c S
Dnevne novosti

Do kraja rujna ministarstva trebaju dostaviti prijedloge pravnih osoba od posebnog interesa za RH

28.02.2020 07:26 ZAGREB, 27. veljače 2020. (Hina) - Vlada je u četvrtak prihvatila kriterije za utvrđivanje pravnih osoba od posebnog interesa za RH, slijedom čega nadležna ministarstva do kraja rujna trebaju Ministarstvu državne imovine dostaviti prijedloge za taj popis, a prihvatila je i uvođenje obveze organiziranja i pohađanja treninga za predstavnike države u nadzornim i revizijskim odborima.
Utvrđivanje kriterija za definiranje pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku određeno je i Nacionalnim programom reformi za 2019. godinu, podsjetio je ministar državne imovine Mario Banožić i naglasio da se pravnim osobama od posebnog interesa za RH smatraju one tvrtke koje prema vlasničkom udjelu, tržišnom udjelu u ekonomiji, teritorijalnom značaju, broju zaposlenika i dodanoj vrijednosti koju ostvaruju pridonose ostvarivanju strateških gospodarskih i/ili socijalnih ciljeva.Da bi neka pravna osoba mogla biti utvrđena pravnom osobom od posebnog interesa za državu mora biti zadovoljen jedan od pet općih kriterija. 

Prvi je kriterij da je njihova osnovna djelatnost upravljanje općim dobrima od interesa za RH, koja su utvrđena posebnim propisima, a Banožić pojašnjava da je riječ o vodama, šumama, poljoprivrednim zemljištima, pomorskom dobru, cestama, željeznicama i sl. Drugi je kriterij da upravlja, održava i unapređuje infrastrukturu i distribucijske mreže u kojima fizička infrastruktura predstavlja prirodni monopol, zbog čega se konkurencija na tržištu ne može razviti, a riječ je o prometu, elektroničkim komunikacijama, energetici i sl. Treći je kriterij da je pravna osoba davatelj univerzalne usluge koja se obavlja kao javna usluga sukladno zakonodavstvu EU i RH, kao što su proizvodnja i distribucija električne energije, poštanske usluge, elektroničko-komunikacijske usluge i sl. Četvrti je kriterij da su obveznici primjene zakonskih ili podzakonskih akata kojima je cilj smanjenje energetskog siromaštva i zaštita ugroženih potrošača. Peti je kriterij da njihova osnovna djelatnost ima poseban značaj za RH, a odnosi se na upravljanje nekretninama i drugom imovinom u vlasništvu RH, pružanje usluga isključivo za nadležna tijela javne uprave, obrambenu industriju, proizvodnju i distribuciju nafte i plina, medicinske proizvode, elektroničku komunikaciju, financije, bankarstvo, informatiku, igre na sreću, turizam, cestovni, željeznički, zračni i pomorski promet.

Ako, pak, neka pravna osoba ne ispunjava ni jedan od općih kriterija, ministar ističe da se u obzir mogu uzeti i dva posebna kriterija - pozitivan financijski učinak tih pravnih osoba na državni proračun te njihov značaj i veličinu udjela na tržištu. "Nadležna ministarstva temeljem ove odluke Vlade do kraja rujna Ministarstvu državne imovine dostavljaju prijedlog pravnih osoba koje bi trebale biti uvrštene na taj popis ili brisane s njega. Ministarstvo državne imovine je dužno po zaprimanju tih prijedloga formirati listu pravnih osoba od posebnog interesa za RH i predložiti Vladi da je usvoji", rekao je Banožić. 

Vlada je danas prihvatila i prijedlog o utvrđivanju obveze organiziranja i pohađanja treninga predstavnika RH u nadzornim i revizijskim odborima u pravnim osobama od posebnog interesa za državu, kao i u svim drugim pravnim osobama kojima sukladno zakonu upravljaju Ministarstvo državne imovine i Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP). Radi se, objašnjava Banožić, o programima treninga razvijenim u sklopu projekta "Jačanje stručnosti nadzornih i revizijskih odbora u trgovačkim društvima u državnom vlasništvu", financiranom sredstvima Programa potpore strukturnim reformama, a koji vodi Služba za potporu strukturnim reformama EU, čiji su korisnici Ministarstvo državne imovine i CERP.