c S
Dnevne novosti

SSSH pozdravlja prijedlog Direktive o minimalnim plaćama u EU-u

02.11.2020 07:20 ZAGREB, 30. listopada 2020. (Hina) - Savez samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) pozdravio je u petak prijedlog Direktive o minimalnim plaćama u Europskoj uniji (EU) kao pozitivan korak, te zatražio da se u Direktivu uvrsti i prag dostojanstva ispod kojega ne smije pasti zakonski utvrđena minimalna plaća.

Europska komisija jučer je predstavila prijedlog Direktive o primjerenim minimalnim plaćama u EU-u, što SSSH ocjenjuje pozitivnim jer je to jedini način za zaustavljanje izrabljivanja radnika i izbjegavanja njihova siromaštva. “Utvrđivanje praga dostojanstva ispod kojega radnici ne bi smjeli primati plaće nije samo pravedno, već je i ključ oporavka od krize uzrokovane pandemijom”, poručio je SSSH u priopćenju.

Istovremeno, SSSH zajedno sa svojom krovnom organizacijom radnika - Europskom konfederacijom sindikata (ETUC), traži poboljšanja predložene Direktive, a od Komisije očekuje ozbiljnije poticanje socijalnog dijaloga. “To podrazumijeva obvezu donošenja nacionalnih akcijskih planova za povećanje pokrivenosti kolektivnim ugovorima u slučaju da je njima obuhvaćeno manje od 70 posto radnika (što je slučaj u 18 država članica, među kojima je i Hrvatska), kao i zaštitu radnika od odmazde poslodavca ako se učlane u sindikat”, ističe SSSH. Također, iako Direktiva sadrži članak o tome da se javna nabava može koristiti kao alat za podizanje plaća, u SSSH smatraju da bi ona trebala strogo zahtijevati da privatne tvrtke poštuju kolektivno pregovaranje ako žele sudjelovati u javnoj nabavi ili na drugi način koristiti javna sredstva. Smatraju da se u Direktivu mora uvrstiti prag dostojanstva ispod kojega ne smije pasti zakonski utvrđena minimalna plaća, a to je 60 posto medijalne plaće i 50 posto prosječne plaće.

SSSH je komentirao i to što je Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) jučer osudila prijedlog Direktive, što je “nimalo iznenađujuće i krajnje licemjerno” “Cinično je da baš HUP govori o autonomiji kolektivnog pregovaranja, a istovremeno čini sve da izbjegne kolektivno pregovaranje na nacionalnoj razini i ne čini ništa da educira, pa i osudi vlastite članice koje kontinuirano krše kolektivne ugovore i sprečavaju sindikalno organiziranje”, poručuje SSSH. Direktiva ničime ne ugrožava bipartitni dijalog i kolektivno pregovaranje, niti ne predviđa da zakon o minimalnoj plaći bude alternativa kolektivnom pregovaranju. “Upravo suprotno, Direktiva treba potaknuti države članice na jačanje kolektivnog pregovaranja kao ključnog elementa temelja EU-a. SSSH očekuje da i hrvatska Vlada potiče kolektivno pregovaranje, a ne da propisuje iznose koji se ugovaraju”, navodi se u priopćenju.