c S
Dnevne novosti

U Zagrebu se osniva Institut za vode Josip Juraj Strossmayer

24.08.2020 07:10 ZAGREB, 22. kolovoza 2020. (Hina) - Na osnovi Zakona o vodama u Zagrebu se osniva nova javna ustanova, Institut za vode Josip Juraj Strossmayer, piše u subotu Jutarnji list.
Za financiranje su zadužene Hrvatske vode, koje su u ovoj godini za tu namjenu navele milijun kuna, a isti su iznosi predviđeni za iduću i 2022. godinu. Izvori su vlastiti prihodi, odnosno vodne naknade, proizlazi iz Financijskog plana Hrvatskih voda.Institut će imati status znanstvene organizacije, a osniva se radi pružanja znanstvene i stručne podrške upravljanja vodama sukladno strategiji upravljanja vodama.

Među ostalim njegova je djelatnost provedba monitoringa površinskih, uključujući i priobalnih voda te podzemnih voda, kao i laboratorijskih poslova. Kako se kaže u obrazloženju, monitoring je osnova za kvalitativno i kvantitativno upravljanje vodnim resursom i do sada su ga provodile Hrvatske vode, dijelom posredstvom ovlaštenih laboratorija, a dijelom putem Glavnog vodnogospodarskog laboratorija Hrvatskih voda.Rezultati monitoringa površinskih i podzemnih voda tvore bazu podataka za provedbu plana upravljanja vodnim područjima, glavnog planskog dokumenta EU okvirne direktive o vodama i služe, među ostalim, za izvještavanje Europske komisije o stanju voda u Hrvatskoj.

Institut će imati i druge zadatke, poput izrade stručnih podloga za izradu strategije upravljanja vodama, plana upravljanja vodnim područjima, plana upravljanja rizicima od poplave i višegodišnjih programa gradnje vodnih građevina, izrada znanstvenih, studijskih i analitičkih podloga za potrebe upravljanja vodama, piše u subotu Jutarnji list.