c S
Aktualnosti

Odluke Stožera civilne zaštite RH i relevantni propisi u uvjetima epidemije koronavirusa

29. travnja 2022.

- Stožer donio Odluku o izmjeni Odluke o nužnoj epidemiološkoj mjeri korištenja medicinskih maski ili maski za lice („Narodne novine“ br. 51/22.), koja stupa na snagu 30. travnja 2022., a kojom se u Odluci o nužnoj epidemiološkoj mjeri korištenja medicinskih maski ili maski za lice od 7. travnja 2022. mijenja (produžuje) rok određivanja nužne epidemiološke mjere i preporuke iz ove Odluke, a koji je ranije bio određen u trajanju do 30. travnja 2022., pa je tako sada određeno da se nužna epidemiološka mjera i preporuka iz ove Odluke određuje u trajanju do 31. svibnja 2022.

Podsjećamo da je točkom II. ove Odluke određeno da su medicinske maske ili maske za lice obvezni koristiti na ispravan način, tako da cijelo vrijeme dok se nosi maska prekriva usta i nos:

– zaposlenici u zdravstvenom sustavu, odnosno u zdravstvenim ustanovama, trgovačkim društvima koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i kod privatnih zdravstvenih radnika

– pacijenti i sve osobe koje, iz bilo kojih razloga, dolaze u prostore zdravstvenih ustanova i trgovačkih društava koja obavljaju zdravstvenu djelatnost te prostore privatnih zdravstvenih radnika

– zaposlenici ustanova socijalne skrbi koje pružaju uslugu smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom i posjetitelji korisnicima.


13. travnja 2022.

- HZJZ objavio revidirane preporuke Postupanje s oboljelima, bliskim kontaktima oboljelih i prekid izolacije i karantene – Verzija 22.

Izmjene u odnosu na prethodnu verziju:

Ovom revizijom dokumenta mjera karantene nije obvezujuća. Postupanje vezano s karantenom je na razini preporuke.

K tome, bliske kontakte treba o njihovoj izloženosti obavijestiti oboljela osoba, odnosno skrbnik oboljele osobe u slučaju djece, te bliskim kontaktima liječnik u pravilu više ne izriče mjeru zdravstvenog nadzora u karanteni/samoizolaciji, a osobe koje su trenutno podvrgnute karanteni mogu u dogovoru s liječnikom prekinuti mjeru zdravstvenog nadzora u karanteni.

-Postupanje s oboljelima, bliskim kontaktima oboljelih i prekid izolacije i karantene – Verzija 22.:

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2021/11/Postupanje-s-oboljelima-bliskim-kontaktima-oboljelih-i-prekid-izolacije-i-karantene-te-ukidanje-samoizolacije-u%C4%8Denika-.pdf

-Preporuke za cijepljenje protiv bolesti COVID-19 – Verzija 6.:

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2021/11/Preporuke-za-COVID-19-cijepljenje-ver-6.pdf

8. travnja 2022.

- Ministar zdravstva, na prijedlog HZJZ, donio Odluku o posebnim sigurnosnim mjerama u zdravstvenom sustavu i sustavu socijalne skrbi radi zaštite pučanstva od zaraze i prijenosa te suzbijanja bolesti COVID-19 („Narodne novine“ br. 44/22.), koja stupa na snagu 9. travnja 2022., a kojomse radi zaštite pučanstva od zaraze i prijenosa te suzbijanja bolesti COVID-19 ranim otkrivanjem infekcije virusom SARS-CoV-2 u točki I. naređuje:

obvezno testiranje svih zaposlenika na virus SARS-CoV-2 u zdravstvenom sustavu, odnosno u zdravstvenim ustanovama, trgovačkim društvima koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i kod privatnih zdravstvenih radnika, a koji dolaze na posao, najmanje jednom u sedam dana

obvezno testiranje svih zaposlenika na virus SARS-CoV-2 u djelatnosti socijalne skrbi odnosno u ustanovama socijalne skrbi, udrugama, vjerskim zajednicama, drugim pravnim osobama, kod obrtnika i fizičkih osoba koje socijalnu skrb obavljaju kao profesionalnu djelatnost, pružajući socijalnu uslugu smještaja, a koji dolaze na posao, najmanje jednom u sedam dana

– zdravstvenim ustanovama, trgovačkim društvima koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatnim zdravstvenim radnicima da, prilikom prijema pacijenata kod kojih se planira hospitalizacija, provođenje dijagnostičko-terapijskih zahvata koji generiraju aerosol u specijalističko-konzilijarnoj ili bolničkoj zdravstvenoj zaštiti, provedu testiranje.

