c S
Dnevne novosti

Dopis HOK-a ministru pravosuđa u vezi Zakona o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima

16.07.2020 07:30 ČEKIĆ
Hrvatska odvjetnička komora uputila je 2.  srpnja 2020. godine dopis ministru pravosuđa RH Draženu Bošnjakoviću u vezi Zakona o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti te u odnosu na primjenu članka 115. stavak 3. Zakona o parničnom postupku - održavanja ročišta na daljinu.

Dopis prenosimo u cijelosti:

Poštovani gospodine Ministre,

obraćamo Vam se vezano uz Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti (dalje u tekstu: Zakon o intervenntm mjerama) te u odnosu na primjenu odredbe članka 115. stavak 3. Zakona o parničnom postupku - održavanja ročišta na daljinu.

Naime, Zakonom o interventnim mjerama koji je stupio na snagu 1. svibnja 2020. propisane su posebne interventne mjere u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti uslijed proglašenja epidemije bolesti COVID- 19 uzrokovane virusom SARS- CoV-2.

Odredbom članka 8. stavka 1. Zakona o interventnim mjerama propisano je da se trajanje posebnih okolnosti u smislu tog Zakona utvrđuje od dana stupanja na snagu tog Zakona do isteka roka od tri mjeseca nakon njegova stupanja na snagu. Ujedno je stavkom 2. propisano da se rok iz stavka 1. može odlukom Vlade Republike Hrvatske produžiti za tri mjeseca.

Imajući u vidu citiranu odredbu Zakona o interventnim mjerama proizlazi da Vlada Republike Hrvatske treba uskoro donijeti odluku o eventualnom produženju važenja Zakona o interventnim mjerama, Hrvatska odvjetnička komora smatra da je prilikom donošenja odluke potrebno uzeti u obzir kako slijedi.

U slučaju produženja trajanja važenja ovog Zakona sukladno članku 8. stavak 2. trebalo bi razmotriti položaj pravnih osoba kao ovršenika neovisno od položaja fizičkih osoba kao ovršenika. U tom smislu bilo bi potrebno ukloniti uočene poteškoće i nejasnoće u primjeni navedenog Zakona prema pravnim osobama kao ovršenicima.

Naime, gramatičkim tumačenjem navedenog zakona koji u svom članku 9. upućuje na primjenu Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima zaključuje se kako provedba ovrhe na FINI za vrijeme trajanja posebnih okolnosti nije u zastoju u odnosu na pravne osobe kao ovršenike. Medutim, u provedbi u pravilu dolazi do faktičnog zastoja ovrhe putem FINE i u odnosu na pravne osobe kao ovršenike pa je potrebno poduzeti odgovarajuće radnje da se opisane poteškoće uklone.

U odnosu na primjenu odredbe članka 115. stavak 3. Zakona o parničnom postupku, - održavanja ročišta na daljinu, predlažemo da Ministarstvo pravosuđa Republike Hryatske ukaže sudovima na potrebu široke primjene navedene zakonske odredbe osobito u slučaju daljnjih epidemioloških mjera koje ograničavaju boravak više ljudi u manjim zatvorenim prostorima (npr. ročišta u sudnicama).

Naime, prema raspoloživim informacijama suci samo imimno primjenjuju ovu vrlo korisnu odredbu u navedenim okolnostima, iako ne postoje objektivne tehniike prepreke za njezinu širu primjenu. Smatramo kako bi se na navedeni način značajno olakšala provedba parničnih postupaka i to osobito u postupcima u kojima stranke imaju angažirane odvjetnike kao kvalificirane punomoćnike, a na ročištima se ne provodi saslušanje svjedoka ili stranaka.

Sve gore navedeno usmjereno je postizanju našeg zajedničkog cilja da sustav pravosuda funkcionira adekvatno i tijekom trajanja posebnih okolnosti uslijed proglašenja epidemije bolesti COVID-19, zbog čega je potrebno s posebnom pozornošću razmotriti učinke eventualnog daljnjeg zastoja ovršnih postupaka, kao i osigurati široku i učinkovitu primjenu odredbe članka 115. stavak 3. Zakona o parničnom postupku.

Dopis HOK-a ministru pravosuđa nalazi se na ovoj poveznici.