju i mogući prijenos bolesti COVID-19 sve osobe na području RH obvezne se pridržavati stroge mjere fizičkog distanciranjasvih propisanih protuepidemijskih mjeraposebnih preporuka i uputa HZJZ te nužnih epidemioloških mjera propisanih ovom Odlukom, s tim da je određeno da stroga mjera fizičkog distanciranja nalaže izbjegavanje bliskog kontakta u razmaku od najmanje 2 metra u zatvorenom prostoru i 1,5 metar na otvorenom prostoru, te ako nije moguće održavanje fizičke distance od najmanje 2 metra u zatvorenom prostoru i najmanje 1,5 metar na otvorenom prostoru obvezno je korištenje maski za lice ili medicinskih maski.

Takve nužne epidemiološke mjere koje se nalažu ovom Odluke su:

– zabrana održavanja svih javnih događanja i okupljanja na kojima je prisutno više od 100 osoba na jednom mjestu, osim ako se radi o javnom događanju ili okupljanju na kojem sudjeluju samo osobe s EU digitalnom COVID potvrdom, a za isto je nadležni stožer civilne zaštite jedinice lokalne samouprave dao suglasnost

– javna događanja te okupljanja i svečanosti svih vrsta mogu trajati najdulje do 24.00 sataosim ako se radi o javnom događanju ili okupljanju na kojem sudjeluju samo osobe s EU digitalnom COVID potvrdom, a za isto je nadležni stožer civilne zaštite jedinice lokalne samouprave dao suglasnost

– na pogrebima, posljednjim ispraćajima i polaganjima urni sućut ožalošćenima se ne smije izražavati bliskim kontaktom, a uprave groblja obvezne su nadzirati pridržavanje protuepidemijskih mjera

– ograničenje radnog vremena za pekarnice i trgovine kruhom i pekarskim proizvodima do 24,00 sata

– zabrana prodaje alkoholnih pića u vremenu od 24,00 sata do 6,00 sati

– ograničavanje rada ugostiteljskih objekata i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koja pružaju ugostiteljske usluge na način da hranu, piće, napitke i slastice mogu usluživati na prostoru za usluživanje na otvorenom, i to isključivo gostima koji sjede za stolovima, uz strogo pridržavanje propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a radno vrijeme može se odrediti u trajanju od 6.00 do 24.00 sata

– održavanje privatnih svečanosti i okupljanja svih vrsta (uključujući i svadbene svečanosti) u ugostiteljskim i drugim objektima dopušteno je uz pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera, ako na svečanosti nije prisutno više od 30 osoba

– radno vrijeme casina, automat klubova i uplatnih mjesta za klađenje može se odrediti u trajanju od 8.00 do 24.00 sata, uz zabranu pružanja ugostiteljskih usluga u njihovim prostorima

– strogo pridržavanje protuepidemijskih mjera u teretanama i fitness-centrima

– strogo pridržavanje protuepidemijskih mjera prilikom održavanja radionica, dječjih igraonica i pružanja zabavnih i rekreacijskih usluga u zatvorenima prostorima (rođendaonice, zabavni i obiteljski parkovi i sl.)

– obustava održavanja svih amaterskih kulturno-umjetničkih izvedbi, programa i manifestacija u zatvorenim prostorima

– obustava održavanja sajmova i drugih oblika gospodarskih i turističkih događanja ili priredbi gdje se prodaju, izlažu ili prikazuju proizvodi u zatvorenim prostorima

– obvezno korištenje maski za lice ili medicinskih maski na sajmovima i drugim oblicima gospodarskih događanja ili priredbama gdje se prodaju, izlažu ili prikazuju proizvodi na otvorenim prostorima

– konferencije i kongresi na kojima sudjeluje do 100 osoba mogu se održavati uz pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa HZJZ

– sportska natjecanja i treninzi mogu se održavati samo bez gledatelja i uz strogo pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa HZJZ, a organizatori su obvezni osigurati da se svi sportaši i nužno tehničko osoblje koje je prisutno pridržavaju propisanih epidemioloških mjera

– škole stranih jezika obvezne su svoju djelatnost obavljati uz strogo pridržavanje propisanih epidemioloških mjera

– auto škole teorijski dio mogu održavati samo online ili na drugi način za održavanje kontakata na daljinu, satovi vožnje mogu trajati najviše 45 minuta uz obvezno mjerenje tjelesne temperature prije ulaska u automobil, pauza između dva kandidata mora biti minimalno 10 minuta za prozračivanje i dezinfekciju automobila te se mora voditi evidencija svih polaznika na satovima vožnje

– preporuka da se vjerski obredi kad god je to moguće prenose putem radio, tv programa ili na drugi način koji će omogućiti vjernicima da prisustvuju vjerskom obredu bez dolaska u vjerske objekte

– preporuka jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave da ne organiziraju i ne omogućavaju javna događanja i okupljanja većeg broja osoba, posebice organizirano gledanje nogometnih utakmica tijekom Europskog nogometnog prvenstvaosim ako će na javnom događanju ili okupljanju sudjelovati samo osobe koje posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu.

Organizatori javnih događanja i okupljanja na kojima će biti prisutne samo osobe koje posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu obvezni su, najkasnije 7 dana prije održavanja, obavijest o namjeri organizacije takvog okupljanja, s naznakom mjesta i vremena održavanja te očekivanog broja prisutnih osoba, dostaviti stožeru jedinice lokalne samouprave na čijem području će se takvo javno događanje, odnosno okupljanje održati, te zatražiti prethodnu suglasnost za održavanje. Nadležni stožer civilne zaštite obvezan je na zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti odgovoriti u roku od 3 dana od njegovog zaprimanja. Prethodna suglasnost može se dati samo za javna događanja i okupljanja na kojima će svi sudionici posjedovati EU digitalnu COVID potvrdu.

Ugostiteljski objekti dostavu, odnosno isporuku hrane, pića, napitaka i slastica mogu vršiti uz pridržavanje svih protuepidemijskih mjera na jedan od sljedećih načina:

– osobnim preuzimanjem pred ulazom u ugostiteljski objekt bez ulaska u isti

– dostavom iz ugostiteljskog objekta vlastitim dostavnim vozilom

– dostavom iz ugostiteljskog objekta na temelju ugovora o poslovnoj suradnji sklopljenim između ugostitelja i treće osobe (pravne ili fizičke – obrtnici), koji su registrirani i upisani u Upisnik subjekata u poslovanju s hranom

– takozvanim »drive in« načinom.

Iznimno od protuepidemijske mjere „– ograničavanje rada ugostiteljskih objekata i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koja pružaju ugostiteljske usluge na način da hranu, piće, napitke i slastice mogu usluživati na prostoru za usluživanje na otvorenom…“ ugostiteljskim objektima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koji sukladno rješenju nadležnog upravnog tijela pripremaju i uslužuju goste toplim i hladnim jelima te slasticama dopušteno je, uz strogo pridržavanje općih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa HZJZ, usluživanje gostiju koji sjede za stolovima u zatvorenim prostorima.

Također, iznimno od protuepidemijske mjere „– ograničavanje rada ugostiteljskih objekata i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koja pružaju ugostiteljske usluge na način da hranu, piće, napitke i slastice mogu usluživati na prostoru za usluživanje na otvorenom…“  ugostiteljskim objektima vrste noćni klub, noćni bar, disco-bar i disco klub iz kategorije »Barovi« dopušten je rad i usluživanje svih gostiju bez ograničenja radnog vremena, ali samo na otvorenim prostorima i uz uvjet da je ulazak u njihove prostore dopušten samo osobama koje posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu (gosti, osoblje, izvođači itd.).

Iznimno od protuepidemijske mjere „– održavanje privatnih svečanosti i okupljanja svih vrsta (uključujući i svadbene svečanosti) u ugostiteljskim i drugim objektima dopušteno je uz pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera, ako na svečanosti nije prisutno više od 30 osoba“ dopušteno je održavanje svadbenih svečanosti s više od 30 osoba, uz obveznu dostavu obavijesti o održavanju svadbene svečanosti u kojoj se navodi mjesto, vrijeme i okvirni broj osoba koje će biti prisutne nadležnoj županijskoj službi civilne zaštite putem elektroničke pošte županijskih centara 112 popis kojih je sadržan u Prilogu 1 ove Odluke i njezin je sastavni dio, najkasnije 3 dana prije održavanja te pridržavanje posebnih preporuka i uputa HZJZ i ako sve osobe koje će biti prisutne na svadbenoj svečanosti posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu. Organizator svadbene svečanosti obvezan je, prije ulaska u prostor gdje se svadbena svečanost održava, provjeriti posjeduju li sve osobe koje će biti prisutne na svadbenoj svečanosti EU digitalnu COVID potvrdu. Za održavanje svadbenih svečanosti sukladno ovoj točki nije potrebno ishoditi prethodnu suglasnost nadležnog stožera civilne zaštite te ne moraju završiti do 24.00 sata.

Iznimno od protuepidemijske mjere „– sportska natjecanja i treninzi mogu se održavati samo bez gledatelja i uz strogo pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa HZJZ…“, sportska natjecanja mogu se održati uz prisustvo najviše 100 gledatelja ako se ispune sljedeći uvjeti:

– županijski zavod za javno zdravstvo na čijem se području natjecanje održava izradi epidemiološki okvir i

– županijski stožer civilne zaštite na području kojeg se natjecanje održava odobri održavanje natjecanja uz prisustvo gledatelja.

