c S
Aktualnosti

KOLOVOZ I RUJAN

30. rujna 2021.

- HZJZ donio nove Objedinjene revidirane preporuke o prioritetima za testiranje na SARS-CoV-2, postupanju s kontaktima, završetku izolacije i karantene/samoizolacije s osvrtom na osobe koje su preboljele COVID-19 ili su cijepljene (Verzija 11).

U odnosu na raniju verziju izmjene su slijedeće:

- trajanje karantene za bliske kontakte oboljelih skraćuje se na deset dana

- izuzeće od potrebe za testiranjem za osobe koje su preboljele COVID-19 ili potpuno cijepljenje, a nemaju simptome bolesti i nisu u bliskom kontaktu sa zaraznom osobom produljuje se na 12 mjeseci

- zdravstveni djelatnici i djelatnici u drugim ustanovama koji dolaze u kontakt s osjetljivim pojedincima (skupinama) koje ne podliježu karanteni moraju se testirati PCR testom odmah nakon bliskog kontakta s oboljelom osobom, 7. dana nakon kontakta i 14. dan nakon kontakta, bez obzira na cjepni status i preboljenje

- naglašava se potreba svaki brzi antigenski test potvrditi PCR testom, zbog administrativnih razloga, tj. ishođenja digitalne covid potvrde, što ne znači da se pozitivan rezultat brzog antigenskog testa ne smatra dovoljnim za postupanje s osobom kao oboljelom od COVID-19 u smislu izolacije i obrade kontakata

- kao prvi izbor testa za dijagnostiku preporučuje se PCR test, kad god to dozvoljavaju kapaciteti testiranja i specifičnost situacije

- uzimajući u obzir da je od drugog tjedna školske godine zabilježen veći udio novozaraženih u dobi 10-19 godina od uobičajenog, svaki učenik koji je izostao iz škole zbog bolesti pa i kada se primarno ne sumnja na COVID-19 (kod sumnje na običnu prehladu i običnu virozu, sumnje na alergiju, gastrointestinalne smetnje, upala uha ili bol u uhu, upala sinusa, bol u trbuhu, grlobolja, glavobolja, umor, pospanost, loše osjećanje, tek blago povišena tjelesna temperatura i sl.) treba se testirati te se može vratiti u školu nakon zaprimanja negativnog nalaza ili nakon preboljenja COVID-19 što je najranije 10 dana od početka bolesti

-Postupanje s osobama koje prelaze granične prijelaze RH – zdravstveni nadzor nad putnicima -Verzija 24:

 https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Postupanje-s-osobama-koje-prelaze-granične-prijelaze-Republike-Hrvatske-–-zdravstveni-nadzor-nad-putnicima-10.pdf


29. rujna 2021.

- Stožer donio Odluku o izmjeni Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja („Narodne novine“ br. 106/21.)koja stupa na snagu 30. rujna 2021., a kojom se u  Odluci o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja od 30. kolovoza 2021. (izmjene od 14. rujna 2021.) mijenja (produžuje) rok određivanja nužnih epidemioloških mjera iz ove Odluke, a koji je ranije bio određen u trajanju do 30. rujna 2021., pa je tako sada određeno da se nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke određuju u trajanju do 15. listopada 2021.

-Stožer donio Odluku o izmjeni Odluke o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19 („Narodne novine“ br. 106/21.)koja stupa na snagu 30. rujna 2021., a kojom se u Odluci o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19 od 22. prosinca 2020. (izmjena od 8. siječnja 2021., izmjena od 29. siječnja 2021., izmjena od 12. veljače 2021., izmjena od 26. veljače 2021., izmjena od 12. ožujka 2021., izmjena od 31. ožujka 2021., izmjena od 15. travnja 2021., izmjena od 30. travnja 2021., izmjena od 14. svibnja 2021., izmjene od 26. svibnja 2021. izmjena od 11. lipnja 2021., izmjena od 30. lipnja 2021., izmjena od 14. srpnja 2021., izmjena od 30. srpnja 2021., izmjena od 13. kolovoza 2021., izmjena od 30. kolovoza 2021. i izmjena od 14. rujna 2021.) mijenja (produžuje) rok određivanja nužnih epidemioloških mjera iz ove Odluke, a koji je ranije bio određen u trajanju do 30. rujna 2021., pa je tako sada određeno da se nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke određuju u trajanju do 15. listopada 2021.

- Stožer donio Odluku o izmjeni Odluke o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima („Narodne novine“ br. 106/21.)koja stupa na snagu 30. rujna 2021., a kojom se u Odluci o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima od 10. prosinca 2020. (izmjene od 8. siječnja 2021., izmjena od 29. siječnja 2021., izmjena od 12. veljače 2021., izmjena od 26. veljače 2021., izmjena od 12. ožujka 2021. i izmjene od 31. ožujka 2021., izmjena od 15. travnja 2021., izmjena od 30. travnja 2021., izmjena od 14. svibnja 2021., izmjena od 26. svibnja 2021., izmjena od 11. lipnja 2021., izmjene od 30. lipnja 2021., izmjena od 14. srpnja 2021., izmjena od 30. srpnja 2021., izmjena od 13. kolovoza 2021, izmjena od 30. kolovoza i izmjena od 14. rujna 2021.) mijenja (produžuje) rok određivanja nužnih epidemioloških mjera iz ove Odluke, a koji je ranije bio određen u trajanju do 30. rujna 2021., pa je tako sada određeno da se nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke određuju u trajanju do 15. listopada 2021.

