c S
Dnevne novosti

Sabor danas o izmjenama i dopunama Poslovnika pučkog pravobranitelja

08.05.2020 07:25 ZAGREB, 7. svibnja 2020. (Hina) - Hrvatski će sabor u petak nastaviti rad raspravom o izmjenama i dopunama Poslovnika pučkoga pravobranitelja kojima se, među ostalim, ustrojava Služba za zaštitu prijavitelja nepravilnosti i propisuje djelokrug njezina rada.
Ovlasti Službe za zaštitu prijavitelja nepravilnosti su postupanje po prijavama prijavitelja nepravilnosti, izrada nacrta prijedloga kaznenoga, prekršajnog ili disciplinskog postupka, izrada nacrta prijedloga preporuka, mišljenja, prijedloga, upozorenja i izvješća, sudjelovanje u izradi nacrta godišnjih i posebnih izvješća Hrvatskome saboru, zatim priprema nacrta akata kojima se potiču izmjene zakona i drugih propisa koji se odnose na zaštitu ustavnih i zakonskih prava prijavitelja nepravilnosti te predaganje Vladi Republike Hrvatske odgovarajućih strateških rješenja, priprema nacrta zahtjeva za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom i drugo.

Služba za zaštitu prijavitelja nepravilnosti prikuplja podatke o prijavama nepravilnosti zaprimljene od povjerljivih osoba, izrađuje nacrte optužnih prijedloga i drugih podnesaka.

Prijedlogom izmjena poslovnika propisuju se i pritužbe po kojima pučki pravobranitelj postupa prilikom zaštite prijavitelja tako da u skladu sa Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti ispituje i pojedinačne prijave u dijelu potrebnom za poduzimanje radnji iz svoje ovlasti radi njegove zaštite od štetnih radnji poslodavaca.

Sjednica počinje u 9,30 sati.