Također, iznimno od protuepidemijske mjere „– sportska natjecanja i treninzi mogu se održavati samo bez gledatelja i uz strogo pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa HZJZ…“, sportska natjecanja se mogu organizirati uz prisustvo više od 100 gledatelja, bez epidemiološkog okvira i odobrenja nadležnog županijskog stožera ako su svi gledatelji i tehničko i organizacijsko osoblje koje je prisutno na natjecanju posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu (obvezan je kontrolirati organizator natjecanja). Organizatori takvih natjecanja obvezni su obavijest o održavanju natjecanja u kojoj se navodi mjesto, vrijeme i okvirni broj osoba koje će biti prisutne dostaviti nadležnoj županijskoj službi civilne zaštite, putem elektroničke pošte županijskih centara 112, najkasnije 3 dana prije održavanja natjecanja.

Protuepidemijske mjere „– zabrana održavanja svih javnih događanja i okupljanja na kojima je prisutno više od 100 osoba na jednom mjestu…“ i „– javna događanja te okupljanja i svečanosti svih vrsta mogu trajati najdulje do 24.00 sata…“  ne odnose se na:

– profesionalne umjetničke izvedbe i programe na kojima se može prisustvovati samo uz predočenje ulaznice, a za sve posjetitelje su osigurana sjedeća mjesta

– kino projekcije

– izložbe u muzejskim, galerijskim i ostalim izložbenim prostorima

– održavanje vjerskih obreda

– sjednice predstavničkih tijela.

Na takvim okupljanjima broj prisutnih osoba se ograničava s obzirom na veličinu prostora, na način da za svaku prisutnu osobu mora biti osigurano najmanje 4 m² neto površine, uz strogo pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa HZJZ i obvezu da na ulazu u objekt u kojem se okupljanje održava bude jasno istaknuta obavijest o najvećem mogućem broju osoba koje istovremeno mogu biti prisutne u objektu. Organizatori takvih okupljanja obvezni su osigurati da se prostori u kojima se okupljanja održavaju redovito provjetravaju, da na okupljanju ne bude prisutno više osoba od dopuštenog broja i da se svi prisutni pridržavaju svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa HZJZ.

Međutim, ovakva ograničenja i obveze ne odnose se na profesionalne umjetničke izvedbe i programe, kinoprojekcije i izložbe u muzejskim, galerijskim i ostalim izložbenim prostorima ako na okupljanju sudjeluju samo osobe koje posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu. Organizatori takvih okupljanja obvezni su nadležnoj županijskoj službi civilne zaštite, najkasnije 3 dana prije održavanja okupljanja, putem elektroničke pošte županijskih centara 112 dostaviti obavijest o održavanju okupljanja u kojoj se navodi mjesto, vrijeme i okvirni broj osoba koje će biti prisutne, a ispunjavanje prethodno navedenih uvjeta obvezan je kontrolirati organizator okupljanja.

Nadalje, poslodavci su obvezni:

– zabraniti dolazak na radna mjesta radnicima koji imaju povišenu tjelesnu temperaturu i smetnje s dišnim organima, a posebno suhi kašalj i kratki dah

– smanjiti fizički kontakt između zaposlenika, kad god je to moguće

– uvesti klizno radno vrijeme, gdje je to moguće

– organizirati rad u smjenama, odnosno skupinama, gdje je to moguće

– smanjiti broj fizičkih sastanaka na najmanju moguću mjeru

– redovito provjetravati prostore u kojima radnici borave i zadržavaju se.

Kontrolu provedbe ove Odluke provodit će:

- službenici Ravnateljstva civilne zaštite,

- inspektori Državnog inspektorata,

- policijski službenici i

- civilna zaštita.

Ako je posebnom odlukom za područje pojedine jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave određena blaža epidemiološka mjera od mjera propisanih ovom Odlukom, primjenjuje se ova Odluka.

K tome, nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke određuju se u trajanju do 15. srpnja 2021.

Konačno, određeno je da danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja od 11. lipnja 2021.


- U RH zabilježeno 359.031 osoba zaražena novim koronavirusom (113 novih slučajeva zaraze, ukupno 700 aktivnih slučajeva (45 manje nego prethodnog dana), 313 pacijenata na bolničkom liječenju (29 manje nego prethodnog dana), 350.163 osobe se oporavile – od toga 155 u posljednja 24 sata, dosad testirano ukupno 2.101.829 osoba - od toga 4436 u posljednja 24 sata, u samoizolaciji trenutno 4274 osobe (70 manje nego prethodnog dana)).

- Ukupno u svijetu potvrđeno 178.207.699 oboljelih osoba, od toga se oporavilo 162.716.458 osoba.

Radi usporedbe podsjećamo na podatke od:

11. lipnja 2021. (prije tjedan dana):

- 134 nova slučaja zaraze, ukupno 1207 aktivnih slučajeva, 456 pacijenata na bolničkom liječenju, 349.049 osoba se oporavilo - od toga 204 u posljednja 24 sata, testirano ukupno 2.069.520 osoba - od toga 4083 u posljednja 24 sata, u samoizolaciji 6710 osoba.

18. svibnja 2021. (prije mjesec dana):

491 novi slučaj zaraze, ukupno 4871 aktivnih slučajeva, 1566 pacijenata na bolničkom liječenju, 338.361 osoba se oporavila - od toga 886 u posljednja 24 sata, testirano ukupno 1.937.595 osoba - od toga 8004 u posljednja 24 sata, u samoizolaciji 17014 osoba.


17. lipnja 2021.

- U RH zabilježene 358.918 osoba zaraženih novim koronavirusom (95 novih slučajeva zaraze, ukupno 745 aktivnih slučajeva (56 manje nego prethodnog dana), 342 pacijenta na bolničkom liječenju (7 manje nego prethodnog dana), 350.008 osoba se oporavilo – od toga 148 u posljednja 24 sata, dosad testirano ukupno 2.097.393 osobe - od toga 5192 u posljednja 24 sata, u samoizolaciji trenutno 4344 osobe (430 manje nego prethodnog dana)).

- Ukupno u svijetu potvrđeno 177.818.044 oboljele osobe, od toga se oporavilo 162.328.264 osobe.

Radi usporedbe podsjećamo na podatke od:

10. lipnja 2021. (prije tjedan dana):

- 184 nova slučaja zaraze, ukupno 1290 aktivnih slučajeva, 482 pacijenta na bolničkom liječenju, 348.845 osoba se oporavilo - od toga 217 u posljednja 24 sata, testirano ukupno 2.065.437 osoba - od toga 5435 u posljednja 24 sata, u samoizolaciji 6865 osoba.

17. svibnja 2021. (prije mjesec dana):

116 novih slučajeva zaraze, ukupno 5293 aktivnih slučajeva, 1662 pacijenta na bolničkom liječenju, 337.475 osoba se oporavilo - od toga 1025 u posljednja 24 sata, testirano ukupno 1.929.591 osoba - od toga 2329 u posljednja 24 sata, u samoizolaciji 19085 osoba.

-Izvješće HZJZ za prethodnih 7 dana i dnevno izvješće za RH na dan 13. lipnja 2021.


16. lipnja 2021.

- U RH zabilježene 358.823 osobe zaražene novim koronavirusom (146 novih slučajeva zaraze, ukupno 801 aktivnih slučajeva (34 više nego prethodnog dana), 349 pacijenata na bolničkom liječenju (23 manje nego prethodnog dana), 349.860 osoba se oporavilo – od toga 110 u posljednja 24 sata, dosad testirano ukupno 2.092.201 osoba - od toga 5485 u posljednja 24 sata, u samoizolaciji trenutno 4774 osobe (578 manje nego prethodnog dana)).

- Ukupno u svijetu potvrđeno 177.419.783 oboljele osobe, od toga se oporavilo 161.868.524 osobe.

Radi usporedbe podsjećamo na podatke od:

9. lipnja 2021. (prije tjedan dana):

- 275 novih slučajeva zaraze, ukupno 1330 aktivnih slučajeva, 520 pacijenata na bolničkom liječenju, 348.628 osoba se oporavilo - od toga 159 u posljednja 24 sata, testirano ukupno 2.060.002 osobe - od toga 5970 u posljednja 24 sata, u samoizolaciji 6819 osoba.

16. svibnja 2021. (prije mjesec dana):

480 novih slučajeva zaraze, ukupno 6232 aktivnih slučajeva, 1675 pacijenata na bolničkom liječenju, 336.450 osoba se oporavilo - od toga 1113 u posljednja 24 sata, testirano ukupno 1.927.262 osobe - od toga 6946 u posljednja 24 sata, u samoizolaciji 20160 osoba.


15. lipnja 2021.

- U RH zabilježeno 358.677 osoba zaraženih novim koronavirusom (96 novih slučajeva zaraze, ukupno 767 aktivnih slučajeva (80 manje nego prethodnog dana), 372 pacijenta na bolničkom liječenju (32 manje nego prethodnog dana), 349.750 osoba se oporavilo, dosad testirano ukupno 2.086.716 osoba - od toga 5924 u posljednja 24 sata, u samoizolaciji trenutno 5352 osobe (660 manje nego prethodnog dana)).

- Ukupno u svijetu potvrđeno 177.038.113 oboljelih osoba, od toga se oporavilo 161.236.317 osoba.

Radi usporedbe podsjećamo na podatke od:

8. lipnja 2021. (prije tjedan dana):

- 178 novih slučajeva zaraze, ukupno 1221 aktivnih slučajeva, 545 pacijenata na bolničkom liječenju, 348.469 osoba se oporavilo - od toga 195 u posljednja 24 sata, testirano ukupno 2.054.032 osobe - od toga 6814 u posljednja 24 sata, u samoizolaciji 6954 osobe.

15. svibnja 2021. (prije mjesec dana):

826 novih slučajeva zaraze, ukupno 6886 aktivnih slučajeva, 1684 pacijenta na bolničkom liječenju, 335.337 osoba se oporavilo - od toga 1131 u posljednja 24 sata, testirano ukupno 1.920.316 osoba - od toga 7322 u posljednja 24 sata, u samoizolaciji 21468 osoba.

