c S
Dnevne novosti

Dopuštenje obrade podataka o lokaciji, zbog epidemije i zaštite zdravlja

20.03.2020 07:25 ZAGREB, 19. ožujka 2020. (Hina) - Vlada je u četvrtak u Sabor poslala prijedlog dopuna Zakona o elektroničkim komunikacijama koje su potrebne u situaciji epidemije zaraznih bolesti i kojima se iznimno dopušta obrada podataka o lokaciji bez prometnih podataka, s ciljem zaštite života i zdravlja ljudi.

Sabor će u petak nastaviti s radom raspravom o prijedlogu dopuna.

Prema prijedlogu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Zakon o elektroničkim komunikacijama se, kako je na Vladi kazao ministar Oleg Butković, dopunjuje odredbom koja iznimno dopušta obradu podataka o lokaciji bez prometnih podataka."Cilj je zaštita nacionalne ili javne sigurnosti, i to samo u slučajevima kada je vlada proglasila prirodnu nepogodu ili katastrofu, ili kada je ministar zdravstva proglasio epidemiju zaraznih bolesti ili opasnosti od te epidemije u skladu s posebnim propisima, pri čemu se zdravlje i životi građana bez obrade tih podataka ne bi mogli učinkovito zaštititi", naglasio je Butković.

Objasnio je da je u takvim izvanrednim situacijama (epidemije, zaraze, nepogoda i slično) ministar zdravstva ovlašten uputiti zahtjev operatorima elektroničkih komunikacija, koji su pak obvezni osigurati podatke o lokaciji bez prometnih podataka.Za obradu tih podataka određuje se tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite, a na samu obradu primjenjuju se propisi kojima se uređuje zaštita podataka.

Prema sadašnjem Zakonu o elektroničkim komunikacijama podaci o lokaciji bez prometnih podataka, koji se odnose na pretplatnike ili korisnike javnih komunikacijskih mreža ili javno dostupnih elektroničkih komunikacijskih usluga, mogu se obrađivati samo u slučaju kada su učinjeni neimenovanima, ili na temelju prethodne privole pretplatnika ili korisnika usluga, na način i u razdoblju potrebnom za pružanje usluge s posebnom tarifom".

Time nisu bile obuhvaćene situacije obrade podataka koji označavaju zemljopisni položaj terminalne opreme (mobitela, laptopa, servera ili slično) korisnika javno dostupne elektroničke komunikacijske usluge (a što se zovu "podaci o lokaciji") bez prometnih podataka kada ta obrada podataka može pomoći u brzoj i učinkovitoj zaštiti zdravlja i života građana. Stoga se sada zbog epidemije koronavirusa dopunama zakona predlaže iznimno dopuštanje obrade podataka o lokaciji bez prometnih podataka u cilju zaštite nacionalne i/ili javne sigurnosti.