- Stožer donio Odluku o izmjeni Odluke o nužnoj epidemiološkoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski („Narodne novine“ br. 106/21.)koja stupa na snagu 30. rujna 2021., a kojom se u Odluci o nužnoj epidemiološkoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski od 2. srpnja 2021. (izmjena od 30. srpnja 2021., izmjena od 13. kolovoza 2021., izmjena od 30. kolovoza 2021. i izmjena od 14. rujna 2021.) mijenja (produžuje) rok određivanja nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke, a koji je ranije bio određen u trajanju do 30. rujna 2021., pa je tako sada određeno da se nužna epidemiološka mjera iz ove Odluke određuje u trajanju do 15.listopada  2021.

- Stožer donio Odluku o izmjenama Odluke o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 106/21.)koja stupa na snagu 30. rujna 2021., a kojom se u Odluci o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske od 23. srpnja 2021. (ispravak od 26. srpnja 2021., izmjena od 13. kolovoza 2021., izmjena od 30. kolovoza 2021. i izmjene od 14. rujna 2021.) u točki III. stavku 1. podstavcima 2., 3. i 5. riječi: „270 dana“ zamjenjuju riječima: „365 dana“.

Također, u točki V. stavku 3. podstavcima 2., 3. i 4. riječi: „270 dana“ zamjenjuju riječima: „365 dana“, te se u točki VI. riječi: „devet mjeseci“ zamjenjuju riječima: „12 mjeseci“, pa tako točka VI. sada glasi: „Ako je osoba preboljela COVID-19 i ima valjanu i važeću EU digitalnu COVID potvrdu ili drugu potvrdu o preboljenoj bolesti te se nakon što je preboljela COVID-19 unutar osam mjeseci od pojave bolesti COVID-19 cijepila najmanje jednom dozom cjepiva, izuzeće od obveze predočenja negativnog PCR ili brzog antigenskog testa ili karantene produžava se do isteka 12 mjeseci od cijepljenja“.

K tome, mijenja (produžuje) se rok određivanja privremene zabrane, odnosno ograničavanja prelaska preko graničnih prijelaza RH iz ove Odluke, a koji je ranije bio određen u trajanju do 30. rujna 2021., pa je tako sada određeno da se privremena zabrana, odnosno ograničavanje prelaska preko graničnih prijelaza RH iz ove Odluke određuje u trajanju do 15. listopada 2021.

-Dobrovoljno cijepljenje djece:

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Dobrovoljno-cijepljenje-djece.pdf


28. rujna 2021.

 - Stožer donio Odluku o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja svih zaposlenika zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava koje obavljaju zdravstvenu djelatnosti te privatnih zdravstvenih radnika na virus SARS-CoV-2 („Narodne novine“ br. 105/21.)koja stupa na snagu 4. listopada 2021., a kojom se, radi zaštite pučanstva od zaraze i prijenosa te suzbijanja bolesti COVID-19 ranim otkrivanjem infekcije virusom SARS-CoV-2, uvodi obvezno testiranje svih zaposlenika na virus SARS-CoV-2 u zdravstvenom sustavu, odnosno u zdravstvenim ustanovama, trgovačkim društvima koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i kod privatnih zdravstvenih radnika, a koji dolaze na posao, najmanje dva puta u sedam dana.

Iznimno, testiranje nije obvezno za zaposlenike te privatne zdravstvene radnike koji ispunjavaju uvjet cijepljenja ili preboljenja bolesti COVID-19, osim ako imaju znakove respiratorne infekcije, druge simptome ili znakove zarazne bolesti COVID-19 ili pozitivnu epidemiološku povijest bolesti.

Zaposlenici dokazuju da su testirani na virus SARS-CoV-2, odnosno da su cijepljeni ili preboljeli bolest ­COVID-19 predočenjem EU digitalne COVID potvrde ili odgovarajućeg drugog dokaza (obvezni su predočiti na uvid ovlaštenoj osobi poslodavca).

Nadalje, obveza predočavanja EU digitalne COVID potvrde ili odgovarajućeg drugog dokaza odnosi se i na sve pružatelje usluga u zdravstvenim ustanovama, trgovačkim društvima koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i kod privatnih zdravstvenih radnika kao i na ostale osobe koje je zdravstvena ustanova, trgovačko društvo koje obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatni zdravstveni radnik angažirao za određene poslove ili u njihove prostore dolaze po drugoj osnovi.

Zaposlenici  koji odbiju testiranje odnosno odbiju predočiti EU digitalnu COVID potvrdu ili odgovarajući drugi dokaz, ne mogu boraviti u prostorijama poslodavca.

Činjenicu da su testirane na virus SARS-CoV-2, odnosno da su cijepljene ili preboljele bolesti COVID-19 mogu dokazivati predočenjem odgovarajućeg drugog dokaza sljedeće kategorije osoba:

– osobe koje su preboljele bolest COVID-19 i dijagnoza im je postavljena na temelju brzog antigenskog testa unazad 9 mjeseci (preboljenje mogu dokazati potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite koju isti izdaje na temelju nalaza brzog antigenskog testa)

– osobe koje su imale dijagnosticirane COVID bolesnike u obitelji i imale su s tim oboljelima kontakte, proglašavane su takozvanim vjerojatnim slučajem te im bolest nije dijagnosticirana laboratorijskim testom (preboljenje mogu dokazati potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite o preboljenju unutar 9 mjeseci, a na temelju medicinske dokumentacije)

– osobe kojima je bolest COVID-19 dijagnosticirana PCR testom prije više od 6 mjeseci, a manje od 9 mjeseci (preboljenje mogu dokazati potvrdom o preboljenju izdanom od liječnika primarne zdravstvene zaštite ili nalazom PCR testa ne starijim od 9 mjeseci)

– osobe koje su preboljele bolest COVID-19, bolest im je dijagnosticirana PCR-om, BAT-om ili su bili vjerojatni slučaj, a cijepljene su jednom dozom cjepiva unutar 8 mjeseci od preboljenja te nije prošlo više od 9 mjeseci od primitka prve doze (preboljenje i cijepljenje mogu dokazati potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite o preboljenju ili nalazom pozitivnog PCR testa i potvrdom o cijepljenju jednom dozom cjepiva protiv bolesti COVID-19 pri čemu je datum cijepljenja unutar 8 mjeseci od preboljenja, a nije prošlo više od 9 mjeseci od cijepljenja).