-Cijepljenje djece od 12 godina


14. lipnja 2021.
 

- U RH zabilježena 358.581 osoba zaražena novim koronavirusom (18 novih slučajeva zaraze, ukupno 847 aktivnih slučajeva, 404 pacijenta na bolničkom liječenju, 349.582 osobe se oporavile, dosad testirano ukupno 2.080.792 osobe - od toga 2082 u posljednja 24 sata, u samoizolaciji trenutno 6012 osoba (229 više nego prethodnog dana)).

- Ukupno u svijetu potvrđeno 176.724.995 oboljelih osoba, od toga se oporavilo 160.773.306 osoba.

Radi usporedbe podsjećamo na podatke od:

7. lipnja 2021. (prije tjedan dana):

- 43 nova slučaja zaraze, ukupno 1243 aktivnih slučajeva, 580 pacijenata na bolničkom liječenju, 348.274 osobe se oporavile - od toga 277 u posljednja 24 sata, testirano ukupno 2.047.218 osoba - od toga 1989 u posljednja 24 sata, u samoizolaciji 7998 osoba.

14. svibnja 2021. (prije mjesec dana):

926 novih slučajeva zaraze, ukupno 7214 aktivnih slučajeva, 1752 pacijenta na bolničkom liječenju, 334.206 osoba se oporavilo - od toga 1537 u posljednja 24 sata, testirano ukupno 1.912.994 osobe - od toga 6587 u posljednja 24 sata, u samoizolaciji 22530 osoba.


13. lipnja 2021.

- U RH zabilježene 358.563 osobe zaražene novim koronavirusom (59 novih slučajeva zaraze, dosad testirano ukupno 2.078.716 osoba - od toga 4489 u posljednja 24 sata, u samoizolaciji trenutno 5783 osobe (662 manje nego prethodnog dana)).

Radi usporedbe podsjećamo na podatke od:

6. lipnja 2021. (prije tjedan dana):

- 157 novih slučajeva zaraze, ukupno 1482 aktivnih slučajeva, 579 pacijenata na bolničkom liječenju, 347.997 osoba se oporavilo - od toga 252 u posljednja 24 sata, testirano ukupno 2.045.229 osoba - od toga 4973 u posljednja 24 sata, u samoizolaciji 8021 osoba.

13. svibnja 2021. (prije mjesec dana):

1064 nova slučaja zaraze, ukupno 7866 aktivnih slučajeva, 1837 pacijenata na bolničkom liječenju, 332.669 osoba se oporavilo - od toga 1281 u posljednja 24 sata, testirano ukupno 1.906.407 osoba - od toga 7501 u posljednja 24 sata, u samoizolaciji 23316 osoba.

PODSJETNIK:

13. lipnja 2020. (prije godinu dana)

- U RH potvrđena 2251 oboljela osoba (2 novooboljele osobe, 2134 osobe se oporavile, testirano ukupno 69.967 osoba)


12. lipnja 2021.

- U RH zabilježene 358.504 osobe zaražene novim koronavirusom (125 novih slučajeva zaraze, ukupno 1128 aktivnih slučajeva (79 manje nego prethodnog dana), 408 pacijenata na bolničkom liječenju (48 manje nego prethodnog dana), 349.244 osobe se oporavile - od toga 195 u posljednja 24 sata, dosad testirano ukupno 2.074.221 osoba - od toga 4701 u posljednja 24 sata, u samoizolaciji trenutno 6445 osoba (265 manje nego prethodnog dana)).

- Ukupno u svijetu potvrđeno 176.051.153 oboljele osobe, od toga se oporavilo 159.631.941 osoba.

Radi usporedbe podsjećamo na podatke od:

5. lipnja 2021. (prije tjedan dana):

- 211 novih slučajeva zaraze, ukupno 1583 aktivnih slučajeva, 598 pacijenata na bolničkom liječenju, 347.745 osoba se oporavilo - od toga 297 u posljednja 24 sata, testirano ukupno 2.040.256 osoba - od toga 5381 u posljednja 24 sata, u samoizolaciji 8385 osoba.

12. svibnja 2021. (prije mjesec dana):

1471 novi slučaj zaraze, ukupno 8117 aktivnih slučajeva, 1892 pacijenta na bolničkom liječenju, 331.388 osoba se oporavilo - od toga 1059 u posljednja 24 sata, testirano ukupno 1.898.906 osoba - od toga 8773 u posljednja 24 sata, u samoizolaciji 21830 osoba.


11. lipnja 2021.
 

- Stožer donio Odluku o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja („Narodne novine“ br. 65/21.)koja stupa na snagu 12. lipnja 2021., a kojom je i nadalje određeno da su s obzirom na epidemiološku situaciju i mogući prijenos bolesti COVID-19 sve osobe na području RH obvezne se pridržavati stroge mjere fizičkog distanciranjasvih propisanih protuepidemijskih mjeraposebnih preporuka i uputa HZJZ te nužnih epidemioloških mjera propisanih ovom Odlukom, s tim da je određeno da stroga mjera fizičkog distanciranja nalaže izbjegavanje bliskog kontakta u razmaku od najmanje 2 metra u zatvorenom prostoru i 1,5 metar na otvorenom prostoru, te ako nije moguće održavanje fizičke distance od najmanje 2 metra u zatvorenom prostoru i najmanje 1,5 metar na otvorenom prostoru obvezno je korištenje maski za lice ili medicinskih maski.

Takve nužne epidemiološke mjere koje se nalažu ovom Odluke su:

– zabrana održavanja svih javnih događanja i okupljanja na kojima je prisutno više od 100 osoba na jednom mjestu

– javna događanja te okupljanja i svečanosti svih vrsta mogu trajati najdulje do 24,00 sata

– na pogrebima, posljednjim ispraćajima i polaganjima urni sućut ožalošćenima se ne smije izražavati bliskim kontaktom, a uprave groblja obvezne su nadzirati pridržavanje protuepidemijskih mjera

– ograničenje radnog vremena za pekarnice i trgovine kruhom i pekarskim proizvodima do 24,00 sata

– zabrana prodaje alkoholnih pića u vremenu od 24,00 sata do 6,00 sati

– ograničavanje rada ugostiteljskih objekata i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koja pružaju ugostiteljske usluge na način da hranu, piće, napitke i slastice mogu usluživati na prostoru za usluživanje na otvorenom, uz strogo pridržavanje propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa HZJZ, a radno vrijeme može se odrediti u trajanju od 6,00 do 24,00 sata

– obustava održavanja svadbenih svečanosti

– radno vrijeme casina, automat klubova i uplatnih mjesta za klađenje može se odrediti u trajanju od 8,00 do 24,00 sata, uz zabranu pružanja ugostiteljskih usluga u njihovim prostorima

– strogo pridržavanje protuepidemijskih mjera u teretanama i fitness centrima

– strogo pridržavanje protuepidemijskih mjera prilikom održavanja radionica, dječjih igraonica i pružanja zabavnih i rekreacijskih usluga u zatvorenima prostorima (rođendaonice, zabavni i obiteljski parkovi i sl.)

– obustava održavanja svih amaterskih kulturno umjetničkih izvedbi, programa i manifestacija u zatvorenim prostorima

– obustava održavanja sajmova i drugih oblika gospodarskih i turističkih događanja ili priredbi gdje se prodaju, izlažu ili prikazuju proizvodi u zatvorenim prostorima

– obvezno korištenje maski za lice ili medicinskih maski na sajmovima i drugim oblicima gospodarskih i turističkih događanja ili priredbama gdje se prodaju, izlažu ili prikazuju proizvodi na otvorenim prostorima

– konferencije i kongresi mogu se održavati uz pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa HZJZ

– sportska natjecanja i treninzi mogu se održavati samo bez gledatelja i uz strogo pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa HZJZ, a organizatori su obvezni osigurati da se svi sportaši i nužno tehničko osoblje koje je prisutno pridržavaju propisanih epidemioloških mjera

– škole stranih jezika obvezne su svoju djelatnost obavljati uz strogo pridržavanje propisanih epidemioloških mjera

– autoškole teorijski dio mogu održavati samo online ili na drugi način za održavanje kontakata na daljinu, satovi vožnje mogu trajati najviše 45 minuta uz obvezno mjerenje tjelesne temperature prije ulaska u automobil, pauza između dva kandidata mora biti minimalno 10 minuta za prozračivanje i dezinfekciju automobila te se mora voditi evidencija svih polaznika na satovima vožnje

– preporuka da se vjerski obredi kad god je to moguće prenose putem radio, tv programa ili na drugi način koji će omogućiti vjernicima da prisustvuju vjerskom obredu bez dolaska u vjerske objekte

– preporuka jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave da ne organiziraju javna događanja i okupljanja većeg broja osoba, posebice organizirano gledanje nogometnih utakmica tijekom Europskog nogometnog prvenstva.

Ugostiteljski objekti dostavu, odnosno isporuku hrane, pića, napitaka i slastica mogu vršiti uz pridržavanje svih protuepidemijskih mjera na jedan od sljedećih načina:

– osobnim preuzimanjem pred ulazom u ugostiteljski objekt bez ulaska u isti

– dostavom iz ugostiteljskog objekta vlastitim dostavnim vozilom

– dostavom iz ugostiteljskog objekta temeljem ugovora o poslovnoj suradnji sklopljenim između ugostitelja i treće osobe (pravne ili fizičke-obrtnici), koji su registrirani i upisani u Upisnik subjekata u poslovanju s hranom

– takozvanim »drive in« načinom.

