c S
Dnevne novosti

VLADA Ujednačavanje uvjeta za vrednovanje kvalitete studijskih i obrazovnih programa

29.07.2022 07:00 ZAGREB, 28. srpnja 2022. (Hina) - Novim prijedlogom Zakona o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti želi se unaprijediti kvaliteta visokih učilišta i znanstvenih instituta, pojednostaviti postupak vanjskog vrednovanja te ujednačiti postupak donošenja novih programa za sva visoka učilišta. 
Novi Zakon, koji je Vlada sa sjednice u četvrtak uputila u Hrvatski sabor, predlaže se radi unaprjeđenja sustava osiguranja kvalitete u znanosti i obrazovanju te centraliziranja postupaka vanjskih vrednovanja kroz Agenciju za znanosti i visoko obrazovanje. Razlozi donošenja Zakona su i usklađivanje rada Agencije s Europskim standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (ESG) te usklađivanje sa Zakonom o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (HKO).

"Donošenje ovog Zakona jedna je od važnih aktivnosti provedbe reforme planirane u okviru Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (NPOO) s ciljem podizanja istraživačkog i inovacijskog potencijala Hrvatske", rekao je ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs. Prema novom Zakonu, naveo je, sustav vanjskog vrednovanja kvalitete provodit će se vrednovanjem kvalitete u postupku inicijalne akreditacije, reakreditacije, izvanrednog vrednovanja i tematskog vrednovanja visokog učilišta odnosno znanstvenog instituta te u postupku inicijalne akreditacije studija. Omogućava se i da domaća visoka učilišta i inozemno učilište pokrenu postupak akreditacije združenog studija čime će se, ističe ministar, potaknuti i olakšati internacionalizacija visokih učilišta te potaknuti mobilnost studenata i nastavnog osoblja. Promjena u odnosu na važeći Zakon je i to da se zahtjevi za pokretanje samog pojedinog postupka vanjskog vrednovanja podnose Agenciji, a ne više Ministarstvu, a ona će donositi i konačnu odluku o takvim postupcima. Unapređuje se i postupak osnivanja novih visokih učilišta, odnosno više neće postojati obveza dvogodišnjeg zajedničkog izvođenja postojećeg programa s mentorskom ustanovom. Time se, rekao je Fuchs, pojednostavnjuje i skraćuje sadašnji dugotrajni postupak osnivanja novog visokog učilišta, uz istovremeno, naglasio je, povećanje kriterija kvalitete.

"Kriteriji kvalitete ujednačuju se za sve vrste visokih učilišta te obuhvaćaju i usklađenost studijskih programa sa standardima kvalifikacije upisanima u Registar hrvatskog kvalifikacijskog okvira", rekao je. Prema važećem Zakonu javna sveučilište sama su odobravala i donosila odluke o izvođenju novih studijskih programa, dok su druga prolazila vanjsko vrednovanje od strane Agencije, a novim se Zakonom predlaže da se svi novi studiji i studijski programi prethodno akreditiraju od strane Agencije po ujednačenim kriterijima za sve vrste visokih učilišta. Na taj se način kontrolira kvaliteta pokretanja novih studijskih programa ujednačeno na svim razinama, rekao je Fuchs. Također, kod pokretanja novih studijskih programa tražit će se i mišljenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o usklađenosti studijskih programa sa potrebama tržišta rada te će u radna tijela Agencije biti uključeni i studijski predstavnici.

Izmjene Zakona o Agenciji za mobilnost i programe EU

U Sabor je Vlada uputila i prijedlog izmjena i dopuna Zakona o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije (EU) kojima se, među inim, proširuje djelovanje agencije i na provedbu programa međunarodnih organizacija i dodatnih programa predviđenih međunarodnim ugovorima i dodijeljenih im sredstava od strane nadležnih ministarstava. "Odnosno, Agenciji se omogućava da sada može biti provedbeno tijelo za aktivnosti koje se održavaju u okviru programa koji nisu financirani isključivo sredstvima EU", objasnio je.