c S
Dnevne novosti

Sabor donio Strategiju poljoprivrede do 2030.

28.02.2022 07:25 ZAGREB, 25. veljače 2022. (Hina) - Hrvatski sabor donio je u petak Strategiju poljoprivrede do 2030. godine kojoj je cilj da se vrijednost poljoprivredne proizvodnju poveća sa sadašnjih 20 na 30 milijardi kuna godišnje.

Taj cilj predviđa rast između četiri i 4,5 posto u prosjeku godišnje, kazala je ministrica Marija Vučković u saborskoj raspravi o tom strateškom dokumentu.

Strategija donosi viziju i plan provedbe strateške transformacije poljoprivrede i ruralnog prostora do 2030. godine. Taj je akt temelj za izradu, provedbu i praćenje svih daljnjih strateških dokumenata i planova za poljoprivredu i ruralni razvoj nakon 2020.

Vizija razvoja poljoprivrede oblikovana je u četiri strateška cilja: povećanju produktivnosti i konkurentnosti, jačanju održivosti i otpornosti poljoprivredne proizvodnje na klimatske promjene, obnovi ruralnog gospodarstva, poticanju inovacija u poljoprivredno-prehrambenom sektoru.

Sabor je donio Strategiju razvitka službene državne statistike do 2030. te Program statističkih aktivnosti do 2027. godine.

Nije prihvatio prijedlog Kluba Socijaldemokrata da obveže Vladu da bez odgode pristupi izradi središnje elektroničke baze podataka registra stanovništva, odnosno registra stanovništva, koji bi se koristio u administrativne i statističke svrhe.

Prihvatio je nekoliko izvješća: o obavljenim poslovima i sredstvima utrošenim za izradu tehničke dokumentacije za popis stanovništva u 2021., Izvješće Hrvatske zaklade za znanost i Izvješće o obavljenim revizijama političkih stranaka i nezavisnih zastupnika za 2020.

Sabor je u drugo čitanje poslao desetak zakonskih prijedloga, među njima su izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama i o strukovnom obrazovanju, te prijedlozi novih zakona o strateškim robnim zalihama, o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija, o registru osoba s invaliditetom.