Iznimno od protuepidemijske mjere „-ograničavanje rada ugostiteljskih objekata i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koja pružaju ugostiteljske usluge na način da hranu, piće, napitke i slastice mogu usluživati na prostoru za usluživanje na otvorenom…“ ugostiteljskim objektima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koji sukladno rješenju nadležnog upravnog tijela pripremaju i uslužuju goste toplim i hladnim jelima te slasticama dopušteno je, uz strogo pridržavanje općih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa HZJZ, usluživanje gostiju u zatvorenim prostorima.

Iznimno od protuepidemijske mjere „– obustava održavanja svadbenih svečanosti“ dopušteno je održavanje svadbenih svečanosti s najviše 120 uzvanika, uz obveznu dostavu obavijesti o održavanju svadbene svečanosti u kojoj se navodi mjesto, vrijeme i okvirni broj osoba koje će biti prisutne nadležnoj županijskoj službi civilne zaštite putem elektroničke pošte županijskih centara 112 popis kojih je sadržan u Prilogu 1 ove Odluke i njezin je sastavni dio, najkasnije 3 dana prije održavanja te pridržavanje posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i ako su sve osobe koje su prisutne na svadbenoj svečanosti:

– prije više od 14 dana primile drugu dozu cjepiva protiv COVID-19 odnosno, ukoliko se radi o cjepivu koje se prima u jednoj dozi, primile jednu dozu prije više od 14 dana ili

– preboljele bolesti COVID-19, a da od preboljenja nije prošlo više od 180 dana ili

– preboljele bolest COVID 19 i cijepile se najmanje jednom dozom cjepiva ili

– unatrag 72 sata bile negativne prilikom testiranja PCR testom ili unatrag 48 sati bile negativne prilikom testiranja brzim antigenskim testom na SARS-CoV-2.

Organizator svadbene svečanosti obvezan je, prije ulaska u prostor gdje se svadbena svečanost održava, provjeriti ispunjavaju li sve osobe koje će biti prisutne na svadbenoj svečanosti prethodno navedene uvjete (ispunjavanje uvjeta dokazuje se EU digitalnom COVID potvrdom ili potvrdom izdanom od nadležnog liječnika ili nadležne zdravstvene ustanove) i osigurati da sve osobe koje će biti prisutne na svadbenoj svečanosti budu prethodno odgovarajuće informirane o obradi njihovih osobnih podataka u svrhu provjere ispunjavanja tih uvjeta, što osobe potvrđuju svojim potpisom. Organizator svadbene svečanosti obvezan je Popis prisutnih na svadbenoj svečanosti dostaviti, u Excel tablici koja se nalazi u Prilogu 2 ove Odluke i njezin je sastavni dio, nadležnoj županijskoj službi civilne zaštite u roku od 48 sati od početka svadbene svečanost, te je popis svih osoba koje su bile na svadbenoj svečanosti obvezan čuvati 14 dana, a prikupljeni osobni podatci se mogu koristiti isključivo radi provjere ispunjavanja navedenih uvjeta, a sve sukladno odredbama propisa kojima je uređena zaštita osobnih podataka. Protekom obveznog roka čuvanja od 14 dana organizator svadbene svečanosti obvezan je izbrisati cjelokupni informatički zapis popisa osoba prisutnih na svadbenoj svečanosti i sve u njemu sadržane osobne podatke (ako je popis vođen informatički) te na odgovarajući siguran način (koji onemogućuje neovlašten pristup i moguću zlouporabu sadržanih osobnih podataka) uništiti papirnati oblik istog popisa osoba prisutnih na svadbenoj svečanosti.

Iznimno od protuepidemijske mjere „-sportska natjecanja i treninzi mogu se održavati samo bez gledatelja …“ sportska natjecanja mogu se održati uz prisustvo gledatelja ako se ispune sljedeći uvjeti:

– županijski zavod za javno zdravstvo na čijem se području natjecanje održava izradi epidemiološki okvir i

– županijski stožer civilne zaštite na području kojeg se natjecanje održava odobri održavanje natjecanja uz prisustvo gledatelja.

Međutim, iznimno od prethodno navedene protuepidemijske mjere sportska natjecanja se mogu organizirati uz prisustvo gledatelja, bez epidemiološkog okvira i odobrenja nadležnog županijskog stožera ako su svi gledatelji i tehničko i organizacijsko osoblje koje je prisutno na natjecanju:

– prije više od 14 dana primili drugu dozu cjepiva protiv COVID-19 odnosno, ukoliko se radi o cjepivu koje se prima u jednoj dozi, primili jednu dozu prije više od 14 dana ili

– preboljeli bolesti COVID-19, a da od preboljenja nije prošlo više od 180 dana ili

– preboljeli bolest COVID 19 i cijepili se najmanje jednom dozom cjepiva ili

– unatrag 72 sata bile negativne prilikom testiranja PCR testom ili unatrag 48 sati bile negativne prilikom testiranja brzim antigenskim testom na SARS-CoV-2.

Organizatori takvih natjecanja  obvezni su obavijest o održavanju natjecanja u kojoj se navodi mjesto, vrijeme i okvirni broj osoba koje će biti prisutne dostaviti nadležnoj županijskoj službi civilne zaštite, putem elektroničke pošte županijskih centara 112, najkasnije 3 dana prije održavanja natjecanja, a ispunjavanje prethodno navedenih uvjeta obvezan je kontrolirati organizator natjecanja, a dokazuje se EU digitalnom COVID potvrdom ili potvrdom izdanom od nadležnog liječnika ili nadležne zdravstvene ustanove.

Protuepidemijske mjere „ – zabrana održavanja svih javnih događanja i okupljanja na kojima je prisutno više od 100 osobana jednom mjestu“ i „– javna događanja te okupljanja i svečanosti svih vrsta mogu trajati najdulje do 24.00 sata“ ne odnose se na:

– profesionalne umjetničke izvedbe i programe

– kinoprojekcije

– izložbe u muzejskim, galerijskim i ostalim izložbenim prostorima

– održavanje vjerskih obreda

– sjednice predstavničkih tijela.

Na prethodno navedenim okupljanjima broj prisutnih osoba se ograničava s obzirom na veličinu prostora, na način da za svaku prisutnu osobu mora biti osigurano najmanje 4 m2 neto površine, uz strogo pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa HZJZ i obvezu da na ulazu u objekt u kojem se okupljanje održava bude jasno istaknuta obavijest o najvećem mogućem broju osoba koje istovremeno mogu biti prisutne u objektu. Organizatori takvih okupljanja obvezni su osigurati da se prostori u kojima se okupljanja održavaju redovito provjetravaju, da na okupljanju ne bude prisutno više osoba od dopuštenog broja i da se svi prisutni pridržavaju svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa HZJZ. Međutim, ovakva ograničenja i obveze ne odnose se na profesionalne umjetničke izvedbe i programe, kinoprojekcije i izložbe u muzejskim, galerijskim i ostalim izložbenim prostorima ako su sve osobe koje su prisutne:

– prije više od 14 dana primile drugu dozu cjepiva protiv COVID-19 odnosno, ukoliko se radi o cjepivu koje se prima u jednoj dozi, primile jednu dozu prije više od 14 dana ili

– preboljele bolesti COVID-19, a da od preboljenja nije prošlo više od 180 dana ili

– preboljele bolest COVID 19 i cijepile se najmanje jednom dozom cjepiva ili

– unatrag 72 sata bile negativne prilikom testiranja PCR testom ili unatrag 48 sati bile negativne prilikom testiranja brzim antigenskim testom na SARS-CoV-2.

Organizatori takvih okupljanja obvezni su nadležnoj županijskoj službi civilne zaštite, najkasnije 3 dana prije održavanja okupljanja, putem elektroničke pošte županijskih centara 112 dostaviti obavijest o održavanju okupljanja u kojoj se navodi mjesto, vrijeme i okvirni broj osoba koje će biti prisutne, a ispunjavanje prethodno navedenih uvjeta obvezan je kontrolirati organizator okupljanja, a dokazuje se EU digitalnom COVID potvrdom ili potvrdom izdanom od nadležnog liječnika ili nadležne zdravstvene ustanove.

Nadalje, poslodavci su obvezni:

– zabraniti dolazak na radna mjesta radnicima koji imaju povišenu tjelesnu temperaturu i smetnje s dišnim organima, a posebno suhi kašalj i kratki dah

– smanjiti fizički kontakt između zaposlenika, kad god je to moguće

– uvesti klizno radno vrijeme, gdje je to moguće

– organizirati rad u smjenama, odnosno skupinama, gdje je to moguće

– smanjiti broj fizičkih sastanaka na najmanju moguću mjeru

– redovito provjetravati prostore u kojima radnici borave i zadržavaju se.

Zadužuju se stožeri civilne zaštite jedinica lokalne samouprave za pojačani nadzor pridržavanja propisanih epidemioloških mjera u ugostiteljskim objektima tijekom održavanja Europskog nogometnog prvenstva.

Kontrolu provedbe ove Odluke provodit će:

- službenici Ravnateljstva civilne zaštite,

- inspektori Državnog inspektorata,

- policijski službenici i

- civilna zaštita.

Ako je posebnom odlukom za područje pojedine jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave određena blaža epidemiološka mjera od mjera propisanih ovom Odlukom, primjenjuje se ova Odluka.

K tome, nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke određuju se u trajanju do 30. lipnja 2021.

Konačno, određeno je da danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja od 26. svibnja 2021.