Konačno, određeno je da su poslodavci obvezni osigurati provedbu ove Odluke.

- Stožer donio Odluku o uvođenju posebne sigurnosne mjere koju su zdravstvene ustanove, trgovačka društva koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatni zdravstveni djelatnici obvezni provoditi prilikom prijema pacijenata („Narodne novine“ br. 105/21.)koja stupa na snagu 4. listopada 2021., a kojom se, radi zaštite pučanstva od zaraze i prijenosa te suzbijanja bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, naređuje zdravstvenim ustanovama, trgovačkim društvima koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatnim zdravstvenim radnicima, da prilikom prijema pacijenata kod kojih se planira hospitalizacija, provođenje dijagnostičko-terapijskih zahvata koji generiraju aerosol u specijalističko-konzilijarnoj ili bolničkoj zdravstvenoj zaštiti, zatraže predočenje EU digitalne COVID potvrde ili odgovarajućeg drugog dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju.

EU digitalnu COVID potvrdu ili odgovarajući drugi dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju obvezni su predočiti i drugi pacijenti kojima je potrebna medicinsku skrb, ako se procijeni da postoji visoki rizik od širenja infekcije virusom SARS-CoV-2.

Isto tako, EU digitalnu COVID potvrdu ili odgovarajući drugi dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju obvezne su predočiti i osobe u pratnji pri porodu, roditelji/skrbnici koji borave u smještaju s djecom te osobe koje dolaze u pratnji pacijenata i u posjete hospitaliziranim pacijentima.

Iznimno, EU digitalnu COVID potvrdu ili odgovarajući drugi dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju nisu obvezni predočiti pacijenti kada dolaze u zdravstvenu ustanovu radi pružanja hitne medicinske pomoći, radi pružanja zdravstvene skrbi zbog sumnje na COVID-19 ili zbog potvrđene bolesti COVID-19, kao i prilikom pružanja zdravstvenih usluga na primarnoj razini zdravstvene zaštite.

Nadalje, iznimno, pacijenti koji ne posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu ili odgovarajući drugi dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju, a dolaze zbog planirane hospitalizacije ili zbog planiranog dijagnostičko-terapijskih zahvata koji generira aerosol u specijalističko-konzilijarnoj ili bolničkoj zdravstvenoj zaštiti ili im se na temelju trijaže procijeni visoki rizik izloženosti infekciji, kod kojih bi odgađanje prijema narušilo zdravstveno stanje, zaprimaju se, izoliraju, testiraju te im se u slučaju pozitivnog nalaza pruža odgovarajuća zdravstvena skrb u izolaciji.

Također, EU digitalnu COVID potvrdu ili odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju nisu obvezne predočiti nužne osobe u pratnji maloljetnih pacijenata, kao i nužne osobe u pratnji odraslih osoba koje se zbog narušenog zdravstvenog stanja ne mogu same bez pratnje sigurno kretati u zdravstvenoj ustanovi, kao ni djeca u dobi do 12 godina koja su u pratnji pacijenata jer nemaju s kime ostati kod kuće, kao i djeca u dobi do 12 godina u posjeti hospitaliziranim roditeljima/skrbnicima, braći i sestrama.

Činjenicu da su testirane na virus SARS-CoV-2, odnosno da su cijepljene ili preboljele bolesti COVID-19 mogu dokazivati predočenjem odgovarajućeg drugog dokaza slijedeće kategorije osoba:

– osobe koje su preboljele bolest COVID-19 i dijagnoza im je postavljena na temelju brzog antigenskog testa unazad 9 mjeseci (preboljenje mogu dokazati potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite koju isti izdaje na temelju nalaza brzog antigenskog testa)

– osobe koje su imale dijagnosticirane COVID bolesnike u obitelji i imale su s tim oboljelima kontakte, proglašavane su takozvanim vjerojatnim slučajem te im bolest nije dijagnosticirana laboratorijskim testom (preboljenje mogu dokazati potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite o preboljenju unutar 9 mjeseci, a na temelju medicinske dokumentacije)

– osobe kojima je bolest COVID-19 dijagnosticirana PCR testom prije više od 6 mjeseci, a manje od 9 mjeseci (preboljenje mogu dokazati potvrdom o preboljenju izdanom od liječnika primarne zdravstvene zaštite ili nalazom PCR testa ne starijim od 9 mjeseci)

– osobe koje su preboljele bolest COVID-19, bolest im je dijagnosticirana PCR-om, BAT-om ili su bili vjerojatni slučaj, a cijepljene su jednom dozom cjepiva unutar 8 mjeseci od preboljenja te nije prošlo više od 9 mjeseci od primitka prve doze (preboljenje i cijepljenje mogu dokazati potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite o preboljenju ili nalazom pozitivnog PCR testa i potvrdom o cijepljenju jednom dozom cjepiva protiv bolesti COVID-19 pri čemu je datum cijepljenja unutar 8 mjeseci od preboljenja, a nije prošlo više od 9 mjeseci od cijepljenja).

Konačno određeno je da su pružatelji zdravstvene zaštite  obvezni osigurati provedbu ove Odluke.