Nadalje, određeno je da je testiranje potrebno provesti i kod drugih pacijenata kojima je potrebna medicinska skrb, ako se procijeni da postoji visoki rizik od širenja infekcije virusom SARS-CoV-2, dok su EU digitalnu COVID potvrdu ili odgovarajući drugi dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju obvezne predočiti osobe u pratnji pri porodu, roditelji/skrbnici koji borave u smještaju s djecom te osobe koje dolaze u pratnji pacijenata i u posjete hospitaliziranim pacijentima (točka II.).

Međutim, EU digitalnu COVID potvrdu ili odgovarajući drugi dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju nisu obvezni predočiti pacijenti kada dolaze u zdravstvenu ustanovu radi pružanja hitne medicinske pomoći, radi pružanja zdravstvene skrbi zbog sumnje na COVID-19 ili zbog potvrđene bolesti COVID-19, kao i prilikom korištenja zdravstvenih usluga na primarnoj razini zdravstvene zaštite. Pacijenti koji dolaze zbog planirane hospitalizacije ili zbog planiranog dijagnostičko-terapijskih zahvata koji generira aerosol u specijalističko-konzilijarnoj ili bolničkoj zdravstvenoj zaštiti ili im se na temelju trijaže procijeni visoki rizik izloženosti infekciji, kod kojih bi odgađanje prijema narušilo zdravstveno stanje, zaprimaju se, izoliraju, testiraju te im se u slučaju pozitivnog nalaza pruža odgovarajuća zdravstvena skrb u izolaciji.

Iznimno, testiranje zaposlenika iz točke I. podstavaka 1. i 2. ove Odluke na virus SARS-CoV-2 nije obvezno ako ispunjavaju uvjet cijepljenja ili preboljenja bolesti COVID-19, osim ako imaju znakove respiratorne infekcije, s tim da ispunjenje uvjeta cijepljenja ili preboljenja bolesti COVID-19 dokazuju EU digitalnom COVID potvrdom, potvrdom o cijepljenju, potvrdom o preboljenju koju je izdao liječnik primarne zdravstvene zaštite ili potvrdom o PCR ili BAT testiranju, a takav dokaz o cijepljenju ili preboljenju bolesti COVID-19 vrijedi najduže 4 mjeseca od dana završetka primarnog cijepljenja, dana primitka jedne doze cjepiva nakon preboljenja ili preboljenja te najduže 9 mjeseci od dana primitka docijepne doze.

Zaposlenici, pacijenti i osobe iz točki I. i II. ove Odluke za vrijeme boravka na mjestu rada, odnosno u prostoru u kojem se obavlja zdravstvena djelatnost, obvezni su pridržavati se mjera propisanih ovom Odlukom i posebnih preporuka i uputa HZJZ.

Konačno, određeno je da su poslodavci iz točke I. ove Odluke obvezni osigurati provedbu ove Odluke.

-Preporuke i upute HZJZ:

https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/koronavirus-najnovije-preporuke/


7. travnja 2022.

- Stožer donio Odluku o nužnoj epidemiološkoj mjeri korištenja medicinskih maski ili maski za lice („Narodne novine“ br. 44/22.), koja stupa na snagu 9. travnja 2022., a kojom se radi zaštite pučanstva RH od bolesti COVID 19, uvodi nužna epidemiološka mjera obveznog korištenja medicinskih maski ili maski za lice i daju preporuke u kojim slučajevima je epidemiološki poželjno koristiti medicinske maske ili maske za lice.

Tako je točkom II. ove Odluke određeno da su medicinske maske ili maske za lice obvezni  koristiti na ispravan način, tako da cijelo vrijeme dok se nosi maska prekriva usta i nos:

zaposlenici u zdravstvenom sustavu, odnosno u zdravstvenim ustanovama, trgovačkim društvima koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i kod privatnih zdravstvenih radnika

pacijenti i sve osobe koje, iz bilo kojih razloga, dolaze u prostore zdravstvenih ustanova i trgovačkih društava koja obavljaju zdravstvenu djelatnost te prostore privatnih zdravstvenih radnika

zaposlenici ustanova socijalne skrbi koje pružaju uslugu smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom i posjetitelji korisnicima.