- Stožer donio Odluku o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 65/21.)koja stupa na snagu 12. lipnja 2021. godine, a kojom se radi zaštite pučanstva RH od bolesti COVID-19, privremeno zabranjuje odnosno ograničava prelazak osoba preko svih graničnih prijelaza RH. Međutim, točkom II. ove Odluke određeno je da se takva zabrana ne odnosi na osobe koje dolaze neposredno iz država i/ili regija članica Europske unije odnosno država i/ili regija članica schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru, a koje su na zelenoj listi Europskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti (web stranica  -https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement), kao niti na osobe koje dolaze neposredno iz država koje su navedene u Prilogu I. Preporuke Vijeća (EU) 2020/912 o privremenom ograničenju neobveznih putovanja u EU i mogućem ukidanju takvog ograničenja, sukladno važećim izmjenama navedenog Priloga, s tim da sve takve osobe u slučaju da su do graničnih prijelaza RH tranzitirale preko drugih država/regija bez zadržavanja, na graničnom prijelazu trebaju dokazati da se nisu zadržavali na područjima tranzita te se u tom slučaju na njih ne primjenjuje predmetna zabrana.

Nadalje, prema točki III. stavku 1. ove Odluke osobama koje dolaze neposredno iz država i/ili regija članica Europske unije odnosno država i/ili regija članica schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru, koje nisu obuhvaćene točkom II. ove Odluke, ulazak u RH omogućit će se uz:

– predočenje potvrde o negativnom PCR testu koji nije stariji od 72 sata od trenutka testiranja ili brzom antigenskom testu na SARS-CoV-2 koji je naveden na Zajedničkoj listi brzih antigenskih testova koje međusobno priznaju države članice Europske unije, a koju objavljuje Europska komisija, ako nalaz testa nije stariji od 48 sati od trenutka testiranja do dolaska na granični prijelaz

– predočenje potvrde o primitku dvije doze cjepiva koje se koristi u državama članicama EU (Pfizer, Moderna, AstaZeneca, Gamaleya, Sinopharm) ili predočenje potvrde o primitku jedne doze cjepiva koje se prima u jednoj dozi (Janssen/Johnson&Johnson) ako je prošlo 14 dana od primitka te jedne doze

– predočenje potvrde o preboljenju bolesti COVID-19 i primitku jedne doze cjepiva unutar šest mjeseci od početka bolesti COVID-19, a cijepljenje je provedeno prije manje od 180 dana

– osobe koje su cijepljene cjepivom Pfizer, Moderna, ili Gamaleya, u RH mogu ući u razdoblju od 22. do najviše 42. dana od primitka prve doze cjepiva Pfizer, Moderna, Gamaleya, odnosno od 22. do najviše 84. dana od primitka prve doze cjepiva AstraZeneca.

– predočenje pozitivnog PCR ili brzog antigenskog testa, iz podstavka 1. ovog stavka, kojim se potvrđuje da se osoba oporavila od infekcije virusom SARS-CoV-2, pri čemu je taj test napravljen unazad 180 dana, a stariji je od 11 dana od dana dolaska na granični prijelaz ili uz predočenje potvrde o preboljenoj bolesti COVID-19, izdane od liječnika

– određivanje samoizolacije po dolasku u RH uz mogućnost PCR ili brzog antigenskog testiranja na SARS-CoV-2, a u slučaju nemogućnosti testiranja samoizolacija traje 10 dana.

Nadalje, prema točki III. stavku 2. ove Odluke izuzeci od primjene stavka 1. ove točke (mogu provjeriti ispunjavaju li uvjete za izuzeće od primjene ove Odluke putem web-stranice https://mup.gov.hr/uzg-covid/286210 ili na samom graničnom prijelazu) odnose se na: 

– radnike ili samozaposlene osobe koje obavljaju ključne poslove, uključujući zdravstvene djelatnike, pogranične i upućene radnike te sezonske radnike kako su navedeni u Smjernicama o ostvarivanju slobodnog kretanja radnika tijekom pandemije bolesti COVID-19

– učenike, studente i stažiste

– pomorce i radnike u sektoru prometa ili pružatelja usluga prijevoza, uključujući vozače teretnih vozila koji prevoze robu za uporabu na državnom području i one koji su samo u tranzitu

– diplomate, osoblje međunarodnih organizacija i osobe koje dolaze uz poziv međunarodnih organizacija i čija je fizička prisutnost potrebna za funkcioniranje tih organizacija te vojno osoblje, policijske službenike, osoblje civilne zaštite i humanitarne djelatnike, pri obavljanju svojih dužnosti

– osobe koje putuju iz obiteljskih ili poslovnih razloga, uključujući novinare u obavljanju njihove dužnosti

– putnike u tranzitu, uz obavezu da napuste RH u roku od 12 sati od ulaska

– pacijente koji putuju iz zdravstvenih razloga.

Ukoliko ispunjavaju prethodno navedene uvjete iz točke III. stavka 1. ove Odluke ulazak u RH odobrit će se državljanima država članica Europske unije odnosno država članica schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru kao i članovima njihovih obitelji te državljanima trećih zemalja koji su osobe s dugotrajnim boravištem na temelju Direktive Vijeća 2003/109/EZ od 25. studenoga 2003. godine o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem i osobama koje imaju pravo boravka temeljem drugih direktiva EU ili nacionalnog prava ili koje imaju nacionalne dugoročne vize, ako dolaze iz trećih zemalja, a iznimno za takve osobe prilikom ulaska u RH neće se zahtijevati dokaz o ispunjavanju uvjeta iz točke III. stavka 1. ove Odluke, ako su:

– zdravstveni djelatnici, istraživači u zdravstvu i djelatnici u skrbi za starije osobe

– pogranični radnici

– osoblje u prometnom sektoru

– diplomati, osoblje međunarodnih organizacija i osobe koji dolaze uz poziv međunarodnih organizacija i čija je fizička prisutnost potrebna za dobro funkcioniranje tih organizacija, vojno i policijsko osoblje, humanitarni djelatnici i osoblje civilne zaštite pri obavljanju svojih dužnosti

– putnici u tranzitu, uz obavezu da napuste RH u roku od 12 sati

– osobe koje putuju radi školovanja

– osobe koje putuju zbog osobnih/obiteljskih razloga, poslovnih razloga ili koje imaju drugi gospodarski interes, a ne zadržavaju se u RH ili izvan RH duže od 12 sati.

Prema točki V. stavku 1. Odluke državljanima trećih zemalja, koji nisu članovi obitelji državljana država članica schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru, niti su osobe s dugotrajnim boravištem na temelju Direktive Vijeća 2003/109/EZ od 25. studenoga 2003. godine o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem i osobama koje imaju pravo boravka temeljem drugih direktiva EU ili nacionalnog prava ili koje imaju nacionalne dugoročne vize, ulazak u RH odobrit će se samo u slučaju nužnih putovanja.

Iznimke koje se odnose na nužna putovanja iz stavka 1. ove točke, su:

– zdravstveni djelatnici, istraživači u zdravstvu i djelatnici u skrbi za starije osobe

– pogranični radnici

– osoblje u prometnom sektoru

– diplomati, osoblje međunarodnih organizacija i osobe koje dolaze uz poziv međunarodnih organizacija i čija je fizička prisutnost potrebna za dobro funkcioniranje tih organizacija, vojno i policijsko osoblje, humanitarni djelatnici i osoblje civilne zaštite pri obavljanju svojih dužnosti

– putnici u tranzitu, uz obavezu da napuste Republiku Hrvatsku u roku od 12 sati

– osobe koje putuju radi školovanja

– pomorci

– osobe koje putuju iz turističkih razloga te imaju potvrdu o uplaćenom smještaju u hotelu, kampu, kod privatnog iznajmljivača ili unajmljenom plovilu te drugom obliku turističkog smještaja ili su vlasnici kuća ili plovila u RH

– osobe koje putuju zbog osobnih/obiteljskih razloga, poslovnih razloga ili koje imaju drugi gospodarski interes

– osobe koje su podnijele zahtjev za boravak i rad, uključujući i digitalne nomade, uz uvjet da je nadležno tijelo donijelo pozitivnu odluku temeljem njihova zahtjeva.

Osobama iz stavka 2. podstavka 7. (pomorci), 8. (osobe koje putuju iz turističkih razloga…) i 10. (osobe koje su podnijele zahtjev za boravak i rad, uključujući i digitalne nomade …) točke V., te osobama iz stavka 2. podstavka 9. (osobe koje putuju zbog neodgodivih osobnih/obiteljskih razloga, poslovnih razloga…) točke V. koje se u RH zadržavaju duže od 12 sati, ulaz u Republiku Hrvatsku omogućit će se uz:

– predočenje potvrde o negativnom PCR testu koji nije stariji od 72 sata od trenutka testiranja ili brzom antigenskom testu na SARS-CoV-2 koji je naveden na Zajedničkoj listi brzih antigenskih testova koje međusobno priznaju države članice Europske unije, a koju objavljuje Europska komisija, ako nalaz testa nije stariji od 48 sati od trenutka testiranja do dolaska na granični prijelaz

– predočenje potvrde o primitku dvije doze cjepiva koje se koristi u državama članicama EU ako je prošlo 14 dana od primitka druge doze cjepiva ili predočenje potvrde o primitku jedne doze cjepiva koje se prima u jednoj dozi (Janssen/Johnson&Johnson) ako je prošlo 14 dana od primitka te jedne doze

– predočenje potvrde o preboljenju bolesti COVID-19 i primitku jedne doze cjepiva unutar šest mjeseci od početka bolesti COVID-19, a cijepljenje je provedeno prije manje od 180 dana

– predočenje pozitivnog PCR ili brzog antigenskog testa, iz točke III. stavka 1. podstavka 1 ove Odluke, kojim se potvrđuje da se osoba oporavila od infekcije virusom SARS-CoV-2, pri čemu je taj test napravljen unazad 180 dana, a stariji je od 11 dana od dana dolaska na granični prijelaz ili uz predočenje potvrde o preboljenoj bolesti COVID-19, izdane od liječnika

– određivanje samoizolacije po dolasku u RH uz mogućnost PCR ili brzog antigenskog testiranje na SARS-CoV-2, a u slučaju nemogućnosti testiranja samoizolacija traje 10 dana.