- Stožer donio Odluku o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja svih zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi na virus SARS-CoV-2 („Narodne novine“ br. 105/21.)koja stupa na snagu 4. listopada 2021., a kojom se, radi zaštite pučanstva od zaraze i prijenosa te suzbijanja bolesti COVID-19 ranim otkrivanjem infekcije virusom SARS-CoV-2, uvodi obvezno testiranje svih zaposlenika na virus SARS-CoV-2 u djelatnosti socijalne skrbi odnosno u ustanovama socijalne skrbi, udrugama, vjerskim zajednicama, drugim pravnim osobama, kod obrtnika i fizičkih osoba koje socijalnu skrb obavljaju kao profesionalnu djelatnost, a koji dolaze na posao, najmanje dva puta u sedam dana.

Iznimno, testiranje nije obvezno za zaposlenike u djelatnosti socijalne skrbi  koji ispunjavaju uvjet cijepljenja ili preboljenja bolesti COVID-19, osim ako imaju znakove respiratorne infekcije, druge simptome ili znakove zarazne bolesti COVID-19.

Zaposlenici dokazuju da su testirani na virus SARS-CoV-2, odnosno da su cijepljeni ili preboljeli bolest COVID-19 predočenjem EU digitalne COVID potvrde ili predočenjem odgovarajućeg drugog dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju.

Nadalje, obveza predočavanja EU digitalne COVID potvrde ili odgovarajućeg drugog dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju odnosi se i na sve pružatelje usluga koji pružaju različite usluge u djelatnosti socijalne skrbi, a koje je pružatelj usluga ili korisnik angažirao za određene poslove.

Zaposlenici  koji odbiju testiranje odnosno odbiju predočiti EU digitalnu COVID potvrdu ili odgovarajući drugi dokaz, ne mogu boraviti u prostorijama poslodavca.

Činjenicu da su testirane na virus SARS-CoV-2 , odnosno da su cijepljene ili preboljele bolesti COVID-19 mogu dokazivati predočenjem odgovarajućeg drugog dokaza sljedeće kategorije osoba:

– osobe koje su preboljele bolest COVID-19 i dijagnoza im je postavljena na temelju brzog antigenskog testa unazad 9 mjeseci (preboljenje mogu dokazati potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite koju isti izdaje na temelju nalaza brzog antigenskog testa)

– osobe koje su imale dijagnosticirane COVID bolesnike u obitelji i imale su s tim oboljelima kontakte, proglašavane su takozvanim vjerojatnim slučajem te im bolest nije dijagnosticirana laboratorijskim testom (preboljenje mogu dokazati potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite o preboljenju unutar 9 mjeseci, a na temelju medicinske dokumentacije)

– osobe kojima je bolest COVID-19 dijagnosticirana PCR testom prije više od 6 mjeseci, a manje od 9 mjeseci (preboljenje mogu dokazati potvrdom o preboljenju izdanom od liječnika primarne zdravstvene zaštite ili nalazom PCR testa ne starijim od 9 mjeseci.

– osobe koje su preboljele bolest COVID-19, bolest im je dijagnosticirana PCR-om, BAT-om ili su bili vjerojatni slučaj, a cijepljene su jednom dozom cjepiva unutar 8 mjeseci od preboljenja te nije prošlo više od 9 mjeseci od primitka prve doze (preboljenje i cijepljenje mogu dokazati potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite o preboljenju ili nalazom pozitivnog PCR testa i potvrdom o cijepljenju jednom dozom cjepiva protiv bolesti COVID-19 pri čemu je datum cijepljenja unutar 8 mjeseci od preboljenja, a nije prošlo više od 9 mjeseci od cijepljenja).

Konačno, određeno je da su poslodavci obvezni osigurati provedbu ove Odluke.


14. rujna 2021.

- Stožer donio Odluku o izmjenama Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja („Narodne novine“ br. 100/21.)koja stupa na snagu 16. rujna 2021., a kojom se u  Odluci o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja od 30. kolovoza 2021. u točki III. stavku 1. podstavak 12. mijenja i sada glasi:

„– održavanja sajmova i drugih oblika gospodarskih i turističkih događanja ili priredbi gdje se prodaju, izlažu ili prikazuju proizvodi u zatvorenim prostorima dopušteno je samo uz pridržavanje preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i ako organizator osigura da u prostore u kojima se održavaju mogu ulaziti samo osobe koje posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu (izlagači, posjetitelji, tehničko osoblje itd.).“ – (ranije: – „obustava održavanja sajmova i drugih oblika gospodarskih i turističkih događanja ili priredbi gdje se prodaju, izlažu ili prikazuju proizvodi u zatvorenim prostorima, osim izlaganja proizvoda i opreme koja su sastavni dio kongresa, konferencija i sličnih okupljanja koja se održavaju uz posjedovanje EU digitalnih COVID potvrda“)

K tome, mijenja (produžuje) se  rok određivanja nužnih epidemioloških mjera iz ove Odluke, a koji je ranije bio određen u trajanju do 15. rujna 2021., pa je tako sada određeno da se nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke određuju u trajanju do 30. rujna 2021.

-Stožer donio Odluku o izmjeni Odluke o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19 („Narodne novine“ br. 100/21.)koja stupa na snagu 16. rujna 2021., a kojom se u Odluci o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19 od 22. prosinca 2020. (izmjena od 8. siječnja 2021., izmjena od 29. siječnja 2021., izmjena od 12. veljače 2021., izmjena od 26. veljače 2021., izmjena od 12. ožujka 2021., izmjena od 31. ožujka 2021., izmjena od 15. travnja 2021., izmjena od 30. travnja 2021., izmjena od 14. svibnja 2021., izmjene od 26. svibnja 2021. izmjena od 11. lipnja 2021., izmjena od 30. lipnja 2021., izmjena od 14. srpnja 2021., izmjena od 30. srpnja 2021., izmjena od 13. kolovoza 2021. i izmjena od 30. kolovoza 2021.) mijenja (produžuje) rok određivanja nužnih epidemioloških mjera iz ove Odluke, a koji je ranije bio određen u trajanju do 15. rujna 2021., pa je tako sada određeno da se nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke određuju u trajanju do 30. rujna 2021.