U točki III. Odluke daje se preporuka da medicinske maske ili maske za lice na ispravan način koriste i:

– vozači, ostali zaposlenici u prijevoznim sredstvima javnog prometa i putnici u javnom prometu

– zaposlenici u trgovačkoj djelatnosti i kupci za vrijeme boravka u prodavaonicama

– zaposlenici u ugostiteljskoj djelatnosti koji dolaze u kontakt s gostima ili sudjeluju u posluživanju i pripremi jela, pića i napitaka

– gosti u ugostiteljskim objektima u zatvorenim prostorima, osim dok sjede na svojim mjestima i konzumiraju hranu, piće ili napitke

– zaposlenici trgovačkih društava, ustanova i institucija koji rade sa strankama i stranke koje dolaze u ta trgovačka društva, ustanove i institucije

– zaposlenici u uslužnim djelatnostima u kojima se dolazi u bliski kontakt s klijentima

– zaposlenici u uredima u kojima se ne može osigurati međusobna fizička distanca od najmanje 2 metra

– vjernici prilikom vjerskih obreda i okupljanja u zatvorenom prostoru

– gledatelji na sportskim natjecanjima koja se održavaju u zatvorenim prostorima

– posjetitelji svih društvenih i javnih okupljanja u zatvorenom prostoru

– zaposlenici i korisnici prihvatnih centara i kolektivnog smještaja (u zatvorenom prostoru) organiziranog za raseljene osobe iz Ukrajine.

Međutim, maske za lice ili medicinske maske ne moraju se koristiti u slučajevima preporučenih izuzeća koja na svojim mrežnim stranicama objavljuje HZJZ. (https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Tko-ne-treba-nositi-masku-izuze%C4%87e-od-obveze-no%C5%A1enja-maske.pdf)

Nužna epidemiološka mjera i preporuka iz ove Odluke određuje se u trajanju do 30. travnja 2022., s tim da se slučaju bitno izmijenjenih okolnosti ova Odluka može mijenjati i dopunjavati i prije isteka roka do kojeg je određena nužna epidemiološka mjera.

Konačno, određeno je da danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o nužnoj epidemiološkoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski („Narodne novine“ broj 75/21, 86/21, 90/21, 95/21, 100/21, 106/21, 112/21, 117/21, 121/21, 129/21, 138/21, 145/21, 13/22, 24/22 i 40/22).

- Stožer donio Odluku o privremenom ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 44/22.), koja stupa na snagu 9. travnja 2022., a kojom se, radi zaštite pučanstva RH od bolesti COVID-19, privremeno ograničava prelazak osoba preko svih graničnih prijelaza RH (toka I.)

Međutim, točkom II. ove Odluke određeno je da se takvo ograničenje ne odnosi na osobe koje dolaze neposredno iz država i/ili regija članica Europske unije odnosno država i/ili regija članica schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru, no takve osobe koje su do graničnih prijelaza RH tranzitirale preko drugih država/regija bez zadržavanja, na graničnom prijelazu trebaju dokazati da se nisu zadržavale na područjima tranzita, te se u tom slučaju na njih ne primjenjuje ograničenje iz točke I. ove Odluke.

Prema točki III. Odluke, državljanima država članica EU odnosno država članica schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru kao i članovima njihovih obitelji te državljanima trećih zemalja koji su osobe s dugotrajnim boravištem na temelju Direktive Vijeća 2003/109/EZ od 25. studenoga 2003. godine o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem i osobama koje imaju pravo boravka temeljem drugih direktiva EU ili nacionalnog prava ili koje imaju nacionalne dugoročne vize, ako dolaze iz trećih zemalja, ulazak u RH odobrit će se ako posjeduju važeću i valjanu EU digitalnu COVID potvrdu, ili ako ispunjavaju uvjete iz stavka 2. ove točke, a kojom je određeno da će takvim osobama koje još ne posjeduju digitalnu COVID potvrdu, ulazak u RH omogućit uz:

