c S
Dnevne novosti

Adrović: Vjerujem da će banke svoja prava štititi pred instancama u EU

05.02.2021 08:08 ZAGREB, 4. veljače 2021. (Hina), Direktor Hrvatske udruge banaka (HUB) Zdenko Adrović izjavio je u četvrtak da vjeruje da će banke, nakon što je Ustavni sud jučer odbio tužbe sedam banaka vezano za "slučaj franak", svoja prava štititi i pred nekim drugim instancama u Europskoj uniji.
Naime, Ustavni sud je u srijedu odbacio ustavne tužbe sedam hrvatskih banaka podnesene protiv presuda Vrhovnog suda i Visokog trgovačkog suda u kolektivnom sporu koji je pokrenula Udruga Potrošač zbog nepoštenih ugovornih odredbi vezanih uz švicarski franak. "Ustavni sud RH nije našao povrede ustavnih i konvencijskih prava na koje su u ustavnim tužbama ukazivale banke", naveli su jučer u priopćenju.

Sud je ovom odlukom tako potvrdio ništetnost valutne klauzule i promjenjive kamatne stope u švicarskim francima. Adrović je danas u izjavi novinarima rekao da još nisu primili odluku Ustavnog suda, a kada se to dogodi i odluku pregledaju, HUB će obavijestiti javnost o svojim stavovima.

Kako je napomenuo, HUB nije stranka u postupku, već je to sedam banaka, a rekao je da vjeruje da će one svoja prava štititi i pred nekim drugim instancama u Europskoj uniji.Konkretno, kada je riječ o Sudu EU-a , naveo je Adrović, on je već uključen u proces, jer je i Vrhovni sud RH prema njemu išao s dva pitanja, a to su još učinile i još neke instance. 

"Tako da, vremenski gledano Sud EU-a će se o tome sasvim sigurno izjasniti, ja pretpostavljam u idućih godinu do godinu i pol dana", ocijenio je Adrović te dodao da će se "još vidjeti što je sa sudom u Strasbourgu i drugim institucijama".

Adrović je tako na neki način ponovio i dodatno pojasnio jučer izneseno očitovanje HUB-a, u kojem je pisalo da će banke, iako poštuju odluku Ustavnog suda, razmotriti daljnje mogućnosti i pravna sredstva koje im stoje na raspolaganju te pojedinačno odlučiti o njihovoj primjeni."U odnosu na današnju odluku Ustavnog suda, i dalje smatramo da su tijekom postupka u 'slučaju franak' višestruko povrijeđena konvencijska i ustavna prava banaka i iz tog razloga banke će pojedinačno donijeti odluku o daljnjim postupcima radi utvrđenja tih povreda", istaknuo je jučer između ostalog Adrović.

Danas je ponovio da se jučerašnjom odlukom Ustavnog suda ništa nije promijenilo u odnosu na prava potrošača.Oni su sa svojim pravima već definirani, kazao je Adrović te podsjetio da su izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju definirana prava potrošača te da su oni obeštećeni provođenjem tog zakona.

"Isto tako podsjećam da je tu tvrdnju ponovio i Vrhovni sud RH u oglednom sporu, kada je izjavio da su svi oni sporazumi o konverziji, koji su postignuti u skladu sa Zakonom o potrošačkom kreditiranju, pravno valjani i proizvode pravne učinke, pa čak i oni čiji se osnovni ugovori sastoje od odredbi koje su pravno ništetne, a to su bile odredbe o promjenjivoj kamatnoj stopi i odredbe o valutnoj klauzuli", izjavio je Adrović.

Novinari su ga pitali jesu li nakon ove odluke Ustavnog suda, banke spremnije na nagodbe s potrošačima, na što je on odgovorio da u HUB-u prije svega vjeruju da će prevladati stav Vrhovnog suda da su svi oni koji su konvertirali kredite u skladu sa Zakonom o potrošačkom kreditiranju obeštećeni. "Slijedom toga ne očekujemo tužbe po toj osnovi i očekujemo da tu neće biti velikih sporova", rekao je Adrović.

Tu je i velika skupina potrošačkih kredita korištenih za kupovinu automobila, napomenuo je Adrović. Ti krediti su uglavnom bili prosječne visine od 15 do 20 tisuća eura, prosječnog roka otplate od pet, a maksimalno od sedam godina, a s obzirom da su podizani između 2004. i 2008. godine, većinom su i otplaćeni, sve do trenutka kada je švicarski franak počeo rasti, pojasnio je.

"Smatramo da neke ekonomske osnovice i interesa potrošača u tom dijelu neće biti, jer će odnosi između mogućeg obeštećenja biti vrlo mali u odnosu na skupe i dugotrajne sudske postupke", ustvrdio je Adrović.

Kolektivna tužba u "slučaju franak" pokrenuta je još 2012., a godinu kasnije uslijedila je prva presuda zagrebačkog Trgovačkog suda koji je zaključio da su valutne klauzule i promjenjive kamatne stope ništetne. Nakon toga je, do odluke Ustavnog suda, uslijedio niz postupaka i različitih odluka na više sudskih grana.

"Sada je konačno okončan kolektivni spor u kojem su podnositelji tvrdili da su nepoštene ugovorne odredbe o valutnoj klauzuli i promjenjivoj kamatnoj stopi u švicarskim francima. Time su ti postupci u Hrvatskoj okončani", izjavio je jučer Hini predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović.