c S
Dnevne novosti

ECA: Potpora EU-a za vladavinu prava na zapadnom Balkanu dala slabe rezultate

11.01.2022 07:05 BRUXELLES, 10. siječnja 2022. (Hina) - Financijska potpora Europske unije zapadnom Balkanu imala je vrlo slab učinak u pogledu napretka u temeljnim reformama u području vladavine prava, kaže se u izvješću koje je u ponedjeljak objavio Europski revizorski sud (ECA). 
“Potpora EU-a vladavini prava na zapadnom Balkanu očito nije polučila uspjeh u smislu ostvarenja korjenitih promjena”, izjavio je Juhan Parts, član Europskog revizorskog suda zadužen za ovo izvješće. “Skroman napredak ostvaren u posljednjih 20 godina dovodi u pitanje ukupnu održivost potpore EU-a pružene u okviru pristupnog procesa. Ako se stalnim reformama ne postižu opipljivi rezultati, one gube na vjerodostojnosti”, dodaje Parts.EU je za potporu vladavini prava na zapadnom Balkanu samo u proteklom proračunskom razdoblju od 2014. do 2020. isplatio gotovo 700 milijuna eura, a postignuti rezultati su skromni. Izvješće ECA-e napravljeno je za zemlje kandidatkinje Albaniju, Sjevernu Makedoniju, Crnu Goru i Srbije te za potencijalne kandidate Bosnu i Hercegovinu i Kosovo. U izvješću se navodi da su u toj regiji provedene određene reforme tehničke i operativne naravi, ali u kontekstu manjka političke volje i nedovoljnog angažmana potpora EU-a u pravilu je bila nedostatna za rješavanje postojanih problema u područjima kao što su neovisnost pravosuđa, koncentracija moći, politička uplitanja i korupcija. Revizori su zaključili da postoje ključni rizici za održiv učinak potpora u okviru pretpristupne pomoći te da ti rizici i dalje nisu u dovoljnoj mjeri otklonjeni.

Djelovanje EU-a naizgled je pridonijelo reformama, a to je zato što su izvješća obično usmjerena na kvantitativna ostvarenja i nedovoljno na ono što se reformama zaista postiglo. Na temelju procjena uspješnosti koje su obavili revizori EU-a dobiva se sasvim drukčija predodžba te se iz njih da zaključiti da je općeniti napredak u pogledu vladavine prava u toj regiji prilično ograničen, dok je održivost teško postići. “Unatoč desetljećima političke potpore i financijske pomoći EU-a, u mnogim zemljama zapadnog Balkana temeljni problemi ostaju neriješeni. Među njima su problemi u pogledu neovisnosti pravosuđa, borbe protiv korupcije (koja je i dalje raširena pojava) i slobode izražavanja”, kaže se u izvješću. Revizori upozoravaju na nedosljednu primjenu preduvjeta za financiranje i provedbu projekata te da  EU prerijetko poseže za mogućnošću obustave pomoći ako zemlja korisnica ne poštuje temeljna načela demokracije, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava. Također su utvrdili da potpora EU-a civilnom društvu nije dovoljna da se zadovolje potrebe tog sektora i da se uglavnom temelji na kratkoročnim projektima. Revizori preporučuju Europskoj komisiji da ojača mehanizam za promicanje reformi u području vladavine prava, pojača potporu organizacijama civilnog društva i neovisnim medijima, izravnije poveže financiranje s napretkom u području vladavine prava te poboljša izvješćivanje o projektima i njihovo praćenje.