- Stožer donio Odluku o izmjeni Odluke o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima („Narodne novine“ br. 100/21.)koja stupa na snagu 16. rujna 2021., a kojom se u Odluci o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima od 10. prosinca 2020. (izmjene od 8. siječnja 2021., izmjena od 29. siječnja 2021., izmjena od 12. veljače 2021., izmjena od 26. veljače 2021., izmjena od 12. ožujka 2021. i izmjene od 31. ožujka 2021., izmjena od 15. travnja 2021., izmjena od 30. travnja 2021., izmjena od 14. svibnja 2021., izmjena od 26. svibnja 2021., izmjena od 11. lipnja 2021., izmjene od 30. lipnja 2021., izmjena od 14. srpnja 2021., izmjena od 30. srpnja 2021., izmjena od 13. kolovoza 2021 i izmjena 2021.) mijenja (produžuje) rok određivanja nužnih epidemioloških mjera iz ove Odluke, a koji je ranije bio određen u trajanju do 15. rujna 2021., pa je tako sada određeno da se nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke određuju u trajanju do 30. rujna 2021.

- Stožer donio Odluku o izmjeni Odluke o nužnoj epidemiološkoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski („Narodne novine“ br. 100/21.)koja stupa na snagu 16. rujna 2021., a kojom se u Odluci o nužnoj epidemiološkoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski od 2. srpnja 2021. (izmjena od 30. srpnja 2021., izmjena od 13. kolovoza 2021. i izmjena od 30. kolovoza 2021.) mijenja (produžuje) rok određivanja nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke, a koji je ranije bio određen u trajanju do 15. rujna 2021., pa je tako sada određeno da se nužna epidemiološka mjera iz ove Odluke određuje u trajanju do 30. rujna  2021.

- Stožer donio Odluku o izmjeni Odluke o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 100/21.)koja stupa na snagu 16. rujna 2021., a kojom se u Odluci o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske od 23. srpnja 2021. (ispravak od 26. srpnja 2021., izmjena od 13. kolovoza 2021. i izmjena od 30. kolovoza 2021.) u točki V. stavku 2. podstavak 8. mijenja i sada glasi:

„ – osobe koje putuju iz turističkih razloga te imaju potvrdu o rezervaciji ili uplaćenom smještaju u hotelu, kampu, kod privatnog iznajmljivača ili unajmljenom plovilu te drugom obliku turističkog smještaja ili su vlasnici kuća ili plovila u Republici Hrvatskoj“.

Također, u točki VII. stavku 1. podstavku 1. riječi: „od 48 sati“ zamjenjuju se riječima: “od 72 sata“, pa navedeni podstavak sada glasi: „Osobe koje dolaze iz država koje su na Popisu država za dolazak iz kojih se primjenjuju posebne epidemiološke mjere prilikom prelaska granice Republike Hrvatske, a kojeg na svojim mrežnim stranicama objavljuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo, obvezne su, ovisno o tome u kojoj je kategoriji država

– predočiti negativan nalaz PCR testa koji nije stariji od 72 sata i određuje im se nužna mjera obvezne samoizolacije u trajanju od 14 dana ili…“.

K tome, mijenja (produžuje) se rok određivanja privremene zabrane, odnosno ograničavanja prelaska preko graničnih prijelaza RH iz ove Odluke, a koji je ranije bio određen u trajanju do 15. rujna 2021., pa je tako sada određeno da se privremena zabrana, odnosno ograničavanje prelaska preko graničnih prijelaza RH iz ove Odluke određuje u trajanju do 30. rujna 2021.

- Stožer donio Odluku o nužnoj epidemiološkoj mjeri obveznog posjedovanja EU digitalne COVID potvrde prilikom provođenja druge faze popisa stanovništva, kućanstva i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine („Narodne novine“ br. 100/21.)koja stupa na snagu 16. rujna 2021., a prema kojoj se takva obveza odnosi  na sve popisivače i kontrolore koji sudjeluju u provođenju druge faze Popisa 2021. radi popisa popisnih jedinica koje se nisu samostalno popisale u elektroničkom sustavu e-Građani u prvoj fazi.


 2. rujna 2021.

- Vlada RH donijela Odluku o načinu izvođenja nastave u osnovnim i srednjim školama kao i na visokim učilištima te obavljanju rada u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u uvjetima epidemije bolesti COVID-19 („Narodne novine“ br. 97/21.)koja stupa na snagu 4. rujna 2021., a kojom se, uz ostalo, određuje da su osnovne i srednje škole, kao i ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja u organizaciji rada dužne postupati sukladno Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije bolesti COVID-19 vezano uz rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2021./2022., HZJZ-a, kao i da su visoka učilišta dužna, u akademskoj godini 2021./2022. postupati sukladno preporukama za održavanje nastave na visokim učilištima u razdoblju pandemije bolesti COVID-19 uz primjenu protuepidemijskih mjera, HZJZ-a.

-Upute – predškolske ustanove, osnovne i srednje škole:

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Upute-za-sprječavanje-i-suzbijanje-epidemije-bolesti-COVID-19-vezano-uz-rad-predškolskih-ustanova-osnovnih-i-srednjih-škola-u-školskoj-godini-2021.-2022.-1.pdf

-Preporuke – visoka učilišta:

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Preporuke-za-održavanje-nastave-na-visokim-učilištima-u-razdoblju-pandemije-bolesti-COVID-19-uz-primjenu-protuepidemijskih-mjera-za-akademsku-godinu-2021.-2022..pdf30. kolovoza 2021.