– predočenje potvrde o negativnom PCR testu koji nije stariji od 72 sata od trenutka testiranja ili brzom antigenskom testu na SARS-CoV-2 koji je naveden na Zajedničkoj listi brzih antigenskih testova koje međusobno priznaju države članice Europske unije, a koju objavljuje Europska komisija, ako nalaz testa nije stariji od 24 sata od trenutka testiranja do dolaska na granični prijelaz

– predočenje potvrde ne starije od 270 dana o primitku dvije doze cjepiva koje se koristi u državama članicama EU (Pfizer – Comirnaty, Moderna – Spikevax, AstaZeneca – Vaxzevria, Gamaleya – Sputnik, Sinopharm – BBIBP-CorV, Novavax – Nuvaxovid) ili cjepiva za koja je Svjetska zdravstvena organizacija odobrila za hitnu primjenu (Serum Institute of India – Covishield, Bharat Biotech – Covaxin, Sinovac – CoronaVac) ako je prošlo 14 dana od primitka druge doze cjepiva ili predočenje potvrde ne starije od 270 dana o primitku jedne doze cjepiva koje se prima u jednoj dozi (Janssen/Johnson&Johnson) ako je prošlo 14 dana od primitka te jedne doze ili predočenje potvrde o primitku booster doze cjepiva

– predočenje potvrde o preboljenju bolesti COVID-19 i primitku jedne doze cjepiva koje se koristi u državama članicama EU (Pfizer – Comirnaty, Moderna – Spikevax, AstaZeneca – Vaxzevria, Gamaleya – Sputnik, Sinopharm – BBIBP-CorV, Novavax – Nuvaxovid, Janssen/Johnson&Johnson) ili cjepiva za koja je Svjetska zdravstvena organizacija odobrila za hitnu primjenu (Serum Institute of India – Covishield, Bharat Biotech – Covaxin, Sinovac – CoronaVac) ako je prošlo 14 dana od primitka te jedne doze, a nije prošlo više od 270 dana od primitka te jedne doze

– predočenje pozitivnog PCR ili brzog antigenskog testa, iz podstavka 1. ovog stavka, kojim se potvrđuje da se osoba oporavila od infekcije virusom SARS-CoV-2, pri čemu je taj test napravljen unazad 180 dana, a stariji je od 11 dana od dana dolaska na granični prijelaz ili uz predočenje potvrde o preboljenoj bolesti COVID-19, izdane od liječnika

– određivanje samoizolacije po dolasku u Republiku Hrvatsku uz mogućnost PCR ili brzog antigenskog testiranja na SARS-CoV-2, a u slučaju nemogućnosti testiranja samoizolacija traje 7 dana.

Iznimno, prilikom ulaska u RH neće se zahtijevati posjedovanje važeće i valjane EU digitalne COVID potvrde ili ispunjavanje uvjeta iz stavka 2. ove točke, ako su:

– zdravstveni djelatnici, istraživači u zdravstvu i djelatnici u skrbi za starije osobe

– pogranični radnici

– osoblje u prometnom sektoru

– diplomati, osoblje međunarodnih organizacija i osobe koji dolaze uz poziv međunarodnih organizacija i čija je fizička prisutnost potrebna za dobro funkcioniranje tih organizacija, vojno i policijsko osoblje, humanitarni djelatnici i osoblje civilne zaštite pri obavljanju svojih dužnosti

– putnici u tranzitu, uz obavezu da napuste RH u roku od 12 sati

– osobe koje putuju zbog osobnih/obiteljskih razloga, poslovnih razloga ili koje imaju drugi gospodarski interes, a ne zadržavaju se u RH ili izvan RH duže od 12 sati.

Točkom IV. Odluke određeno je da državljanima trećih zemalja, koji nisu članovi obitelji državljana država članica schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru, niti su osobe s dugotrajnim boravištem na temelju Direktive Vijeća 2003/109/EZ od 25. studenoga 2003. godine o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem i osobama koje nemaju pravo boravka temeljem drugih direktiva EU ili nacionalnog prava ili koje nemaju nacionalne dugoročne vize, a koje dolaze iz treće zemlje, ulazak u RH odobrit će se ako posjeduju valjanu EU digitalnu COVID potvrdu ili ako ispunjavaju uvjete iz točke III. stavka 2. ove Odluke.