Ako je osoba preboljela COVID-19 i ima potvrdu o preboljenoj bolesti te se nakon što je preboljela COVID-19 cijepila najmanje jednom dozom cjepiva, izuzeće od obveze predočenja negativnog PCR ili brzog antigenskog testa ili karantene produžava se do isteka pet mjeseci od cijepljenja.

Nadalje, prema točki VII. Odluke sve osobe koje dolaze iz država koje su na Popisu država za dolazak iz kojih se primjenjuju posebne epidemiološke mjere prilikom prelaska granice Republike Hrvatske, a kojeg na svojim mrežnim stranicama objavljuje HZJZ (https://www.hzjz.hr/ravnateljstvo/popis-drzava-za-koje-se-pri-dolasku-u-republiku-hrvatsku-primjenjuju-posebne-epidemioloske-mjere-prilikom-prelaska-granice/), obvezne su predočiti negativan nalaz PCR testa koji nije stariji od 48 sati i određuje im se nužna mjera obvezne samoizolacije u trajanju od 14 dana. Takve osobe mogu skratiti vrijeme trajanja samoizolacije ako, najranije sedmi dan samoizolacije, o svom trošku obave PCR testiranje na SARS-CoV-2 u ustanovi ovlaštenoj za provedbu testiranja te ako je nalaz testa negativan.

Vezano uz aktualnu situaciju koja se odnosi na posljedice potresa i nadalje se određuju posebna pravila za osobe koje dolaze u RH zbog humanitarnih razloga povezanih uz pomoć područjima pogođenim potresom (Sisačko-moslavačka županija, Zagrebačka županija i Karlovačka županija), pa je tako određeno da takve osobe mogu ući u RH temeljem prethodne suglasnosti Stožera civilne zaštite RH bez ispunjavanja epidemioloških uvjeta.

U odnosu na djecu mlađu od dvanaest godina koja putuju u pratnji roditelja/skrbnika određeno je da su ista izuzeta od obveze predočenja negativnog rezultata testa i samoizolacije ako roditelji/skrbnici posjeduju negativni PCR ili brzi antigenski test, odnosno potvrdu o cijepljenju ili preboljenoj bolesti COVID-19, kako je to navedeno u točkama III. i V. ove Odluke.

Preporučuje se svim stranim putnicima ukoliko ispunjavaju uvjete ulaska u RH prethodna najava ulaska korištenjem aplikacije https://entercroatia.mup.hr/.

Putnicima u tranzitu, uključujući osoblje u prometnom sektoru, ako ne napuste RH u roku od 12 sati od trenutka ulaska u RH, automatizmom se određuje nužna epidemiološka mjera samoizolacije.

Privremena zabrana, odnosno ograničavanje prelaska preko graničnih prijelaza RH iz ove Odluke određuje se u trajanju do 30. lipnja 2021.

Konačno, danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske od 31. ožujka 2021. (izmjena od 15. travnja 2021., izmjene i dopuna od 30. travnja 2021., izmjene od 14. svibnja 2021., izmjene od 26. svibnja 2021. i izmjene od 1. lipnja 2021.).

U Odluci o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske koja je objavljena u »Narodnim novinama« broj 65 od 11. lipnja 2021. utvrđena je pogreška te se daje Ispravak odluke o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske: U točki VI. riječi: »pet mjeseci« ispravno glase »šest mjeseci«. Točka VI. sada glasi: „Ako je osoba preboljela COVID-19 i ima potvrdu o preboljenoj bolesti te se nakon što je preboljela COVID-19 cijepila najmanje jednom dozom cjepiva, izuzeće od obveze predočenja negativnog PCR ili brzog antigenskog testa ili karantene produžava se do isteka šest mjeseci od cijepljenja.“

-Stožer donio Odluku o izmjeni Odluke o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19 („Narodne novine“ br. 65/21.)koja stupa na snagu 12. lipnja 2021., a kojom se u Odluci o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19 od 22. prosinca 2020. (izmjena od 8. siječnja 2021., izmjena od 29. siječnja 2021., izmjena od 12. veljače 2021., izmjena od 26. veljače 2021., izmjena od 12. ožujka 2021., izmjena od 31. ožujka 2021., izmjena od 15. travnja 2021., izmjena od 30. travnja 2021., izmjena od 14. svibnja 2021. i izmjene od 26. svibnja 2021.) mijenja (produžuje) rok određivanja nužnih epidemioloških mjera iz ove Odluke, a koji je ranije bio određen u trajanju do 15. lipnja 2021., pa je tako sada određeno da se nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke određuju u trajanju do 30.  lipnja 2021.

- Stožer donio Odluku o izmjeni Odluke o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima („Narodne novine“ br. 65/21.)koja stupa na snagu 12. lipnja 2021., akojom se u Odluci o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrimaod 10. prosinca 2020. (izmjene od 8. siječnja 2021., izmjena od 29. siječnja 2021., izmjena od 12. veljače 2021., izmjena od 26. veljače 2021., izmjena od 12. ožujka 2021. i izmjene od 31. ožujka 2021., izmjena od 15. travnja 2021., izmjena od 30. travnja 2021., izmjena od 14. svibnja 2021. i izmjena od 26. svibnja 2021.) mijenja (produžuje) rok određivanja nužnih epidemioloških mjera iz ove Odluke, a koji je ranije bio određen u trajanju do 15. lipnja 2021., pa je tako sada određeno da se nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke određuju u trajanju do 30.  lipnja 2021.


- U RH zabilježeno 358.379 osoba zaraženih novim koronavirusom (134 nova slučaja zaraze, ukupno 1207 aktivnih slučajeva (83 manje nego prethodnog dana), 456 pacijenata na bolničkom liječenju (26 manje nego prethodnog dana), 349.049 osoba se oporavilo - od toga 204 u posljednja 24 sata, dosad testirano ukupno 2.069.520 osoba - od toga 4083 u posljednja 24 sata, u samoizolaciji trenutno 6710 osoba (155 manje nego prethodnog dana)).

- Ukupno u svijetu potvrđeno 175.626.843 oboljelih osoba, od toga se oporavilo 159.182.189 osoba.

Radi usporedbe podsjećamo na podatke od:

4. lipnja 2021. (prije tjedan dana):

- 88 novih slučajeva zaraze, ukupno 1682 aktivnih slučajeva, 649 pacijenata na bolničkom liječenju, 347.448 osoba se oporavilo - od toga 340 u posljednja 24 sata, testirano ukupno 2.034.875 osoba - od toga 2675 u posljednja 24 sata, u samoizolaciji 9106 osoba.

11. svibnja 2021. (prije mjesec dana):

876 novih slučajeva zaraze, ukupno 7745 aktivnih slučajeva, 1928 pacijenata na bolničkom liječenju, 330.329 osoba se oporavilo - od toga 1336 u posljednja 24 sata, testirano ukupno 1.890.133 osobe - od toga 8839 u posljednja 24 sata, u samoizolaciji 21766 osoba.


10. lipnja 2021.

- Stožer donio Odluku o prestanku važenja Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Vukovarske-srijemske županije, koja stupa na snagu 12. lipnja 2021., a prema kojoj na prijedlog lokalnog stožera civilne zaštite prestaje važiti Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Vukovarsko-srijemske županije od 29. rujna 2020. godine (izmjene i dopuna od 9. listopada 2020. i izmjene od 22. listopada 2020.).

- Stožer donio Odluku o prestanku važenja Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Virovitičko-podravske županije, koja stupa na snagu 12. lipnja 2021., a prema kojoj na prijedlog lokalnog stožera civilne zaštite prestaje važiti Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Virovitičko-podravske županije od 11. rujna 2020. godine (izmjena i dopuna od 25. rujna 2020., izmjene od 9. listopada 2020. i izmjene od 20. listopada 2020.).

- Stožer donio Odluku o prestanku važenja Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Općine Đulovac, koja stupa na snagu 12. lipnja 2021., a prema kojoj na prijedlog lokalnog stožera civilne zaštite prestaje važiti Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Općine Đulovac od 25. rujna 2020. godine (izmjena i dopune od 6. listopada 2020. i izmjene od 20. listopada 2020.).


 - U RH zabilježeno 358.245 osoba zaraženih novim koronavirusom (184 nova slučaja zaraze, ukupno 1290 aktivnih slučajeva (40 manje nego prethodnog dana), 482 pacijenta na bolničkom liječenju (38 manje nego prethodnog dana), 348.845 osoba se oporavilo - od toga 217 u posljednja 24 sata, dosad testirano ukupno 2.065.437 osoba - od toga 5435 u posljednja 24 sata, u samoizolaciji trenutno 6865 osoba (46 više nego prethodnog dana)).

- Ukupno u svijetu potvrđeno 175.184.928 oboljelih osoba, od toga se oporavilo 158.707.573 osoba.

Radi usporedbe podsjećamo na podatke od:

3. lipnja 2021. (prije tjedan dana):

- 280 novih slučajeva zaraze, ukupno 1945 aktivnih slučajeva, 653 pacijenta na bolničkom liječenju, 347.108 osoba se oporavilo - od toga 312 u posljednja 24 sata, testirano ukupno 2.032.200 osoba - od toga 6049 u posljednja 24 sata, u samoizolaciji 9603 osobe.