- Stožer donio Odluku o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja („Narodne novine“ br. 95/21.)koja stupa na snagu 1. rujna 2021., a kojom je i nadalje određeno da su s obzirom na epidemiološku situaciju i mogući prijenos bolesti COVID-19 sve osobe na području RH obvezne se pridržavati stroge mjere fizičkog distanciranjasvih propisanih protuepidemijskih mjeraposebnih preporuka i uputa HZJZ te nužnih epidemioloških mjera propisanih ovom Odlukom, s tim da je određeno da stroga mjera fizičkog distanciranja nalaže izbjegavanje bliskog kontakta u razmaku od najmanje 2 metra u zatvorenom prostoru i 1,5 metar na otvorenom prostoru, te ako nije moguće održavanje fizičke distance od najmanje 2 metra u zatvorenom prostoru i najmanje 1,5 metar na otvorenom prostoru obvezno je korištenje maski za lice ili medicinskih maski.

Takve nužne epidemiološke mjere koje se nalažu ovom Odluke su:

– zabrana održavanja svih javnih događanja i okupljanja na kojima je prisutno više od 100 osoba na jednom mjestuosim ako se radi o javnom događanju ili okupljanju na kojem sudjeluju samo osobe s EU digitalnom COVID potvrdom, a za isto je nadležni stožer civilne zaštite jedinice lokalne samouprave dao suglasnost

– javna događanja te okupljanja i svečanosti svih vrsta mogu trajati najdulje do 24,00 sataosim ako se radi o javnom događanju ili okupljanju na kojem sudjeluju samo osobe s EU digitalnom ­COVID potvrdom, a za isto je nadležni stožer civilne zaštite jedinice lokalne samouprave dao suglasnost

– na pogrebima, posljednjim ispraćajima i polaganjima urni sućut ožalošćenima se ne smije izražavati bliskim kontaktom, a uprave groblja obvezne su nadzirati pridržavanje protuepidemijskih mjera

– ograničenje radnog vremena za pekarnice i trgovine kruhom i pekarskim proizvodima do 24,00 sata

– zabrana prodaje alkoholnih pića u vremenu od 24,00 sata do 6,00 sati

– ograničavanje rada ugostiteljskih objekata i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koja pružaju ugostiteljske usluge na način da hranu, piće, napitke i slastice mogu usluživati isključivo gostima koji sjede za stolovima, uz strogo pridržavanje propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa HZJZ, a radno vrijeme može se odrediti u trajanju od 6,00 do 24,00 sata

– održavanje privatnih svečanosti i okupljanja svih vrsta (uključujući i svadbene svečanosti) u ugostiteljskim i drugim objektima dopušteno je uz pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera, ako na svečanosti nije prisutno više od 30 osoba

– radno vrijeme casina, automat klubova i uplatnih mjesta za klađenje može se odrediti u trajanju od 8,00 do 24,00 sata

– strogo pridržavanje protuepidemijskih mjera u teretanama i fitness centrima

– strogo pridržavanje protuepidemijskih mjera prilikom održavanja radionica, dječjih igraonica i pružanja zabavnih i rekreacijskih usluga u zatvorenima prostorima (rođendaonice, zabavni i obiteljski parkovi i sl.)

– održavanje amaterskih kulturno umjetničkih izvedbi, programa i manifestacija dopušteno je uz strogo pridržavanje propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, s time da je za održavanje izvedbi, programa i manifestacija u zatvorenim prostorima uvjet da svi prisutni ( izvođači, gledatelji i dr.) posjeduju EU digitalne COVID potvrde

– obustava održavanja sajmova i drugih oblika gospodarskih i turističkih događanja ili priredbi gdje se prodaju, izlažu ili prikazuju proizvodi u zatvorenim prostorima, osim izlaganja proizvoda i opreme koja su sastavni dio kongresa, konferencija i sličnih okupljanja koja se održavaju uz posjedovanje EU digitalnih COVID potvrda

– obvezno korištenje maski za lice ili medicinskih maski na sajmovima i drugim oblicima gospodarskih događanja ili priredbama gdje se prodaju, izlažu ili prikazuju proizvodi na otvorenim prostorima

– konferencije i kongresi na kojima sudjeluje do 100 osoba mogu se održavati uz pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a s više od 100 osoba samo ako svi prisutni posjeduju EU digitalne COVID potvrde

– sportska natjecanja i treninzi mogu se održavati samo bez gledatelja i uz strogo pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa HZJZ, a organizatori su obvezni osigurati da se svi sportaši i nužno tehničko osoblje koje je prisutno pridržavaju propisanih epidemioloških mjera

– škole stranih jezika obvezne su svoju djelatnost obavljati uz strogo pridržavanje propisanih epidemioloških mjera

– auto škole teorijski dio mogu održavati samo online ili na drugi način za održavanje kontakata na daljinu, satovi vožnje mogu trajati najviše 45 minuta uz obvezno mjerenje tjelesne temperature prije ulaska u automobil, pauza između dva kandidata mora biti minimalno 10 minuta za prozračivanje i dezinfekciju automobila te se mora voditi evidencija svih polaznika na satovima vožnje

– preporuka da se vjerski obredi kad god je to moguće prenose putem radio, tv programa ili na drugi način koji će omogućiti vjernicima da prisustvuju vjerskom obredu bez dolaska u vjerske objekte

– preporuka jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave da ne organiziraju i ne omogućavaju javna događanja i okupljanja većeg broja osoba, osim ako će na javnom događanju ili okupljanju sudjelovati samo osobe koje posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu.

Organizatori javnih događanja i okupljanja na kojima će biti prisutne samo osobe koje posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu obvezni su, najkasnije 7 dana prije održavanja, obavijest o namjeri organizacije takvog okupljanja, s naznakom mjesta i vremena održavanja te očekivanog broja prisutnih osoba, dostaviti stožeru jedinice lokalne samouprave na čijem području će se takvo javno događanje, odnosno okupljanje održati, te zatražiti prethodnu suglasnost za održavanje. Nadležni stožer civilne zaštite obvezan je na zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti odgovoriti u roku od 3 dana od njegovog zaprimanja. Prethodna suglasnost može se dati samo za javna događanja i okupljanja na kojima će svi sudionici posjedovati EU digitalnu COVID potvrdu.