Iznimke koje nemaju obvezu posjedovanja EU digitalne COVID potvrde niti obvezu ispunjavanja uvjeta iz točke III. stavka 2. ove Odluke, su:

– zdravstveni djelatnici, istraživači u zdravstvu i djelatnici u skrbi za starije osobe

– pogranični radnici

– osoblje u prometnom sektoru

– diplomati, osoblje međunarodnih organizacija i osobe koje dolaze uz poziv međunarodnih organizacija i čija je fizička prisutnost potrebna za dobro funkcioniranje tih organizacija, vojno i policijsko osoblje, humanitarni djelatnici i osoblje civilne zaštite pri obavljanju svojih dužnosti

– putnici u tranzitu, uz obavezu da napuste RH u roku od 12 sati

– osobe koje putuju radi školovanja.

Ako je osoba preboljela COVID-19 i ima valjanu i važeću EU digitalnu COVID potvrdu ili drugu potvrdu o preboljenoj bolesti te se nakon što je preboljela COVID-19 unutar osam mjeseci od pojave bolesti COVID-19 cijepila najmanje jednom dozom cjepiva, izuzeće od obveze predočenja negativnog PCR ili brzog antigenskog testa ili karantene produžava se do isteka 270 dana od cijepljenja.

Nadalje, točkom VI. Odluke određeno je da se ograničenje iz točke I. ove Odluke ne odnosi  na osobe koje dolaze u RH zbog humanitarnih razloga povezanih uz pomoć područjima pogođenim potresom (Sisačko-moslavačka županija, Zagrebačka županija i Karlovačka županija) i te osobe mogu ući u RH temeljem prethodne suglasnosti Stožera civilne zaštite RH, kao niti na raseljene osobe iz Ukrajine koje su zbog rata nakon 24. veljače 2022. godine morale napustiti Ukrajinu i zbog toga ulaze u RH.

Posebno je određeno da su djeca mlađa od dvanaest godina koja putuju u pratnji roditelja/skrbnika izuzeta od obveze predočenja negativnog rezultata testa i samoizolacije ako roditelji/skrbnici posjeduju valjanu i važeću EU digitalnu COVID potvrdu odnosno negativni PCR ili brzi antigenski test, odnosno potvrdu o cijepljenju ili preboljenoj bolesti COVID-19, kako je to navedeno u točki III. ove Odluke.

K tome, svim stranim putnicima prije ulaska u RH, preporučuje se prethodna najava ulaska, korištenjem aplikacije https://entercroatia.mup.hr/, s tim da su prilikom prelaska preko graničnih prijelaza RH i boravka u RH sve osobe se obvezne pridržavati epidemioloških mjera te općih i posebnih preporuka i uputa HZJZ.

Točkom X. Odluke je posebno određeno da se putnicima u tranzitu koji putuju iz trećih zemalja, uključujući osoblje u prometnom sektoru, ako ne napuste RH u roku od 12 sati od trenutka ulaska u RH, automatizmom određuje nužna epidemiološka mjera samoizolacije.

Privremeno ograničenje prelaska preko graničnih prijelaza RH iz ove Odluke određuje se u trajanju do 30. travnja 2022., s tim da se u slučaju bitno izmijenjenih okolnosti ova Odluka može mijenjati i dopunjavati i prije isteka roka do kojeg je određeno privremeno ograničenje prelaska preko graničnih prijelaza RH.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 84/21, 85/21 – ispravak, 90/21, 95/21, 100/21, 106/21, 112/21, 117/21, 121/21, 129/21, 138/21, 145/21, 13/22, 24/22 i 40/22).

- Stožer donio:

 -Odluku o prestanku važenja Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja („Narodne novine“ br. 44/22.), koja stupa na snagu 9. travnja 2022.

 -Odluku o prestanku važenja Odluke o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19 („Narodne novine“ br. 44/22.), koja stupa na snagu 9. travnja 2022.

 -Odluku o prestanku važenja Odluke o općim i specifičnim mjerama zaštite koje obavezno provode pružatelji usluge taxi prijevoza („Narodne novine“ br. 44/22.), koja stupa na snagu 9. travnja 2022.

