c S
Dnevne novosti

ESLJP: Presuda u korist Hrvatske u predmetu Ivančić i Tvornica cementa Umag

29.05.2020 07:30 ECHR
ZAGREB, 28. svibnja 2020. (Hina) - Državna tijela Republike Hrvatske nisu povrijedila načelo ne bis in idem (da ne bude dva puta suđen ili kažnjen za isto djelo) ni pravo na pošteno suđenje podnositelja zahtjeva, odlučio je Europski sud za ljudska prava 24. ožujka u predmetu Ivančić i Tvornica cementa Umag d.o.o. protiv Hrvatske.

Kako je u četvrtak priopćio Ured zastupnika RH pred Europskim sudom za ljudska prava (ESLJP), taj je sud zahtjev podnositelja prigovora, zbog navodne povrede prava na pošteno suđenje i prava da ne bude dva puta suđen ili kažnjen u istoj stvari, proglasio nedopuštenim. Protiv podnositelja zahtjeva vođen je prekršajni i kazneni postupak zbog izvođenja rudarskih radova na području eksploatacijskog polja i kamenoloma Kravljeg rta, u blizini Umaga, bez koncesije. Podnositelji su prigovorili da im je postupanjem državnih tijela povrijeđeno načelo ne bis in idem te da kazneni postupak koji je protiv njih vođen nije zadovoljao standarde prava na pošteno suđenje.

Europski sud za ljudska prava je utvrdio da su podnositelji zahtjeva oslobođeni optužbe u kaznenom postupku te da se zato ne mogu više smatrati žrtvama povrede prava iz članka 6. Konvencije. S obzirom na navode podnositelja zahtjeva o navodnoj povredi načela ne bis in idem, Sud je utvrdio da se presuda kojom se prekršajni postupak obustavlja zbog apsolutne zastare ne može smatrati ni „osudom“ ni „oslobođenjem“. Zato je taj prigovor proglasio nespojivim ratione materiae s odredbama Konvencije i dodatnih protokola. Slijedom svega navedenog, Sud je zahtjev podnositelja proglasio nedopuštenim.