Ugostiteljski objekti dostavu, odnosno isporuku hrane, pića, napitaka i slastica mogu vršiti uz pridržavanje svih protuepidemijskih mjera na jedan od sljedećih načina:

– osobnim preuzimanjem pred ulazom u ugostiteljski objekt bez ulaska u isti

– dostavom iz ugostiteljskog objekta vlastitim dostavnim vozilom

– dostavom iz ugostiteljskog objekta na temelju ugovora o poslovnoj suradnji sklopljenim između ugostitelja i treće osobe (pravne ili fizičke – obrtnici), koji su registrirani i upisani u Upisnik subjekata u poslovanju s hranom

– takozvanim »drive in« načinom.

Iznimno od protuepidemijske mjere „– ograničavanje rada ugostiteljskih objekata i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koja pružaju ugostiteljske usluge na način da hranu, piće, napitke i slastice mogu usluživati isključivo gostima koji sjede za stolovima…“  ugostiteljskim objektima vrste noćni klub, noćni bar, disco-bar i disco klub iz kategorije „Barovi“ dopušten je rad i usluživanje svih gostiju bez ograničenja radnog vremena, ali samo na otvorenim prostorima i uz uvjet da je ulazak u njihove prostore dopušten samo osobama koje posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu (gosti, osoblje, izvođači itd.).

Nadalje, iznimno od protuepidemijske mjere „– održavanje privatnih svečanosti i okupljanja svih vrsta (uključujući i svadbene svečanosti) u ugostiteljskim i drugim objektima dopušteno je uz pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera, ako na svečanosti nije prisutno više od 30 osoba“ dopušteno je održavanje svadbenih svečanosti s više od 30 osoba, uz obveznu dostavu obavijesti o održavanju svadbene svečanosti u kojoj se navodi mjesto, vrijeme i okvirni broj osoba koje će biti prisutne nadležnoj županijskoj službi civilne zaštite putem elektroničke pošte županijskih centara 112 popis kojih je sadržan u Prilogu 1 ove Odluke i njezin je sastavni dio, najkasnije 3 dana prije održavanja te pridržavanje posebnih preporuka i uputa HZJZ i ako sve osobe koje će biti prisutne na svadbenoj svečanosti posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu. Organizator svadbene svečanosti obvezan je, prije ulaska u prostor gdje se svadbena svečanost održava, provjeriti posjeduju li sve osobe koje će biti prisutne na svadbenoj svečanosti EU digitalnu COVID potvrdu. Za održavanje svadbenih svečanosti sukladno ovoj točki nije potrebno ishoditi prethodnu suglasnost nadležnog stožera civilne zaštite te ne moraju završiti do 24.00 sata.

Iznimno od protuepidemijske mjere „– sportska natjecanja i treninzi mogu se održavati samo bez gledatelja i uz strogo pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa HZJZ…“, sportska natjecanja mogu se održati uz prisustvo najviše 100 gledatelja ako se ispune sljedeći uvjeti:

– županijski zavod za javno zdravstvo na čijem se području natjecanje održava izradi epidemiološki okvir i

– županijski stožer civilne zaštite na području kojeg se natjecanje održava odobri održavanje natjecanja uz prisustvo gledatelja.

Također, iznimno od protuepidemijske mjere „– sportska natjecanja i treninzi mogu se održavati samo bez gledatelja i uz strogo pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa HZJZ…“, sportska natjecanja se mogu organizirati uz prisustvo više od 100 gledatelja, bez epidemiološkog okvira i odobrenja nadležnog županijskog stožera ako su svi gledatelji i tehničko i organizacijsko osoblje koje je prisutno na natjecanju posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu (obvezan je kontrolirati organizator natjecanja). Organizatori takvih natjecanja obvezni su obavijest o održavanju natjecanja u kojoj se navodi mjesto, vrijeme i okvirni broj osoba koje će biti prisutne dostaviti nadležnoj županijskoj službi civilne zaštite, putem elektroničke pošte županijskih centara 112, najkasnije 3 dana prije održavanja natjecanja.

Iznimno od protuepidemijske mjere „auto škole teorijski dio mogu održavati samo online…“ auto škole mogu teorijski dio i satove vožnje održavati bez ograničenja, ako polaznici, predavači i instruktori posjeduju EU digitalne COVID potvrde.

Protuepidemijske mjere „– zabrana održavanja svih javnih događanja i okupljanja na kojima je prisutno više od 100 osoba na jednom mjestu…“ i „– javna događanja te okupljanja i svečanosti svih vrsta mogu trajati najdulje do 24.00 sata…“  ne odnose se na:

– profesionalne umjetničke izvedbe i programe na kojima se može prisustvovati samo uz predočenje ulaznice, a za sve posjetitelje su osigurana sjedeća mjesta

– kino projekcije

– izložbe u muzejskim, galerijskim i ostalim izložbenim prostorima

– održavanje vjerskih obreda

– sjednice predstavničkih tijela.

Na takvim okupljanjima broj prisutnih osoba se ograničava s obzirom na veličinu prostora, na način da za svaku prisutnu osobu mora biti osigurano najmanje 4 m² neto površine, uz strogo pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa HZJZ i obvezu da na ulazu u objekt u kojem se okupljanje održava bude jasno istaknuta obavijest o najvećem mogućem broju osoba koje istovremeno mogu biti prisutne u objektu. Organizatori takvih okupljanja obvezni su osigurati da se prostori u kojima se okupljanja održavaju redovito provjetravaju, da na okupljanju ne bude prisutno više osoba od dopuštenog broja i da se svi prisutni pridržavaju svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa HZJZ.