 -Odluku o prestanku važenja Odluke o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima („Narodne novine“ br. 44/22.), koja stupa na snagu 9. travnja 2022.

-Odluku o prestanku važenja Odluke o radnom vremenu i načinu rada u djelatnosti trgovine za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 („Narodne novine“ br. 44/22.), koja stupa na snagu 9. travnja 2022.

-Odluku o prestanku važenja Odluke o uvođenju nužne mjere posebne organizacije rada epidemiološke službe i posebnih epidemioloških mjera vezanih uz virus SARS-CoV-2 za vrijeme proglašene epidemije bolesti COVID-19 („Narodne novine“ br. 44/22.), koja stupa na snagu 9. travnja 2022.

-Odluku o prestanku važenja Odluke o uvođenju nužne mjere posebne organizacije hitne medicinske službe i sanitetskog prijevoza za vrijeme proglašene epidemije bolesti COVID-19 („Narodne novine“ br. 44/22.), koja stupa na snagu 9. travnja 2022.

-Odluku o prestanku važenja Odluke o uvođenju nužne mjere posebne organizacije ustanova socijalne skrbi i drugih pružatelja socijalnih usluga za vrijeme proglašene epidemije bolesti COVID-19 („Narodne novine“ br. 44/22.), koja stupa na snagu 9. travnja 2022.

 -Odluku o prestanku važenja Odluke o kontroli pridržavanja Preporuke za sprječavanje zaraze bolešću COVID-19 u ugostiteljskoj djelatnosti noćnih klubova („Narodne novine“ br. 44/22.), koja stupa na snagu 9. travnja 2022.

-Odluku o prestanku važenja Odluke o nužnoj mjeri pojačane kontrole provođenja Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi („Narodne novine“ br. 44/22.), koja stupa na snagu 9. travnja 2022.

-Odluku o prestanku važenja Odluke o uvođenju posebnih sigurnosnih mjera obveznog testiranja na virus SARS-CoV-2 i obveznog predočenja dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti COVID-19 u djelatnosti zdravstva („Narodne novine“ br. 44/22.), koja stupa na snagu 9. travnja 2022.

-Odluku o prestanku važenja Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog predočenja dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti COVID-19 prilikom prijema pacijenata u prostorima zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatnih zdravstvenih djelatnika („Narodne novine“ br. 44/22.), koja stupa na snagu 9. travnja 2022.

-Odluku o prestanku važenja Odluke o uvođenju posebnih sigurnosnih mjera obveznog testiranja na virus SARS-CoV-2 i obveznog predočenja dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti COVID-19 u djelatnosti socijalne skrbi („Narodne novine“ br. 44/22.), koja stupa na snagu 9. travnja 2022.

 

Pregled odluka Stožera civilne zaštite trenutno na snazi i datum prve objave:

9.4.2022: Odluka o privremenom ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske

9.4.2022: Odluka o posebnim sigurnosnim mjerama u zdravstvenom sustavu i sustavu socijalne skrbi radi zaštite pučanstva od zaraze i prijenosa te suzbijanja bolesti COVID-19

9.4.2022: Odluka o nužnoj epidemiološkoj mjeri korištenja medicinskih maski ili maski za lice

15.9.2021.: Odluka o nužnoj epidemiološkoj mjeri obveznog posjedovanja EU digitalne COVID potvrde prilikom provođenja druge faze Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine

20.5.2020. Pravilnik o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda

20.5.2020. Odluka o izmjeni Odluke o posebnoj sigurnosnoj mjeri izolacije osoba u vlastitom domu ili drugom odgovarajućem prostoru (samoizolacija)

HISTORIJAT ODLUKA I STANJA BROJA OBOLJELIH

>>2022.: SIJEČANJ

>>2022.: VELJAČA

>>2022.: OŽUJAK

>> 2021.: Odluke Stožera civilne zaštite RH i relevantni propisi u uvjetima epidemije koronavirusa

>> 2020.: Odluke Stožera civilne zaštite RH u 2020. godini i relevantni propisi u uvjetima epidemije koronavirusa***
>> 11.3.2020: Odluka o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovana virusom SARS-CoV-2

Pripremili: Željko Kudrić, dipl. iur., Lucija Prkačin, mag. iur., Zorica Stojanović, mag. iur.
Opširnije...