10. svibnja 2021. (prije mjesec dana):

253 nova slučaja zaraze, ukupno 8251 aktivnih slučajeva, 2033 pacijenta na bolničkom liječenju, 328.993 osobe se oporavile - od toga 1589 u posljednja 24 sata, testirano ukupno 1.881.294 osobe - od toga 2944 u posljednja 24 sata, u samoizolaciji 24039 osoba.


9. lipnja 2021.

- U RH zabilježena 358.061 osoba zaražena novim koronavirusom (275 novih slučajeva zaraze, ukupno 1330 aktivnih slučajeva (109 više nego prethodnog dana), 520 pacijenata na bolničkom liječenju (25 manje nego prethodnog dana), 348.628 osoba se oporavilo - od toga 159 u posljednja 24 sata, dosad testirano ukupno 2.060.002 osobe - od toga 5970 u posljednja 24 sata, u samoizolaciji trenutno 6819 osoba (135 manje nego prethodnog dana)).

- Ukupno u svijetu potvrđeno 174.753.298 oboljelih osoba, od toga se oporavilo 158.166.376 osoba.

Radi usporedbe podsjećamo na podatke od:

2. lipnja 2021. (prije tjedan dana):

- 432 nova slučaja zaraze, ukupno 1991 aktivnih slučajeva, 709 pacijenata na bolničkom liječenju, 346.796 osoba se oporavilo - od toga 276 u posljednja 24 sata, testirano ukupno 2.026.151 osoba - od toga 5657 u posljednja 24 sata, u samoizolaciji 9065 osoba.

9. svibnja 2021. (prije mjesec dana):

665 novih slučajeva zaraze, ukupno 9621 aktivnih slučajeva, 2032 pacijenta na bolničkom liječenju, 327.404 osobe se oporavile - od toga 1704 u posljednja 24 sata, testirano ukupno 1.878.350 osoba - od toga 7060 u posljednja 24 sata, u samoizolaciji 26414 osoba.

Izvješće HZJZ-a za prethodnih 7 dana i dnevno izvješće za RH na dan 6. lipnja 2021.


8. lipnja 2021.
 

- U RH zabilježeno 357.786 osoba zaraženih novim koronavirusom (178 novih slučajeva zaraze, ukupno 1221 aktivnih slučajeva (22 manje nego prethodnog dana), 545 pacijenata na bolničkom liječenju (35 manje nego prethodnog dana), 348.469 osoba se oporavilo - od toga 195 u posljednja 24 sata, dosad testirano ukupno 2.054.032 osobe - od toga 6814 u posljednja 24 sata, u samoizolaciji trenutno 6954 osobe (1044 manje nego prethodnog dana)).

- Ukupno u svijetu potvrđeno 174.382.022 oboljelih osoba, od toga se oporavilo 157.648.574 osobe.

Radi usporedbe podsjećamo na podatke od:

1. lipnja 2021. (prije tjedan dana):

- 216 novih slučajeva zaraze, ukupno 1843 aktivnih slučajeva, 753 pacijenta na bolničkom liječenju, 346.520 osoba se oporavilo - od toga 300 u posljednja 24 sata, testirano ukupno 2.020.494 osobe - od toga 7039 u posljednja 24 sata, u samoizolaciji 8927 osoba.

8. svibnja 2021. (prije mjesec dana):

1342 nova slučaja zaraze, ukupno 10705 aktivnih slučajeva, 2016 pacijenata na bolničkom liječenju, 325.700 osoba se oporavilo - od toga 1866 u posljednja 24 sata, testirano ukupno 1.871.290 osoba - od toga 7985 u posljednja 24 sata, u samoizolaciji 28152 osobe.


7. lipnja 2021.

- Stožer donio Odluku o prestanku važenja Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Požeško-slavonske županije („Narodne novine“ br. 63/21.)koja stupa na snagu 8. lipnja 2021., a prema kojoj na prijedlog lokalnog stožera civilne zaštite prestaje važiti Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Požeško-slavonske županije od 23. travnja 2021.

- U RH zabilježeno 357.608 osoba zaraženih novim koronavirusom (43 nova slučaja zaraze, ukupno 1243 aktivnih slučajeva (239 manje nego prethodnog dana), 580 pacijenata na bolničkom liječenju (1 više nego prethodnog dana), 348.274 osobe se oporavile - od toga 277 u posljednja 24 sata, dosad testirano ukupno 2.047.218 osoba - od toga 1989 u posljednja 24 sata, u samoizolaciji trenutno 7998 osoba (23 manje nego prethodnog dana)).

- Ukupno u svijetu potvrđeno 174.054.702 oboljele osobe, od toga se oporavilo 157.074.516 osoba.

Radi usporedbe podsjećamo na podatke od:

31. svibnja 2021. (prije tjedan dana):

- 40 novih slučajeva zaraze, ukupno 1935 aktivnih slučajeva, 797 pacijenata na bolničkom liječenju, 346.220 osoba se oporavilo - od toga 397 u posljednja 24 sata, testirano ukupno 2.013.455 osoba - od toga 2116 u posljednja 24 sata, u samoizolaciji 10140 osoba.

7. svibnja 2021. (prije mjesec dana):

1435 novih slučajeva zaraze, ukupno 11265 aktivnih slučajeva, 2079 pacijenata na bolničkom liječenju, 323.834 osobe se oporavile - od toga 2079 u posljednja 24 sata, testirano ukupno 1.863.305 osoba - od toga 7682 u posljednja 24 sata, u samoizolaciji 28436 osoba.


6. lipnja 2021.

- U RH zabilježeno 357.565 osoba zaraženih novim koronavirusom (157 novih slučajeva zaraze, ukupno 1482 aktivnih slučajeva (101 manje nego prethodnog dana), 579 pacijenata na bolničkom liječenju (19 manje nego prethodnog dana), 347.997 osoba se oporavilo - od toga 252 u posljednja 24 sata, dosad testirano ukupno 2.045.229 osoba - od toga 4973 u posljednja 24 sata, u samoizolaciji trenutno 8021 osoba (364 manje nego prethodnog dana)).

- Ukupno u svijetu potvrđeno 173.729.970 oboljelih osoba, od toga se oporavilo 156.612.165 osoba.

Radi usporedbe podsjećamo na podatke od:

30. svibnja 2021. (prije tjedan dana):

- 186 novih slučajeva zaraze, ukupno 2304 aktivnih slučajeva, 809 pacijenata na bolničkom liječenju, 345.823 osobe se oporavile - od toga 427 u posljednja 24 sata, testirano ukupno 2.011.339 osoba - od toga 5550 u posljednja 24 sata, u samoizolaciji 10604 osobe.

6. svibnja 2021. (prije mjesec dana):

1640 novih slučajeva zaraze, ukupno 11942 aktivnih slučajeva, 2106 pacijenta na bolničkom liječenju, 321.755 osoba se oporavilo - od toga 1793 u posljednja 24 sata, testirano ukupno 1.855.623 osobe - od toga 9069 u posljednja 24 sata, u samoizolaciji 30067 osoba.

Postupanje s osobama koje prelaze granične prijelaze RH – zdravstveni nadzor nad putnicima – Verzija 21


5. lipnja 2021.

- U RH zabilježeno 357.408 osoba zaraženih novim koronavirusom (211 novih slučajeva zaraze, ukupno 1583 aktivnih slučajeva (99 manje nego prethodnog dana), 598 pacijenata na bolničkom liječenju (51 manje nego prethodnog dana), 347.745 osoba se oporavilo - od toga 297 u posljednja 24 sata, dosad testirano ukupno 2.040.256 osoba - od toga 5381 u posljednja 24 sata, u samoizolaciji trenutno 8385 osoba (721 manje nego prethodnog dana)).

- Ukupno u svijetu potvrđeno 173.333.478 oboljelih osoba, od toga se oporavilo 156.098.619 osoba.

Radi usporedbe podsjećamo na podatke od:

29. svibnja 2021. (prije tjedan dana):

- 338 novih slučajeva zaraze, ukupno 2557 aktivnih slučajeva, 819 pacijenata na bolničkom liječenju, 345.396 osoba se oporavilo - od toga 497 u posljednja 24 sata, testirano ukupno 2.005.789 osoba - od toga 5971 u posljednja 24 sata, u samoizolaciji 11510 osoba.

5. svibnja 2021. (prije mjesec dana):

2494 nova slučaja zaraze, ukupno 12135 aktivnih slučajeva, 2123 pacijenta na bolničkom liječenju, 319.962 osobe se oporavile - od toga 1341 u posljednja 24 sata, testirano ukupno 1.846.554 osobe - od toga 10446 u posljednja 24 sata, u samoizolaciji 28581 osoba.


4. lipnja 2021.
 

- U RH zabilježeno 357.197 osoba zaraženih novim koronavirusom (88 novih slučajeva zaraze, ukupno 1682 aktivnih slučajeva (263 manje nego prethodnog dana), 649 pacijenata na bolničkom liječenju (4 manje nego prethodnog dana), 347.448 osoba se oporavilo - od toga 340 u posljednja 24 sata, dosad testirano ukupno 2.034.875 osoba - od toga 2675 u posljednja 24 sata, u samoizolaciji trenutno 9106 osoba (497 manje nego prethodnog dana)).

- Ukupno u svijetu potvrđeno 172.916.721 oboljelih osoba, od toga se oporavilo 155.645.850 osoba.

Radi usporedbe podsjećamo na podatke od:

28. svibnja 2021. (prije tjedan dana):

- 321 novi slučaj zaraze, ukupno 2726 aktivnih slučajeva, 904 pacijenta na bolničkom liječenju, 344.899 osoba se oporavilo - od toga 552 u posljednja 24 sata, testirano ukupno 1.999.818 osoba - od toga 5273 u posljednja 24 sata, u samoizolaciji 11723osobe.