Međutim, ovakva ograničenja i obveze ne odnose se na profesionalne umjetničke izvedbe i programe, kino projekcije i izložbe u muzejskim, galerijskim i ostalim izložbenim prostorima ako na okupljanju sudjeluju samo osobe koje posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu. Organizatori takvih okupljanja obvezni su nadležnoj županijskoj službi civilne zaštite, najkasnije 3 dana prije održavanja okupljanja, putem elektroničke pošte županijskih centara 112 dostaviti obavijest o održavanju okupljanja u kojoj se navodi mjesto, vrijeme i okvirni broj osoba koje će biti prisutne, a ispunjavanje prethodno navedenih uvjeta obvezan je kontrolirati organizator okupljanja.

Posebno je određeno da su djeca mlađa od dvanaest godina koja na okupljanja ili svečanosti na kojima mogu biti prisutne samo osobe koje posjeduju EU digitalne COVID potvrde dolaze s roditeljima/skrbnicima koji posjeduju EU digitalne COVID potvrde izuzeta od obveze posjedovanja EU digitalne COVID potvrde.

Nadalje, poslodavci su obvezni:

– zabraniti dolazak na radna mjesta radnicima koji imaju povišenu tjelesnu temperaturu i smetnje s dišnim organima, a posebno suhi kašalj i kratki dah

– smanjiti fizički kontakt između zaposlenika, kad god je to moguće

– uvesti klizno radno vrijeme, gdje je to moguće

– organizirati rad u smjenama, odnosno skupinama, gdje je to moguće

– smanjiti broj fizičkih sastanaka na najmanju moguću mjeru

– redovito provjetravati prostore u kojima radnici borave i zadržavaju se.

Kontrolu provedbe ove Odluke provodit će:

- službenici Ravnateljstva civilne zaštite,

- inspektori Državnog inspektorata,

- policijski službenici i

- civilna zaštita.

Posebnim odlukama za područja pojedinih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ne mogu se propisivati blaže epidemiološke mjere od mjera propisanih ovom Odlukom, dok za profesionalne umjetničke izvedbe i programe, kino projekcije te izložbe u muzejskim, galerijskim i ostalim izložbenim prostorima ne mogu se propisivati strože epidemiološke mjere od mjera propisanih ovom Odlukom.

Konačno, nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke određuju se u trajanju do 15. rujna 2021.

-Stožer donio Odluku o izmjeni Odluke o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19 („Narodne novine“ br. 95/21.)koja stupa na snagu 1. rujna 2021., a kojom se u Odluci o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19 od 22. prosinca 2020. (izmjena od 8. siječnja 2021., izmjena od 29. siječnja 2021., izmjena od 12. veljače 2021., izmjena od 26. veljače 2021., izmjena od 12. ožujka 2021., izmjena od 31. ožujka 2021., izmjena od 15. travnja 2021., izmjena od 30. travnja 2021., izmjena od 14. svibnja 2021., izmjene od 26. svibnja 2021. izmjena od 11. lipnja 2021., izmjena od 30. lipnja 2021., izmjena od 14. srpnja 2021., izmjena od 30. srpnja 2021. i izmjena od 13. kolovoza 2021.) mijenja (produžuje) rok određivanja nužnih epidemioloških mjera iz ove Odluke, a koji je ranije bio određen u trajanju do 31. kolovoza 2021., pa je tako sada određeno da se nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke određuju u trajanju do 15. rujna 2021.

- Stožer donio Odluku o izmjeni Odluke o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima („Narodne novine“ br. 95/21.)koja stupa na snagu 1. rujna 2021., a kojom se u Odluci o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrimaod 10. prosinca 2020. (izmjene od 8. siječnja 2021., izmjena od 29. siječnja 2021., izmjena od 12. veljače 2021., izmjena od 26. veljače 2021., izmjena od 12. ožujka 2021. i izmjene od 31. ožujka 2021., izmjena od 15. travnja 2021., izmjena od 30. travnja 2021., izmjena od 14. svibnja 2021., izmjena od 26. svibnja 2021., izmjena od 11. lipnja 2021., izmjene od 30. lipnja 2021., izmjena od 14. srpnja 2021., izmjena od 30. srpnja 2021. i izmjena od 13. kolovoza) mijenja (produžuje) rok određivanja nužnih epidemioloških mjera iz ove Odluke, a koji je ranije bio određen u trajanju do 31. kolovoza 2021., pa je tako sada određeno da se nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke određuju u trajanju do 15. rujna 2021.

- Stožer donio Odluku o izmjeni Odluke o nužnoj epidemiološkoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski („Narodne novine“ br. 95/21.)koja stupa na snagu 1. rujna 2021., a kojom se u Odluci o nužnoj epidemiološkoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski od 2. srpnja 2021. (izmjena od 30. srpnja 2021. i izmjena od 13. kolovoza 2021.) mijenja (produžuje) rok određivanja nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke, a koji je ranije bio određen u trajanju do 31. kolovoza 2021., pa je tako sada određeno da se nužna epidemiološka mjera iz ove Odluke određuje u trajanju do 15. rujna  2021.

- Stožer donio Odluku o izmjeni Odluke o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 95/21.)koja stupa na snagu 1. rujna 2021., a kojom se u Odluci o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske od 23. srpnja 2021. (ispravak od 26. srpnja 2021. i izmjena od 13. kolovoza 2021.) mijenja (produžuje) rok određivanja privremene zabrane, odnosno ograničavanja prelaska preko graničnih prijelaza RH iz ove Odluke, a koji je ranije bio određen u trajanju do 31. kolovoza 2021., pa je tako sada određeno da se privremena zabrana, odnosno ograničavanje prelaska preko graničnih prijelaza RH iz ove Odluke određuje u trajanju do 15. rujna 2021.