c S
Dnevne novosti

Sabor: Izmijenjen Zakon o mirovinskom osiguranju, donesen Zakon o gospodarenju otpadom

16.07.2021 07:30 SABOR 1. slika
ZAGREB, 15. srpnja 2021. (Hina) - Hrvatski sabor u petak je i na korisnike obiteljske mirovine proširio krug umirovljenika koji će moći raditi pola radnog vremena i primati puni iznos mirovine, a izglasan je i Zakon o gospodarenju otpadom.

Sabor je većinom glasova izmijenio Zakon o mirovinskom osiguranju u koji su ušli i amandmani Silvana Hrelje (HSU) slijedom kojih će i korisnici najniže mirovine moći raditi četiri sata bez umanjenja mirovine. Korisnicima prava na starosnu, prijevremenu starosnu mirovinu, invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad i obiteljsku mirovinu, koji su ta prava ostvarili do 31. prosinca 2013., pripada pravo na najnižu mirovinu u slučaju zaposlenja do polovice punog radnog vremena. Na taj bi se način, tumačio je Hrelja, i tim korisnicima poboljšale materijalne prilike i potaknulo uključivanje u svijet rada i nakon umirovljenja. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) će po službenoj dužnosti zatečenim korisnicima mirovine kojima je isplata najniže mirovine za vrijeme zaposlenja na pola radnog vremena bila obustavljena, uspostaviti isplatu najniže mirovine bez donošenja rješenja, najkasnije u roku tri mjeseca od stupanja na snagu Zakona, počevši od 1. kolovoza ove godine, ako je to za njih povoljnije. Izmijenjeni zakon stupa na snagu 1. kolovoza.

Zbogom plastičnim štapićima, slamkama… 

Većinom glasova (75 za, dvoje suzdržanih, 43 protiv) Sabor je donio Zakon o gospodarenju otpadom. Njegovim stupanjem na snagu, osam dana od objave u Narodnim novinama, zabranit će se stavljanja na tržište jednokratnih plastičnih proizvoda. U povijest, tako, odlaze plastični štapići, slamke, pribor za jelo itd. Od početka 2022. zabranit će se stavljanje na tržište laganih plastičnih vrećica za nošenje, uz izuzetak vrlo laganih, a od 3. srpnja 2024. proizvoda koji imaju čep ili poklopac izrađen od plastike.

Po novome, obveznici izrade plana gospodarenja otpadom bit će država i županije, odnosno Grad Zagreb, koje tu obvezu do sada nisu imale već su je imale jedinice lokalne samouprave. Zakon propisuje nadležnost županijskog upravnog tijela za vođenje Očevidnika sakupljača, a Ministarstva održivog razvoja da izdaje dozvole za gospodarenje otpadom za opasni otpad i za neopasni otpad koji se obrađuje postupcima u kojima se otpad koristi kao gorivo ili drugog načina dobivanja energije i spaljivanje otpada na kopnu.