4. svibnja 2021. (prije mjesec dana):

1396 novih slučajeva zaraze, ukupno 11033 aktivnih slučajeva, 2169 pacijenata na bolničkom liječenju, 318.621 osoba se oporavila - od toga 1695 u posljednja 24 sata, testirano ukupno 1.836.108 osoba - od toga 9040 u posljednja 24 sata, u samoizolaciji 27733 osobe.

Izvješće HZJZ-a za prethodnih 7 dana i dnevno izvješće za RH na dan 30. svibnja 2021.

3. lipnja 2021.

- U RH zabilježeno 357.109 osoba zaraženih novim koronavirusom (280 novih slučajeva zaraze, ukupno 1945 aktivnih slučajeva (46 manje nego prethodnog dana), 653 pacijenta na bolničkom liječenju (56 manje nego prethodnog dana), 347.108 osoba se oporavilo - od toga 312 u posljednja 24 sata, dosad testirano ukupno 2.032.200 osoba - od toga 6049 u posljednja 24 sata, u samoizolaciji trenutno 9603 osobe (538 više nego prethodnog dana)).

- Ukupno u svijetu potvrđeno 172.432.617 oboljelih osoba, od toga se oporavilo 155.086.518 osoba.

Radi usporedbe podsjećamo na podatke od:

27. svibnja 2021. (prije tjedan dana):

- 375 novih slučajeva zaraze, ukupno 2968 aktivnih slučajeva, 968 pacijenata na bolničkom liječenju, 344.347 osoba se oporavilo - od toga 509 u posljednja 24 sata, testirano ukupno 1.994.545 osoba - od toga 6319 u posljednja 24 sata, u samoizolaciji 12259osoba.

3. svibnja 2021. (prije mjesec dana):

349 novih slučajeva zaraze, ukupno 11378 aktivnih slučajeva, 2247 pacijenata na bolničkom liječenju, 316.926 osoba se oporavilo - od toga 2087u posljednja 24 sata, testirano ukupno 1.827.068 osoba - od toga 4193 u posljednja 24 sata, u samoizolaciji 30225osoba.


2. lipnja 2021.

- U RH zabilježeno 356.829 osoba zaraženih novim koronavirusom (432 nova slučaja zaraze, ukupno 1991 aktivnih slučajeva (148 više nego prethodnog dana), 709 pacijenata na bolničkom liječenju (44 manje nego prethodnog dana), 346.796 osoba se oporavile - od toga 276 u posljednja 24 sata, dosad testirano ukupno 2.026.151 osoba - od toga 5657u posljednja 24 sata, u samoizolaciji trenutno 9065 osoba  (138 više nego prethodnog dana)).

- Ukupno u svijetu potvrđeno 171.944.354 oboljele osobe, od toga se oporavilo 154.454.759 osoba.

Radi usporedbe podsjećamo na podatke od:

26. svibnja 2021. (prije tjedan dana):

- 538 novih slučajeva zaraze, ukupno 3112 aktivnih slučajeva, 1034 pacijenta na bolničkom liječenju, 343.838 osoba se oporavilo - od toga 424 u posljednja 24 sata, testirano ukupno 1.988.226 osoba - od toga 6830 u posljednja 24 sata, u samoizolaciji 12360osoba.

2. svibnja 2021. (prije mjesec dana):

944 nova slučaja zaraze, ukupno 13152 aktivnih slučajeva, 2223 pacijenta na bolničkom liječenju, 314.839 osoba se oporavilo - od toga 2016u posljednja 24 sata, testirano ukupno 1.822.875 osoba - od toga 8370 u posljednja 24 sata, u samoizolaciji 32614osoba.


1. lipnja 2021.

- Stožer donio Odluku o izmjenama Odluke o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 61/21.)koja stupa na snagu 2. lipnja 2021., a kojom se u Odluci o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatskeod 31. ožujka 2021. (izmjena od 15. travnja 2021., izmjene i dopuna od 30. travnja 2021., izmjene od 14. svibnja 2021. i izmjene od 26. svibnja 2021.) u točki III. stavak 1.mijenja i sada glasi:

„Osobama koje dolaze neposredno iz država i/ili regija članica Europske unije odnosno država i/ili regija članica schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru koje nisu obuhvaćene točkom II. ove Odluke, ulazak u Republiku Hrvatsku omogućit će se uz:

– predočenje potvrde o negativnom PCR testu koji nije stariji od 72 sata od trenutka testiranja ili brzom antigenskom testu na SARS-CoV-2 koji je naveden na Zajedničkoj listi brzih antigenskih testova koje međusobno priznaju države članice Europske unije, a koju objavljuje Europska komisija, ako nalaz testa nije stariji od 48 sati od trenutka testiranja do dolaska na granični prijelaz.

– predočenje potvrde o primitku dvije doze cjepiva koje se koristi u državama članicama EU-a ako je prošlo 14 dana od primitka druge doze cjepiva ili predočenje potvrde o primitku jedne doze cjepiva koje se prima u jednoj dozi (Janssen/Johnson&Johnson) ako je prošlo 14 dana od primitka te jedne doze.

– predočenje potvrde o preboljenju bolesti COVID-19 i primitku jedne doze cjepiva unutar šest mjeseci od početka bolesti COVID-19, a cijepljenje je provedeno prije manje od 180 dana.

– osobe koje su cijepljene cjepivom Pfizer, Moderna, ili Gamaleya, u Republiku Hrvatsku mogu ući u razdoblju od 22. do najviše 42. dana od primitka prve doze cjepiva Pfizer, Moderna, Gamaleya, odnosno od 22. do najviše 84. dana od primitka prve doze cjepiva AstraZeneca.

– predočenje pozitivnog PCR ili brzog antigenskog testa, iz podstavka 1. ovog stavka, kojim se potvrđuje da se osoba oporavila od infekcije virusom SARS-CoV-2, pri čemu je taj test napravljen unazad 180 dana, a stariji je od 11 dana od dana dolaska na granični prijelaz ili uz predočenje potvrde o preboljenoj bolesti COVID-19, izdane od liječnika

– određivanje samoizolacije po dolasku u Republiku Hrvatsku uz mogućnost PCR ili brzog antigenskog testiranja na SARS-CoV-2, a u slučaju nemogućnosti testiranja samoizolacija traje 10 dana.“

Također u točki V. stavak 3. se mijenja i sada glasi:

„Osobama iz stavka 2. podstavka 7., 8. i 10. ove točke, te osobama iz stavka 2. podstavka 9. ove točke koje se u Republici Hrvatskoj zadržavaju duže od 12 sati, ulaz u Republiku Hrvatsku omogućit će se uz:

– predočenje potvrde o negativnom PCR testu koji nije stariji od 72 sata od trenutka testiranja ili brzom antigenskom testu na SARS-CoV-2 koji je naveden na Zajedničkoj listi brzih antigenskih testova koje međusobno priznaju države članice Europske unije, a koju objavljuje Europska komisija, ako nalaz testa nije stariji od 48 sati od trenutka testiranja do dolaska na granični prijelaz.

– predočenje potvrde o primitku dvije doze cjepiva koje se koristi u državama članicama EU-a ako je prošlo 14 dana od primitka druge doze cjepiva ili predočenje potvrde o primitku jedne doze cjepiva koje se prima u jednoj dozi (Janssen/Johnson&Johnson) ako je prošlo 14 dana od primitka te jedne doze.

– predočenje potvrde o preboljenju bolesti COVID-19 i primitku jedne doze cjepiva unutar šest mjeseci od početka bolesti COVID-19, a cijepljenje je provedeno prije manje od 180 dana.

– predočenje pozitivnog PCR ili brzog antigenskog testa, iz točke III. stavka 1. podstavka 1 ove Odluke, kojim se potvrđuje da se osoba oporavila od infekcije virusom SARS-CoV-2, pri čemu je taj test napravljen unazad 180 dana, a stariji je od 11 dana od dana dolaska na granični prijelaz ili uz predočenje potvrde o preboljenoj bolesti COVID-19, izdane od liječnika

– određivanje samoizolacije po dolasku u Republiku Hrvatsku uz mogućnost PCR ili brzog antigenskog testiranja na SARS-CoV-2, a u slučaju nemogućnosti testiranja samoizolacija traje 10 dana.“


- U RH zabilježeno 356.397 osoba zaraženih novim koronavirusom (216 novih slučajeva zaraze, ukupno 1843 aktivnih slučajeva (92 manje nego prethodnog dana), 753 pacijenta na bolničkom liječenju (44 manje nego prethodnog dana), 346.520 osoba se oporavilo - od toga 300 u posljednja 24 sata, dosad testirano ukupno 2.020.494 osobe - od toga 7039 u posljednja 24 sata, u samoizolaciji trenutno 8927 osoba (1213 manje nego prethodnog dana)).

- Ukupno u svijetu potvrđeno 171.493.431 oboljela osoba, od toga se oporavilo 153.808.878 osoba.

Radi usporedbe podsjećamo na podatke od:

25. svibnja 2021. (prije tjedan dana):

- 323 nova slučaja zaraze, ukupno 3019 aktivnih slučajeva, 1109 pacijenata na bolničkom liječenju, 343.414 osoba se oporavilo - od toga 546 u posljednja 24 sata, testirano ukupno 1.981.396 osoba - od toga 7695 u posljednja 24 sata, u samoizolaciji 12207 osoba.

1. svibnja 2021. (prije mjesec dana):

2046 novih slučajeva zaraze, ukupno 14276 aktivnih slučajeva, 2210 pacijenata na bolničkom liječenju, 312.823 osobe se oporavile - od toga 2228 u posljednja 24 sata, testirano ukupno 1.814.505 osoba - od toga 10318 u posljednja 24 sata, u samoizolaciji 34826 osoba.